Informacje

Produkcja ruszyła po marcowej wpadce

br

  • Opublikowano: 21 maja 2018, 10:13

    Aktualizacja: 21 maja 2018, 10:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 19,7 proc. - informuje GUS. W marcu wzrost ten wynosił 1,8 proc. w ujęciu rocznym.

Jak podaje Urząd „w okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,5 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 24,8 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,4 proc”.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 24,6 proc., maszyn i urządzeń – o 17,0 proc., mebli – o 14,9 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 14,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,7 proc., wyrobów z metali – o 12,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,8 proc., urządzeń elektrycznych – o 11,3 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,4 proc. - czytamy w komunikacie GUS.

Jak podaje GUS, według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 19,7 proc. r/r.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których pod-stawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 36,0 proc. oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 22,2 proc., natomiast spadek w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 0,5 proc. - informuje Urząd.

Powiązane tematy

Komentarze