Informacje

JSW stworzy fundusz stabilizacyjny za 1-1,5 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 grudnia 2017, 16:33

    Aktualizacja: 13 grudnia 2017, 16:43

  • 0
  • Powiększ tekst

** Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z konsorcjum złożonym z PGE TFI oraz Altus TFI umowę o współpracy w utworzeniu oraz zarządzaniu tworzonym przez JSW Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) - tzw. funduszem stabilizacyjnym - poinformowała spółka. JSW zasili fundusz kwotą 1-1,5 mld zł.

Celem FIZ będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej JSW - czytamy w komunikacie.

W okresach koniunktury na rynkach węgla, JSW zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie, kiedy spółka będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla grupy, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu do złóż, przeróbką węgla oraz produkcją koksu.

TFI stosować będzie konserwatywną politykę inwestycyjną w zarządzaniu portfelem tworzonego funduszu. Środki funduszu będą lokowane w płynne aktywa o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa w tym głównie w obligacje Skarbu Państwa, inne skarbowe instrumenty dłużne, oraz inne instrumenty dla których stosowny limit zaangażowania został ściśle określony w polityce inwestycyjnej Funduszu - czytamy dalej.

Umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgody obligatariuszy JSW oraz zgód korporacyjnych.

Spółka zakłada, że wniosek w sprawie rejestracji FIZ zostanie zgłoszony do sądu do końca 2017 r., a w momencie jego utworzenia zostanie on zasilony kwotą 1-1,5 mld zł, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze