Informacje

Szykuje się solidny wzrost PKB w II kw.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 czerwca 2018, 15:36

  • 1
  • Powiększ tekst

Większość analityków, komentujących dane GUS o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, spodziewa się, że tempo wzrostu gospodarczego w II kw. br. może być wyższe niż szacowano do tej pory.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w maju o 5,4 proc. r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w maju br. o 20,8 proc. r/r wobec 19,7 proc. r/r miesiąc wcześniej. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w kwietniu br. zanotowano w 27 działach z 34 działów przemysłu. Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej rynkowych prognoz

Lepsze wyniki majowej produkcji sprzedanej przemysłu mogą wskazywać na wyższe tempo wzrostu PKBII kw. wobec naszej prognozy bazowej 4,5 proc. r/r. Sam spadek dynamiki PKBII kw. Poniżej 5,0 proc. r/r jest bardzo prawdopodobny, biorąc pod uwagę wyraźnie niższe (choć wciąż wysokie) tempo wzrostu produkcji w budownictwie, które w II kw. oscyluje wokół 20,0 proc. r/r, a w I kw. wzrosło do blisko 30,0 proc. r/r. - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju br, wskazuje na silne ożywienie inwestycyjne, podkreślają ekonomiści.

Dzisiejsze dane potwierdzają kontynuację wysokiej aktywności ekonomicznej w firmach przemysłowych oraz budowlanych. Wspierają także nasz scenariusz zakładający tempo wzrostu PKB na poziomie 4,5 pr w całym 2018 r., którego jednym z istotnych motorów będzie wzrost inwestycji (prognozujemy 6,9 proc. r/r w całym 2018 r. wobec 3,5 proc. w 2017 r.). - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

Analitycy wskazują, że kolejne kwartały przyniosą spowolnienie tempa gospodarczego strefy euro, co z czasem negatywnie wpłynie na polski eksport i produkcję przemysłową.

Większość ekonomistów uważa, że majowe dane są neutralne z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i nie powinny zmienić narracji członków RPP, w sytuacji gdy wysokiej aktywności przemysłu i budownictwa nie towarzyszy znaczące narastanie presji inflacyjnej.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie sygnalizują one nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKBII kw. br. (4,9 proc. r/r wobec 5,2 proc. w I kw.) - ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra.

Na podst. ISBNews

Powiązane tematy

Komentarze