Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Rośnie ryzyko masowej ucieczki wykwalifikowanych pracowników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lipca 2014, 07:31

  • 5
  • Powiększ tekst

W miarę poprawy warunków na rynku pracy oraz powrotu wzrostu gospodarczego, firmy na całym świecie muszą stawić czoła coraz aktywniejszej ucieczce talentów. Podobnie będzie w Polsce - wynika z badaniem przeprowadzonego przez Hay Group, globalną firmę doradczą z zakresu zarządzania, we współpracy z ośrodkiem badań gospodarki i biznesu – Centre for Economics and Business Research (Cebr).

Wiele gospodarek już odczuwa początkowe sygnały wzrostu. Ponadto na rynkach dojrzałych możemy zaobserwować zwiększony nacisk na generowanie dochodów. W miarę jak wzrost gospodarczy będzie się umacniał i będą pojawiały się nowe możliwości na rynku pracy, rotacja pracowników na świecie (która w ostatnich latach utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie), w nieunikniony sposób wzrośnie w 2014 roku, kiedy to liczba pracowników decydujących się szukać nowego pracodawcy ma osiągnąć 167,1 mln osób, co będzie stanowić 12,8% wzrostu względem roku 2012.

To nie będzie krótkotrwały trend. Średnie wartości wskaźników rotacji w kolejnych pięciu latach mają wzrosnąć z 21% do 24%, zaś w roku 2018 liczba pracowników odchodzących z pracy sięgnie 198 milionów.

Rynki wschodzące odczują skutki wzrostu rotacji jako pierwsze. Gospodarki rozwinięte doświadczą skutków dopiero, gdy poprawie ulegną warunki gospodarcze.

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy związana z osłabieniem koniunktury utrzymywała wskaźniki rotacji na niskim poziomie w wielu firmach. W miarę powrotu gospodarki do dobrej formy, gdy rynek pracy staje się stabilniejszy, na całym świecie niezadowoleni pracownicy będą podwyższać ryzyko utraty zasobów ludzkich.Aby powstrzymać pracowników o wysokiej wartości przed opuszczeniem firmy w poszukiwaniu korzystniejszych warunków pracy, organizacje muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z zaangażowaniem pracowników oraz ich wspieraniem -

komentuje Agnieszka Milewczyk, dyrektor zarządzająca Hay Group Polska.

Badanie zatytułowane „Przygotowania do rezygnacji” opracowano na podstawie unikalnego modelu makroekonomicznego spółki Hay Group, który analizuje główne czynniki wpływające na rotację pracowników. Badanie obejmuje ponad 700 mln pracowników w 21 krajach na całym świecie.

Masowa migracja

Zgodnie z przewidywaniami, średnie wskaźniki rotacji będą wyższe w krajach, gdzie perspektywy na rynku są lepsze, badanie Hay Group ujawnia dwupłaszczyznową tendencję1. Pracownicy gospodarek wschodzących będą nadal cieszyć się korzystną sytuacją na rynku pracy – będą jednymi z pierwszych, którzy zdecydują się opuścić swoich pracodawców.Natomiast pracownicy w krajach europejskich dotkniętych kryzysem nie będą się śpieszyć z podjęciem podobnej decyzji.

Region Azji i Pacyfiku doświadczy największego wzrostu rotacji pracowników w tym roku, gdyż wzrost zatrudnienia i tworzenie bogactwa nadal będą stymulować do odejścia ambitną i mobilną siłę roboczą. Organizacje w tym regionie odczują najwyższe wzrosty rotacji pracowników w skali świata. W latach 2012–2018 rotacja wzrośnie z 21,6% do 25,5%, czyli prawie o jedną piątą.

Ameryka Łacińska będzie zmuszona stawić czoła skokowi wskaźnika rotacji dwukrotnie (w 2013 i 2016 roku) ze względu na wzrost wydatków na infrastrukturę z powodu Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, które pobudzą wzrost w regionie. Natomiast Ameryka Północna doświadczy gwałtownego wzrostu wskaźnika rotacji w 2014 roku, a najwyższej rotacji w regionie oczekuje się w 2018 roku, kiedy to obejmie ona 36,7 miliona pracowników.

Pracownicy z Europy będą podejmowali decyzje o odejściu najpóźniej, a wzrost rotacji nastąpi w 2016 roku, kiedy to wyniesie ona 19,5%. Rynki Europy Południowej pozostają jeszcze dalej w tyle. W krajach takich jak Włochy nie należy oczekiwać gwałtownego zwiększenia się rotacji przed 2018 rokiem.

Ucieczka z Polski

W 2015 roku należy spodziewać się gwałtowniejszego wzrostu rotacji – do poziomu 13,5%, w miarę jak stopniowo polepszające się warunki zatrudnienia skłonią do zmiany pracy słabo zaangażowanych pracowników, opóźniających moment odejścia ze względu na kryzys, którzy staną się wtedy pewniejsi swoich perspektyw na rynku pracy. Ponowny drastyczny wzrost rotacji przewiduje się na rok 2016, kiedy to wskaźnik rotacji osiągnie 14,2%. W późniejszym okresie rotacja będzie wzrastać wolniej, w miarę rozwoju sektora usług.

Budowanie przyjaznego środowiska pracy

Aby zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na retencję pracowników, spółka Hay Group przeprowadziła szczegółową analizę bazy opinii pracowników, która zawiera informacje uzyskane od ponad 5,5 miliona pracowników na całym świecie.

Badanie dowodzi, że zaufanie do kierownictwa, możliwość rozwoju kariery, autonomia, wspierające środowisko pracy oraz odpowiednie wynagrodzenie są jednymi z najbardziej spójnych predykatorów zaangażowania i lojalności pracowników2.Pracownicy, którzy planują zostać w firmie przez okres dłuższy niż dwa lata, oceniają swoich pracodawców o ponad 20 punktów procentowych korzystnie w zakresie tych pięciu czynników niż pracownicy, którzy planują odejść z firmy w tym okresie.

W miarę jak retencja pracowników przekształca się dla pracodawców w poważny problem, nie tylko w odniesieniu do pracowników o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy, ale także w odniesieniu do pracowników szeregowych, zrozumienie czynników, które przyczyniają się do wzrostu zaangażowania i lojalności wśród pracowników jest niezbędne do zarządzania zwiększającym się ryzykiem rotacji w nadchodzących miesiącach i latach. Przyszedł czas, aby organizacje zrozumiały, jaka jest ich obecna sytuacja, i wykorzystały swoje możliwości, aby zatrzymać pracowników w firmie -

podsumowuje Agnieszka Milewczyk. 

Powiązane tematy

Komentarze