Informacje

PFR : 2,2 mld zł dla start-upów

Szymon Szadkowski

  • Opublikowano · 25 kwietnia 2017, 13:51

    Aktualizacja · 25 kwietnia 2017, 14:00

  • 0
  • Tagi: finanse fundusze innowacyjna gospodarka Polski Fundusz Rozwoju start-up
  • Powiększ tekst

Rozpoczyna się proces wyboru funduszy zarządzających, w ramach funduszu funduszy PFR Starter FIZ. To będzie największa w tej części Europy platforma tego rodzaju funduszy o wartości 2,2 mld zł. Razem ze środkami prywatnymi ma to być 3,7 mld zł.

Nabór ofert funduszy potrwa do 15 czerwca, a pierwsze inwestycje w MŚP mają ruszyć już w drugim półroczu tego roku. Docelowo ma być wybranych 16 funduszy venture capital, które będą wybierały i inwestowały w innowacyjne projekty.

Beneficjentami środków zarządzanych przez wybrane fundusze venture capital mają być przede wszystkim młode innowacyjne firmy z siedzibą lub oddziałem w Polsce poszukujące finansowania na rozwój innowacyjnego projektu. Start- up może otrzymać w pierwszej inwestycji do 1 mln zł, a w ramach kolejnych inwestycji istnieje możliwość pozyskania w sumie 3 mln zł.

W momencie inwestycji firma musi mieć formę prawną , a produkt może znajdować się na etapie tworzenia lub w fazie projektu. Środki będą tez dostępne dla firm, które już działają na rynku, ale nie więcej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży produktu czy usługi.

Według założeń inwestycyjnych fundusz sfinansuje co najmniej 70 proc. wartości pierwszych inwestycji. Start up może liczyć na 4 letni okres inwestycyjny i 4 letni okres wycofywania się z możliwością wydłużenia odpowiednio o 2 lata.

Będą też dwa modele rozliczenia się z inwestorami indywidualnymi. Pierwszy przewiduje do 20 proc. środków prywatnych i bez ochrony kapitału. W pierwszym przypadku inwestor otrzyma zysk pomnożony razy 1,5 zainwestowanych środków prywatnych , a w drugim przypadku zysk ma być pomnożony razy 2,5.

Celem PFR jest rozwój w Polsce silnego rynku finansowania młodych innowacyjnych firm . PFR starter ma zapewnić, że w najbliższych kilku latach kilkaset start -upów otrzyma ponad 700 mln zł finansowania swojego rozwoju . Chcemy uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim – zapowiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.- Łączymy doświadczenie światowe z potrzebami i specyfiką polskiego rynku. Działamy według najlepszych rynkowych praktyk wzorowanych m.ni na EBOiR, Britissh Business Bank czy BPI – dodaje prezes PFR.

PFR Ventures działa w formule funduszu funduszy, oferując zwrotne finansowanie poprzez wybranych pośredników finansowych np. fundusze venture capital lub aniołów biznesu, innowacyjnym spółkom MŚP znajdujących się na różnych etapach rozwoju od najwczeniejszej ( pre-seed) do pierwszych wdrożeń (early stage) oraz fazy ekspansji.

Komentarze