Informacje

KPF: Coraz lepiej radzimy sobie z bieżącymi rachunkami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 czerwca 2017, 13:31

    Aktualizacja: 2 czerwca 2017, 13:33

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa gospodarstw domowych obsługująca zobowiązania z dużymi problemami w spłacie zobowiązań zmalała z 5,4 proc. do 4,6 proc. Spadła również ilość gospodarstw domowych, które deklarują niewielkie problemy z obsługą (z 18,3 proc. do 17,6 proc.) swoich zobowiązań finansowych. Pierwszy raz od 2007 r.wzrasta za to odsetek osób z 76,4 proc. do 77,8 proc. , które bezproblemowo regulują swoje zobowiązania finansowe - to główne wnioski z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH

Obecnie obserwowany odsetek gospodarstw domowych, które oczekują braku problemów z obsługą jest o ponad 15 p.p. wyższy od długookresowej średniej. Grupa gospodarstw domowych spodziewających się małych problemów z obsługą zobowiązań stopniała z 13,7 proc. do zaledwie 13 proc. ogółu. Odsetek tych, które spodziewają się w nadchodzących 12-tu miesiącach dużych problemów z obsługą zobowiązań lub całkowitego zatrzymania spłat wzrósł zaś nieznacznie – z 3,7 proc. do 3,9 proc. Zmiana ta jest jednak w granicy błędu statystycznego i nie powinna niepokoić.

Najsolidniej swoje zobowiązania regulują osoby utrzymujące się z pracy najemnej na stanowisku nierobotniczym oraz emeryci i renciści. Najwięcej respondentów, przyznających się do dużych problemów i opóźnieniem spłaty przekraczającym 6 miesięcy, pracuje w rolnictwie i jest mieszkańcami wsi. Jeśli chodzi o wiek respondentów, to trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań dotykają najczęściej Polaków w wieku 50–64 lata – aż 27 proc. osób z tej grupy wiekowej przyznaje, że napotyka na problemy w tym zakresie.

Rosnące zarobki, malejący poziom bezrobocia oraz pozytywne nastroje Polaków, dotyczące przyszłej koniunktury gospodarczej wszystko to przekłada się na malejąca grupę gospodarstw, obsługujących zobowiązania z problemami lub przewidujących wystąpienie takich problemów – stwierdza Agnieszka Kozioł, menedżer ds. projektów i analiz KPF. Miesięczna wysokość spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w instytucjach finansowych z kwartału na kwartał maleje. Liczba osób, których miesięczna wysokość spłat w stosunku do instytucji finansowych w wysokości powyżej 1000 zł, zmniejszyła się w ciągu roku o 23,4 proc. - dodaje Kozioł.

Zdaniem KPF gospodarstwa domowe coraz lepiej radzą sobie też z racjonalnym planowaniem własnego budżetu, na co wskazuje malejąca grupa gospodarstw domowych, które nie wiedzą, jak będzie przebiegała obsługa zobowiązań w ich gospodarstwie. Obecnie jest w niej jedynie 13,3 proc. respondentów.

SzSz

Powiązane tematy

Komentarze