Informacje

W środę akcjonariusze Grupy Azoty mają dokonać m.in. zmian w radzie nadzorczej spółki / autor: materiały prasowe
W środę akcjonariusze Grupy Azoty mają dokonać m.in. zmian w radzie nadzorczej spółki / autor: materiały prasowe

Skarb Państwa mebluje władze Grupy Azoty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 lutego 2024, 11:29

    Aktualizacja: 14 lutego 2024, 11:37

  • Powiększ tekst

W środę akcjonariusze Grupy Azoty mają dokonać m.in. zmian w radzie nadzorczej, zaktualizować statut spółki oraz zająć się uchwałą dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w spółce Solarfarm Brzezinka.

Na środę, zgodnie z wnioskiem głównego akcjonariusza - Skarbu Państwa, zarząd Grupy Azoty zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki (NWZA). W porządku obrad walnego znalazły się m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej (RN) oraz powołanie jej przewodniczącego. Ponadto akcjonariusze mają zająć się zmianami w statucie Grupy Azoty, a także podjąć uchwałę o nabyciu przez spółkę 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o.

»» O zmianach i biznesie Grupie Azoty czytaj więcej tutaj:

Odchodzi wiceprzewodniczący RN Grupy Azoty

MAP zgłosił kandydatów do rady nadzorczej Azotów

Grupa Azoty planuje odpis 300 mln zł. Z jakiego powodu?

Gigant polskiej chemii realizuje plan restrukturyzacji

Grupa Azoty ma problem ze strategicznym projektem

Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki

Zgodnie ze statutem Grupy Azoty do kompetencji rady nadzorczej należy np. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

Rada nadzorcza spółki składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez walne zgromadzenie. Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka.

Statut Azotów stanowi, że nie mniej niż dwóch członków rady nadzorczej to członkowie niezależni, spełniający wszystkie kryteria niezależności w myśl zaleceń Komisji Europejskiej, dodatkowo w radzie zasiadają przedstawiciele załogi. Obecnie załoga ma trzech przedstawicieli w radzie, na 9 członków.

31 stycznia br. Skarb Państwa dokonał pierwszych roszad w radzie nadzorczej. Na wniosek Ministra Aktywów Państwowych do rady nadzorczej Grupy Azoty powołano Krzysztofa Kołodziejczyka. Jak poinformowano, był on m.in. członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w Metrum Cryoflex, prezesem Sices Polska, członkiem zarządu Mostostal Siedlce, dyrektorem finansowym Polimex-Mostostal, członkiem komitetu zarządzającego S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group, skarbnikiem w Ciech. W latach 2006-2020 był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych spółek: Radpol, Soda Polska Ciech, PRINŻ-1 (Grupa Polimex-Mostostal) i innych. 13 lutego br. Grupa Azoty zakomunikowała jednak, że Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki nie podając przyczyn.

9 lutego br. natomiast Grupa Azoty podała, że Minister Aktywów Państwowych zgłosił w imieniu Skarbu Państwa kolejnych kandydatów do rady nadzorczej: Mirosława Sobczyka, Piotra Marciniaka, Artura Rzempałę, Artura Kucharskiego oraz na przewodniczącego rady Huberta Kamolę.

Zarząd spółki ponadto wyjaśnił w uzasadnieniu do projektu uchwały na NWZA, dotyczącej zmian w statucie, że sprowadzają się one „do odpowiedniej jego aktualizacji oraz dostosowania do zmian wprowadzonych do ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przede wszystkim tych wynikających z nowelizacji tego kodeksu dokonanej ustawą z dnia 9 lutego 2022 r.”

Zgoda na kupno Solarfarm Brzezinka

W przypadku uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Grupę Azoty 100 proc. udziałów w spółce Solarfarm Brzezinka zarząd Azotów wystąpił do RN z wnioskiem o zaopiniowanie tej transakcji. Jak podała Grupa Azoty w komunikacie 25 stycznia br., rada nadzorcza jednak nie podjęła uchwały dotyczącej pozytywnego zaopiniowania wniosku zarządu, jak wyjaśniono, „ze względu na nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów (3 głosy +za+, 3 głosy +wstrzymujące się+ oraz 2 +przeciwko+)”. Grupa Azoty do 31 marca 2024 r. ma wyłączność do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej przyszłego nabycia Solarfarm. 19 października 2023 r. informowano, że wartość nabycia udziałów Solarfarm ma wynieść 37,8 mln euro przy założeniu uzyskania mocy elektrowni w wysokości 270 MWp. Jak wówczas ustalono, nabycie przez Grupę Azoty lub wskazaną spółkę z grupy kapitałowej udziałów Solarfarm miałoby nastąpić do końca III kwartału 2024 r.

Obecnie Skarb Państwa ma 33 proc. akcji w Grupie Azoty. Drugi co do wielkości pakiet walorów spółki kontrolował rosyjski biznesmen Wiaczesław Kantor. 26 kwietnia 2022 r. wraz z podmiotami zależnymi Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze, za pośrednictwem których kontrolował on pakiet 19,82 proc. akcji Grupy Azoty trafił na polską listę sankcyjną. Aktywa te uległy zamrożeniu, które uniemożliwia korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem.

11 lipca 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii wydał decyzje w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego na okres 6 miesięcy wobec tych aktywów, by przejąć własność akcji Grupy Azoty posiadanych przez podmioty zależne od Wiaczesława Kantora. Jako osobę wykonującą tymczasowy zarząd przymusowy minister wskazał Radosława Leszka Kwaśnickiego. 10 stycznia 2024 r. minister przedłużył okres obowiązywania ustanowionego tymczasowego zarządu przymusowego do 12 miesięcy.

Do grupy kapitałowej tarnowskiej spółki należą m.in. Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe w Puławach (oba podmioty, podobnie jak Grupa Azoty, są notowane na warszawskiej giełdzie), a także Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupa Azoty Polyolefins.

Grupa Azoty podaje, że jest jedną z „kluczowych” grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Anna Bytniewska (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy obalą wiatraki, by zbudować kopalnię węgla

Zamiast 800+ otrzymasz 1200+ na dziecko. Jeden warunek

Szturm Czechów na polskie sklepy. Chodzi o… papierosy

Polski atom ze wsparciem od… Finów

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych