Informacje

Nowe propozycje prezydenta Dudy w sprawie pomocy dla frankowiczów: co zawiera projekt nowelizacji ustawy?

Sz Sz

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2017, 14:30

    Aktualizacja: 3 sierpnia 2017, 11:16

  • 6
  • Powiększ tekst

Na stronie prezydent.pl opublikowano omówienie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. W projekcie przygotowanym przez urzędników Kancelarii Prezydenta znalazły się m.in. propozycje zwiększenia wysokości możliwego comiesięcznego wsparcia z 1 500 do 2 tys. zł, a także wydłużenie okresu możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy. Ponadto znalazł się zapis przewidujący wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat. Możliwe będzie także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat.

Prezydent RP zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, a także wprowadzenie procedury odwoławczej w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank – kredytodawcę. W takiej sytuacji będzie możliwe odwołanie się do Rady Funduszu z prośbą o ponowną weryfikację wniosku - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta

Zupełnie nowym instrumentem prawnym, który wprowadzi ustawa będzie wsparcie dla kredytodawców z tytułu restrukturyzacji znajdujących się w ich portfelach kredytów indeksowanych i denominowanych. Banki, które zdecydują się restrukturyzować, czyli „odwalutowywać” kredyty odnoszone do walut obcych będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji.

Źródłem finansowania tego wsparcia będzie, działający w ramach Funduszu Wsparcia, Fundusz Restrukturyzacyjny. Utworzony zostanie on ze składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych. Istotne jest, że banki prowadzące zdecydowane działania restrukturyzacyjne będą promowane, łącznie z możliwością przejęcia niewykorzystanych przez inne banki środków z Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Ustawa wprowadza również inne narzędzie wspierania kredytobiorców, tj. możliwość otrzymania jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania w przypadku sprzedaży nieruchomości. Jej wysokość może wynieść aż 72 tys.zł, natomiast zasady spłaty będą analogiczne do tych, które obowiązują przy wsparciu w spłacaniu rat.

Projekt dotyczy zmiany regulacji, które obowiązują w Polsce od lutego 2016 roku, ale których funkcjonowanie budzi duże zastrzeżenia kredytobiorców. Ustawa o wsparciu kredytobiorców miała na celu ułatwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spłaty rat kredytu. Przez okres do 18 miesięcy ich zobowiązania, w wysokości do 1 500 złotych miesięcznie, mogły być pokrywane ze środków specjalnego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po upływie 2 lat od otrzymania ostatniej transzy wsparcia, kredytobiorca rozpoczynał spłatę środków otrzymanych w ramach wsparcia, przy czym okres spłaty nieoprocentowanych rat mógł być ustalony nawet na 8 lat.

Pomimo tego, że w Funduszu zgromadzono środki w wysokości około 600 mln zł. ich wykorzystanie na koniec 2016 roku wynosiło zaledwie około 2 proc.

»» NBP, KNF i BFG oceniają prezydencki projekt nowelizacji ustawy o frankowiczach:

NBP pozytywnie o zmianach ustawy wspierającej kredytobiorców

KNF: prezydencki projekt ustawy w sprawie pomocy frankowiczom nie zagraża stabilności systemu finansowego

BFG: Nowela ustawy ws. wsparcia kredytobiorców sprzyja stabilności systemu finansowego

Źródło: prezydent.pl

Powiązane tematy

Komentarze