Informacje

6 lutego odbędzie się walne zabranie akcjonariuszy Orlenu / autor: Fratria / LK
6 lutego odbędzie się walne zabranie akcjonariuszy Orlenu / autor: Fratria / LK

Orlen. Dziś raport NIK. Jutro zmiany personalne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lutego 2024, 11:05

  • 1
  • Powiększ tekst

Ustalenie liczby członków rady nadzorczej oraz zmiany w składzie rady przewiduje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu, zwołanego na wtorek 6 lutego. NWZ zajmie się też zgodą na sprzedaż spółki Gas Storage Poland - operatora magazynów gazu. Dziś NIK przedstawi raport dotyczący fuzji Orlenu z Lotosem.

O zmiany w radzie nadzorczej, a potem o uzupełnienie porządku NWZ o podjęcie uchwały, ustalającej liczbę członków rady, oraz o wyznaczenie przewodniczącego rady wnioskował dominujący akcjonariusz Orlenu - Skarb Państwa.

Zmiany personalne

Zgodnie z aktualnym statutem Orlenu, rada nadzorcza liczy od sześciu do 15 członków. Skarb Państwa ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, pozostałych powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. W imieniu Skarbu Państwa minister aktywów skorzystał ze swoich uprawnień i 13 grudnia 2023 r. odwołał z rady Janinę Goss, a 25 stycznia powołał na jej miejsce Wojciecha Popiołka. Rada nadzorcza Orlenu liczy obecnie dziewięciu członków, jej przewodniczącym jest Wojciech Jasiński, były prezes PKN Orlen i były minister skarbu w rządzie PiS - w latach 2006-2007.

»» O zmianach personalnych w Orlenie czytaj tutaj:

Kolejna rezygnacja. Michał Róg odchodzi z Orlenu

Ruszyła fala zmian w spółkach energetycznych

Media: Bieńkowska do Orlenu

Zgodnie z informacjami spółki, na dzień zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, Skarb państwa posiadał 49,9 proc. akcji Orlenu, fundusz Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc. Pozostałe 44,7 proc. akcji to akcjonariat rozproszony, żaden z akcjonariuszy nie ma więcej nić 5 proc. akcji Orlenu.

Zbycie spółki Gas Storage Poland

Z kolei uchwała w sprawie zgody na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland jest realizacją warunku UOKiK na przejęcie przez Orlen PGNiG. Prezes UOKiK w marcu 2022 r., uwarunkował zgodę na przejęcie PGNiG wyzbyciem się „w sposób trwały i nieodwracalny” kontroli nad GSP, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGNiG. Początkowo Orlen miał na to rok, ale w listopadzie 2023 r. na wniosek koncernu Prezes UOKiK przedłużył ten termin, nie ujawniając jednak o ile. Powodem przedłużenia była konieczność uzyskania przewidzianych regulacjami europejskimi certyfikatów przez GSP. Nabywcą, spełniającym warunki ma być operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System. W grudniu 2023 r. Orlen poinformował, że otrzymał z urzędu antymonopolowego pismo, w którym Prezes UOKiK akceptuje Gaz-System jako potencjalnego nabywcę GSP. Dodatkowo Orlen postanowił dokonać sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rynkowych warunkach. Kwoty transakcji nie podano. Transakcja, która ma spełnić warunki UOKiK, dotyczy jedynie operatora magazynów gazu. Same magazyny są i pozostaną własnością Orlenu, zostały przejęte jako własność GK PGNiG.

Poprzednie NWZ Orlenu odbyło się 22 marca 2023 r., Skarb Państwa posiadający wtedy 49,9 proc. akcji miał wtedy ponad 66 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym. Procentowy udział akcji, z których oddawano ważne głosy na walnym w kapitale zakładowym wynosił 75,12 proc. NWZ przyjęło wtedy szereg uchwał, zmieniających statut spółki. Oddano za nimi 80-90 nproc. głosów. Kilka innych propozycji zmian statutu nie zostało przyjętych, zyskały od 10 do 23 proc. głosów.

Na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orlenu Skarb Państwa posiadający 49,9 proc. akcji miał ponad 67 proc. w ogólnej liczbie głosów. Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i absolutorium za 2022 r. dla zarządu oraz jego członków, a także za ustaleniem dywidendy padło niemal 100 proc. głosów.

Prezentacja raportu NIK

W ubiegłym tygodniu prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział na poniedziałek konferencję prasową, na której zostanie przedstawiony raport na temat fuzji Orlenu z Lotosem. „Doszło do zaniżenia ceny, jeśli chodzi o Lotos” - potwierdził Banaś. Jego zdaniem raport mimo braku możliwości bezpośredniej kontroli będzie wiarygodny, bo kontrolerzy NIK „są od tego, by pracować na dokumentach”.

PAP, sek

»» O osiągnięciach Daniela Obajtka w Orlenie czytaj tutaj:

Obajtek czy Krawiec? Wyniki Orlenu są jednoznaczne!

Były prezes Orlenu: liczb nie da się podważyć

Powiązane tematy

Komentarze