Informacje

Na koniec grudnia 2016 r. ponad 900 tys. osób miało IKE

br

  • Opublikowano: 12 kwietnia 2017, 15:45

  • 0
  • Powiększ tekst

902,6 tys. osób posiadało na koniec grudnia 2016 r. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – o 47,4 tys. więcej niż rok wcześniej - co stanowiło 5,5 proc. liczby osób pracujących. IKE, w opisywanym czasie prowadziło 50 instytucji finansowych – poinformowała, w raporcie o IKE i IKZE, Komisja Nadzoru Finansowego.

Wartość środków zgromadzonych na kontach wyniosła na koniec minionego roku 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 17,9 proc. wobec wartości na koniec 2015 r. Najwięcej aktywów trafiło do firm ubezpieczeniowych (2,3 mld zł). Założono 92,5 tys. nowych kont (o 19,7 tys. więcej niż w 2015 r.). Najwięcej jednak IKE założono w funduszach inwestycyjnych (54,2 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (1,2 tys. kont).

Jak informuje KNF, 31,5 tys. osób zamknęło w opisywanym czasie swoje rachunki w związku z całkowitym zwrotem funduszy, co stanowiło wzrost o 7,1 proc. Zdecydowana większość wypłat (97,9 proc.) była realizowana w formule jednorazowej (97,6 proc. w 2015r.), a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało 2,1 proc. wypłacających środki z IKE (2,4 proc. w 2015 r.)

Według raportu wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła 3,7 tys. zł i nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2015 r. (wzrost o 0,2 tys. zł). Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 9,1 tys. zł, a najniższą w zakładach ubezpieczeń: 2,7 tys. zł.

Wartość przeciętnego stanu rachunku IKE wyniosła 7,4 tys. zł (wzrost o 0,8 tys. zł) − najwyższy przeciętny stan rachunku IKE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 39 tys. zł (w 2015 r. 35,8 tys. zł), a najniższy w zakładach ubezpieczeń: 4 tys. zł (w 2015 r. 3,6 tys. zł).

Największy wzrost liczby Indywidualnych Kont Emerytalnych – spośród wspomnianych 47,4 tys. zanotowano wśród osób w wieku ponad 60 lat (wzrost o 34,2 tys.), w przedziale 41- 50 lat (wzrost o 11,6 tys.) oraz 51 - 60 lat (wzrost o 7,8 tys.).

Natomiast spadek liczby funkcjonujących IKE, poza wskazaną grupą osób w wieku do 30 lat (spadek o 0,8 tys.), odnotowano w kategorii wiekowej 31 - 40 lat (spadek o 5,5 tys.).

Jak podaje w raporcie KNF, na koniec 2016 r. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) były prowadzone przez 36 instytucji finansowych. W opisywanym okresie funkcjonowało 643,1 tys. IKZE. Na koniec 2016 r. wartość zgromadzonych na IKZE aktywów przekroczyła 1 mld zł. Najwyższy ponad dwukrotny wzrost aktywów IKZE zanotowano w funduszach inwestycyjnych.

Na IKZE wpłacono w 2016 r. 473,6 mln zł. Otwarto tylko 63,9 tys. kont, tj. o 28,3 tys. mniej niż w 2015 r.

Osoba oszczędzająca na IKZE zgromadziła na swoim koncie średnio kwotę 1,7 tys. zł, czyli o 0,7 tys. zł więcej niż na koniec 2015 r.

W 2016 r. zostało zrealizowanych 283 wypłat (185 w 2015 r.) na kwotę 872 tys. zł (401 tys. zł w 2015 r.), głównie przez zakłady ubezpieczeń (59,7 proc. liczby wypłat). Z uwagi, iż IKZE funkcjonują piąty rok i oszczędzający na IKZE nie spełniają jeszcze jednego z warunków wypłaty, tj. minimalnego okresu dokonywania wpłat na IKZE (5 lat) wypłacane obecnie przez instytucje finansowe kwoty są kierowane do osób uprawnionych w przypadku śmierci oszczędzającego na IKZE.

Powiązane tematy

Komentarze