Informacje

EKG2018: Orlen może przejąć Lotos w III kw. 2019 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 maja 2018, 14:10

    Aktualizacja: 14 maja 2018, 15:37

  • 1
  • Powiększ tekst

PKN Orlen prawdopodobnie osiągnie 66 proc. udziału w Grupie Lotos w III kw. 2019 r. - poinformował Maciej Mataczyński z kancelarii SMM Legal, zajmujący się wspomnianą transakcją.

Naszą ambicją jest, żeby na koniec I kw. 2019 r. pojawiła się decyzja regulatora i z pewnym minimalnym marginesem utrzymujemy to założenie - powiedział Mataczyński podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Po decyzji regulatora może dojść do transakcji pozagiełdowej ze Skarbem Państwa i ogłoszenia wezwania.

III kwartale nastąpiłoby rozliczenie tej transakcji i osiągnięcie przez PKN Orlen udziału 66 proc. - wskazał.

W końcu kwietnia PKN Orlen zapowiadał, że planuje złożyć Komisji Europejskiej wniosek dotyczący koncentracji z Grupą Lotos do końca 2018 r. lub na początku 2019 r.

18 kwietnia br. Grupa Lotos poinformowała, że PKN Orlen przystąpił do procesu badania due diligence w Grupie Lotos. Jak wówczas podkreślano, rozpoczęcie tego procesu związane było z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN Orlen i Skarb Państwa.

W końcu lutego br. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Przewidywalny scenariusz zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99 proc. udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania odnoszącego się do pozostałych 66 proc. w związku z zamiarem przekroczenia 33 proc. ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze