Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

W obronie polskich lasów. Sejm uchwalił nowelizację ustawy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 sierpnia 2023, 19:16

    Aktualizacja: 17 sierpnia 2023, 19:16

  • 1
  • Powiększ tekst

Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy o lasach, która ma na celu wzmocnienie zobowiązania władz publicznych do dbałości o lasy będące własnością Skarbu Państwa

Za przyjęciem ustawy głosowało 237 posłów, przeciw było 180 posłów, a 29 posłów wstrzymało się od głosu.

Był to obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Został przygotowany przy wsparciu Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski. W jego uzasadnieniu podano, że procedowane przez organy UE zmiany przepisów traktatowych, zmierzające do odebrania państwom członkowskim wyłącznej kompetencji w dziedzinie leśnictwa, grożą zachwianiem polskiego modelu gospodarki leśnej.

W lipcu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przychyliła się do zmiany nazwy na projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wprowadziła też kilka poprawek do projektu.

W ustawie zapisano, że Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję w zakresie kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Wskazano, że władze publiczne są zobowiązane do kształtowania polityki leśnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa narodowego lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a także do niepodejmowania działań zmierzających do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie ochrony lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i gospodarowania nimi oraz do sprzeciwiania się takim działaniom.

Ustawa zakłada też, że uchwałę w sprawie stanowiska Polski do projektu aktu prawnego Unii Europejskiej dotyczącego leśnictwa podejmuje Sejm, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na wniosek Rady Ministrów.

Świetne wieści

Nie oddamy zarządu nad Lasami Państwowymi unijnym biurokratom! #wobroniepolskichlasow - skomentował w mediach społecznościowych rzecznik LP, Michał Gzowski.

Dzięki tej ustawie zatrzymamy te szkodliwe pomysły Niemców! - dodaje z kolei Michał Woś.

Czytaj też: Lasy Państwowe dementują kłamstwa i manipulacje

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze