Informacje

Nasz poziom wiedzy o PPK pozostawia wiele do życzenia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2019, 09:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Ponad 2/5 (42%) pracowników słyszało o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i wie, że część ich wynagrodzenia trafi wkrótce do PPK, wynika z raportu Nationale-Nederlanden „PPK oczami Polaków”. Jednak poziom ich wiedzy o PPK wciąż pozostawia wiele do życzenia. 86% ankietowanych przyznaje, że wie na ten temat niewiele.

Wśród osób, które deklarują, że słyszały o pracowniczych planach kapitałowych, 14% ocenia, że ma dużą wiedzę na ich temat. Czterech na dziesięciu badanych uważa, że zdobyło w tym zakresie trochę informacji. Jednak niemal połowa (45%) przyznaje się do niewiedzy. Dotyczy ona nie tylko podstawowych zasad programu, ale także tego, na jakim etapie wdrożenia znajduje się firma, w której pracują. Brak informacji o postępie prac wskazuje połowa pracowników organizacji zatrudniających powyżej 250 osób - czytamy w komunikacie.

Polacy kojarzą PPK z długoterminowym oszczędzaniem. Zdaniem 43% badanych, PPK to środki, które mają być gromadzone na emeryturę. Na program, który zaangażuje trzy podmioty - pracownika, pracodawcę i państwo wskazuje 13% uczestników badania. Co dziesiąty respondent uważa, że PPK to po prostu nowy sposób oszczędzania, podano również.

Powodzenie pracowniczych planów kapitałowych zależeć będzie od poziomu partycypacji. Zrozumienie najważniejszych założeń i zasad działania programu będzie miało kluczowy wpływ na chęć uczestniczenia w nim. Rolą pracodawców, państwa oraz instytucji finansowych jest edukowanie społeczeństwa w tym zakresie - powiedział prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek, cytowany w materiale.

Ankietowani doceniają przede wszystkim elastyczność programu. Dla 46% najważniejsze jest, że udział w PPK jest dobrowolny, a uczestnik może decydować o wpłatach do programu. Równie ważną cechą planów kapitałowych (50% wskazań) jest fakt, że zgromadzone na indywidualnym koncie pieniądze będzie można wycofać w dowolnym momencie. Do uczestnictwa w systemie zachęca również prywatność gromadzonych środków. Taką odpowiedź zadeklarowało niemal 40% pracowników dużych firm, wskazano także.

Respondentom towarzyszą również niepokoje związane z wdrożeniem PPK. Raport „PPK oczami Polaków” pokazuje, że wcześniejsze zmiany w systemie emerytalnym mocno ostudziły entuzjazm społeczeństwa względem programów zbiorowego oszczędzania. Jest to najczęstszy czynnik zniechęcający do udziału w PPK (56% deklaracji). Nieco ponad jedna trzecia badanych obawia się ryzyka związanego z inwestycją kapitału. Podobną grupę respondentów zniechęca automatyczny zapis do programu (29%).

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, bardzo ważne jest wytłumaczenie Polakom, że PPK nie mają nic wspólnego z OFE. Jest to najczęściej przywoływana obawa. Aby Polacy podchodzili do tego projektu z mniejszą rezerwą, należy rzetelnie wyjaśnić im różnice między tymi rozwiązaniami. Pokazać, że chociaż PPK mają charakter długoterminowego oszczędzania, to dają możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie. Nie bez znaczenia jest również to, co obecnie rząd proponuje w sprawie sprywatyzowania środków w OFE - dodał Chłopek.

Największe znaczenie przy wyborze konkretnej instytucji finansowej ma bezpieczeństwo inwestycji gromadzonych środków (54%). Jest to kryterium szczególnie ważne dla osób w wieku 50-59 lat.

To naturalne, że osobom, które niebawem zakończą swoją aktywność zawodową, zależy na bezpieczeństwie pomnażanego kapitału. Fundusze Zdefiniowanej Daty zostały przemyślane jednak w taki sposób, aby dostosować ryzyko inwestycyjne do wieku uczestnika programu - podsumował prezes Nationale-Nederlanden PTE.

Wśród decydujących kryteriów Polacy wskazują również na długoletnie doświadczenie firmy, która będzie zarządzała środkami (42%) oraz jej wizerunek i stabilność na rynku (33%).

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Nationale-Nederlanden przez Kantar Polska w dniach 27 marca do 3 kwietnia 2019 r. W ramach badania ilościowego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (n=500).

Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze