Informacje

Sektor bankowy zarobił krocie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 października 2018, 15:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10,4 mld zł w okresie styczeń - sierpień 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 40,91 mld zł, zaś koszty odsetkowe - 10,67 mld zł.

Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 11,73 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 2,95 mld zł.

Koszty administracyjne w okresie 8 miesięcy br. wyniosły 23,21 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 5,14 mld zł po 8 miesiącach br.

NBP podkreślił, że zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9) - podał też bank centralny.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze