Informacje

KOWR: wartość eksportu żywności przekroczyła 31 mld euro

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 lutego 2020, 17:00

  • 0
  • Powiększ tekst

31,4 mld euro był wart w ub. roku eksport polskich produktów rolno-spożywczych. To o 5,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W strukturze wywozu najważniejszą pozycję zajmuje mięso i jego przetwory oraz żywiec - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W 2019 r. wartość importu była na poziomie 21,1 mld euro, o 5,2 proc. wyższym niż poprzednim roku. W rezultacie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 7,2 proc. do 10,4 mld euro.

W ocenie analityków KOWR, pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym po akcesji do UE, a także możliwość swobodnego handlu z państwami członkowskimi, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej. „Obecnie sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki, generującym znaczące wpływy z eksportu” wskazują.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. W 2019 r. wywieziono 1,4 mln ton mięsa czerwonego wraz z przetworami wobec 1,5 mln ton w 2018 r., uzyskując 3,8 mld euro, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) wzrósł o 10 proc. do 1,5 mln ton, a jego wartość osiągnęła poziom 2,6 mld euro, o 9 proc. wyższy niż w roku 2018.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych - o 9 proc., do 3,7 mld euro; przetworów zbożowo-mącznych - o 8 proc. do 2,9 mld euro, produktów mlecznych - o 2 proc. do 2,3 mld euro oraz ryb i przetworów - o 5 proc. do 2,2 mld euro. Większa była również wartość wywozu wyrobów cukierniczych - o 9 proc., do 2,0 mld euro, warzyw łącznie z przetworami - o 6 proc., do 1,8 mld euro, a także produktów paszowych łącznie z makuchami - o 14 proc., do 1,4 mld euro, owoców łącznie z przetworami - o 1%, do 1,4 mld euro oraz kawy, herbaty i kakao - o 12 proc. do 0,8 mld euro.

Polska żywność trafia przede wszystkim na rynek unijny. W 2019 r. jej wywóz do krajów UE wygenerował 25,6 mld euro, co stanowiło 81 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,6 mld euro i był o 5 proc. większy niż w 2018 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,8 mld euro), Niderlandy (2,0 mld euro), Włochy i Francja (po 1,7 mld euro) oraz Czechy (1,5 mld euro).

Do krajów pozaunijnych w ub.r. Polska sprzedała żywność o wartości 5,9 mld euro wobec 5,2 mld euro rok wcześniej. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,6 mld euro, o 17 proc. wyższym niż rok wcześniej. Na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 600 mln euro, do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 565 mln euro, a na Białoruś - 269 mln euro.

Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wzrósł o 12 proc., do 4,3 mld euro. Znaczącym odbiorcą spośród tych krajów były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 551 mln euro, a także Arabia Saudyjska (302 mln euro), Izrael (245 mln euro) i Chiny (207 mln euro).

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze