Informacje

Będą zmiany w uzasadnieniach do budżetów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 czerwca 2018, 20:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Sejm uchwalił w środę nowelę ustawy o finansach publicznych, która poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 roku.

Za ustawą, której projekt przedłożył rząd, głosowało 423 posłów, czterech było przeciw, jeden się wstrzymał.

Chodzi o dyrektywę z 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. To dyrektywa przyjęta jako skutek kryzysu finansowego.

Jak mówił w toku prac legislacyjnych wiceminister finansów Leszek Skiba, nowela wynika z tego, że choć Polska tę dyrektywę wdrożyła, Komisja Europejska zaliczyła nas do grupy krajów, które muszą uzupełnić przepisy ją wprowadzające. Teraz KE, mówił Skiba, zamierza nawet wystąpić „z formalną procedurą naruszeniową”.

Stąd, by zapewnić pełność wdrożenia, proponujemy te zmiany - powiedział.

Celem ustawy jest zatem, jak wynika z uzasadnienia, „uzupełnienie wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy”.

Zmieniamy ustawę o finansach publicznych, by powiedzieć, co literalnie powinno znaleźć się w uzasadnieniu do ustawy budżetowej - wyjaśniał Skiba.

W stosunku do obecnego stanu w noweli, mówił, chodzi o uzupełnienie uzasadnienia do ustawy budżetowej o trzy elementy.

Chodzi o opis scenariusza makroekonomicznego i jego porównanie z najbardziej aktualnymi prognozami KE, o informacje, jakie będą podjęte działania, gdy okaże się, że „prognozy makroekonomiczne nie do końca działają”, a także o „analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu”.

Zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ustawy więc, jak wynika z uzasadnienia, nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Zakłada też m.in. „wprowadzenie do ustawy o finansach publicznych definicji scenariusza makroekonomicznego w rozumieniu dyrektywy”.

W myśl ustawy będzie obowiązek zawarcia w uzasadnieniu dołączanym do projektu budżetu informacji na temat: „Scenariusza makroekonomicznego oraz jego porównania z najbardziej aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i innych niezależnych instytucji”; „podjęcia działań w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych lat poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego”; analizy wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych.

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze