Informacje

Francuska lekcja: jak się kreuje i gromadzi kapitał społeczny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2016, 23:56

    Aktualizacja: 5 lipca 2016, 00:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Zwykle mówimy o firmach z kapitałem zagranicznym w kontekście ich inwestycji w Polsce – ktoś gdzieś postawił fabrykę, zatrudnił pracowników, itp. Rzadziej patrzymy na szersza perspektywę ich obecności w naszym kraju, na ich wpływ na otoczenie - społeczność i kraj, w którym funkcjonują. Barometr CSR przygotowany przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą jest dobrym pretekstem, żeby zobaczyć jakie inne działania społeczne czy ekologiczne podejmują w Polsce firmy z kapitałem francuskim.

Firmy francuskie, które zainwestowały w Polsce, przykładają dużą wagę do społecznego wymiaru swojej działalności. Trzy czwarte z nich prowadzi w Polsce programy lub projekty CSR (Corporate Social Responsibility), a kolejne 21% rozważa rozpoczęcie takiej działalności. 43% badanych firm posiada kompleksową strategię działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, obejmującą obszar pracowniczy, relacje z klientami i dostawcami, dbałość o środowisko czy zaangażowanie społeczne.

Pracownicy

Najpopularniejsze działania CSR skierowane do Pracowników to te z obszaru HR, czyli szkolenia, rozwój osobisty (82%) oraz pakiety socjalne (77%). Takie działania są już właściwie standardem w wielu firmach. Pozytywnym kierunkiem jest wprowadzanie przez coraz większą liczbę firm kodeksów etycznych (65%), polityki różnorodności (65%) oraz otwartość na komunikację obustronną (77%). Co raz bardziej popularny staje się wolontariat pracowniczy (34%) czyli wykorzystanie czasu, umiejętności i wiedzy pracowników do realizacji projektów społecznych.

tytuł

"Dyskutując o roli kapitału zagranicznego w Polsce nie możemy pomijać jego kluczowego wkładu w kulturę zarządzania. Badanie Izby to potwierdza. Profesjonalne wskaźniki oceny wyników, plany rozwojowe pracowników, badania satysfakcji, modele kompetencyjne i przywódcze oparte na współczesnej wiedzy psychologicznej, czy dodatkowe świadczenia socjalne, to działania, bez których trudno wyobrazić sobie pracę w dużej lub średniej firmie. I dobrze, bo w dobie tak zwanego rynku pracownika, takim sposobem zarządzania będą wygrywać odpowiedzialni pracodawcy" – Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR Orange Polska

Środowisko

Niezależnie od tego czy firma jest mała czy duża, aż 72% z nich decyduje się na wprowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. Są to działania począwszy od zakupy urządzeń zmniejszających zużycie energii, wprowadzenia zasady segregowania odpadów i zużycia papieru, po optymalizację logistyczną, czy zmniejszenie emisji CO2 w dużych zakładach produkcyjnych.

Społeczność lokalna

66% wspiera finansowo lub rzeczowo lokalne instytucje i organizacje społeczne. Firmy wiedzą, że działają w konkretnym czasie i konkretnym miejscu i dlatego 60% z nich angażuje się w rozwój regionu: zatrudniają lokalnych pracowników, składają zamówienia u lokalnych producentów, ale też współpracują i wspierają merytorycznie szkoły, uczelnie, władze lokalne.

W przyszłości 50% firm planuje prowadzić więcej kampanii informacyjnych i edukacyjnych związanych z działalnością firmy.

Przykładem programu, który ma pozytywny wpływ na lokalne społeczności są Pracownie Orange. Założeniem programu jest pomoc w remoncie pomieszczeń wskazanych przez mieszkańców, wyposażenie ich w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, konsole do gier, telewizory LCD, drukarki oraz meble a następnie wspieranie lokalnych liderów w prowadzeniu różnych aktywności dla okolicznych mieszkańców . Pracownie otwarte są dla wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, w której realizowane są ciekawe projekty kulturalno-społeczne integrujące lokalną społeczność. Działa ich w Polsce 75 głownie w małych miejscowościach.

„Firmy francuskie w Polsce inwestują długofalowo, a co za tym idzie ich podejście do rozwoju biznesu nie ogranicza się wyłącznie do maksymalizacji zysku. Coraz więcej firm prowadzi programy, które mają na celu jeszcze lepszą integrację z lokalnymi społecznościami, czy wypracowanie optymalnego modelu partnerstwa z poszczególnymi grupami interesariuszy. Przedsiębiorcy nie tylko starają się dbać o swoich pracowników, ale coraz częściej obejmują swoimi działaniami dostawców, klientów, czy lokalne społeczności, co przekłada się na lepsze kontakty i wzrost zaufania.”- Mariusz Kielich, kierownik ds. Komunikacji, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP)

Z badań prowadzonych na zlecenie Fundacji Orange wynika, że małe społeczności, w których realizowane są programy Fundacji – takie jak Pracownie Orange, zyskują dzięki nim wiele. Po pierwsze, uzyskują możliwość korzystania ze sprzętu i usług zapewniających dostęp do globalnej sieci. Po drugie, ich mieszkańcy rozwijają kompetencje cyfrowe w czasie szkoleń, kursów czy lokalnych projektów edukacyjnych. Po trzecie, stają się bardziej zasobni w kapitał społeczny co oznacza, że bardziej sobie ufają, wykazują większe zainteresowanie aktywnością w organizacjach pozarządowych i częściej uczestniczą publicznych sprawach (np. w wyborach). W dłuższej perspektywie, wszystkie te przemiany pomagają budować aktywne i silne społeczności lokalne.

Klienci 80% firm stosuje zasadę transparentności, dba o podawanie informacji dotyczących produktu i usług. Ten wymóg wynika jednak bardziej z dzisiejszych standardów, a dopiero w drugiej kolejności jest postrzegany jako działanie CSR. Z racji ubogiej wiedzy i małego zainteresowania tematyką CSR ze strony Klientów, 67,69% firm kładzie nacisk właśnie na działania komunikacyjne i akcje informacyjne (35%) skierowane do tej grupy interesariuszy. W ten sposób, firmy chcą przekazywać informacje dotyczące prowadzonych działań i uświadamiać Klientów, jakie mogą mieć z tego korzyści. Stosunkowo mało firm (17%) deklaruje tworzenie dopasowanej oferty dla grup defaworyzowanych, choć to jeden z ważniejszych elementów polityki różnorodności.

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” skierowane jest do firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Przeprowadzono je w kwietniu 2016 i adresowano do Prezesów i osób zarządzających, Dyrektorów Działów CSR, PR, HR, Marketingu. Udział w nim wzięło 65 firm. Celem badania było pogłębienie wiedzy na temat poziomu zaangażowania w CSR firm stowarzyszonych w CCIFP.

Więcej informacji o obecności francuskich firm w Polsce znajdziesz tutaj:

CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze