Informacje

Trzy nowe indeksy na GPW

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 grudnia 2018, 12:42

    Aktualizacja: 10 grudnia 2018, 12:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Giełda Papierów Wartościowych 27 grudnia br. rozpocznie obliczanie i publikację trzech nowych indeksów: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp - poinformowała GPW. Dodano, że indeksy będą prezentowały skumulowane dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład indeksu bazowego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od sesji 27 grudnia br. rozpocznie obliczanie i publikację trzech indeksów dywidend: WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp. Indeksy będą prezentowały skumulowane dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład indeksu bazowego (odpowiednio: WIG20, mWIG40, sWIG80) w danym roku kalendarzowym - poinformowano w komunikacie.

Prezes GPW Marek Dietl wskazał, że giełda rozpoczyna publikację nowych indeksów, ponieważ stanowią one źródło informacji o dywidendach wypłacanych na naszym rynku.

Jest to informacja szczególnie istotna dla tych, którzy poszukują atrakcyjnych i stabilnych zwrotów z inwestycji. Na GPW notowanych jest wiele spółek, które regularnie wypłacają dywidendy wyższe niż odsetki od instrumentów dłużnych. Są to zarówno spółki duże, będące uczestnikami indeksu WIG20, jak również średnie oraz małe należące odpowiednio do indeksów mWIG40 oraz sWIG80” - powiedział cytowany w komunikacie Dietl.

Jak podkreślono, indeksy dywidend są także źródłem informacji dla inwestorów zawierających transakcje na indeksowych instrumentach pochodnych (kontraktach terminowych oraz opcjach), których wycena musi uwzględniać dywidendę.

W komunikacie zapowiedziano, że w przyszłości GPW planuje rozpoczęcie notowania kontraktów terminowych na indeksy dywidend pozwalających na zabezpieczanie ryzyka dywidend związanego z inwestycjami w instrumenty pochodne.

Obecnie stopa dywidendy dla indeksu WIG20 wynosi 1,9 proc. w skali roku, a dla indeksów mWIG40 oraz sWIG80 odpowiednio: 3,1 proc. i 4,7 proc.” - czytamy.

Dodano, że nowe indeksy nie będą kumulować dywidend z poprzednich lat, dlatego ich wartość będzie pod koniec każdego roku zerowana. „W ten sposób na początku kolejnego roku indeksy startują z wartością zero (brak dywidend) i zliczają dywidendy od nowa. Wartość indeksu na koniec roku będzie stanowić sumę dywidend wypłaconych przez spółki danego indeksu bazowego w danym roku” - napisano.

GPW tłumaczy, że zerowanie indeksów będzie się odbywać na pierwszej sesji giełdowej po trzecim piątku grudnia. W tym roku taka sesja przypadnie 27 grudnia, dlatego dzień ten jest dniem debiutu nowych indeksów. Będą one publikowane w trybie jednolitym o godzinie 11. Wartości indeksów dywidend będą przeliczone wstecz od 2 stycznia 2007 r.

W kalkulacji indeksów uwzględniane będą wyłącznie zwykłe dywidendy pieniężne, w tym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Przeliczenie indeksów z uwzględnieniem kolejnych dywidend będzie następować na pierwszej sesji giełdowej notowania akcji bez dywidendy” - czytamy.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze