Opinie

Riots in Athens after the death of a 15 year old youth by a Greek police bullet Fot. arpakola at gmail/Wikipedia
Riots in Athens after the death of a 15 year old youth by a Greek police bullet Fot. arpakola at gmail/Wikipedia

Wierny klient – gorszy klient

Komentator wGospodarce.pl

Komentator wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 8 stycznia 2014, 17:01

    Aktualizacja: 9 stycznia 2014, 13:40

  • 7
  • Powiększ tekst

Do redakcji trafił list klienta Banku Millennium, który pyta dlaczego atrakcyjne oferty banku są skierowane jedynie do nowych klientów. Pytanie wysłaliśmy do rzecznika Banku Millennium z prośbą o komentarz. Niestety pomimo dwukrotnej prośby, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Publikujemy więc jedynie list rozczarowanego klienta Banku Millennium.

„Bank Millennium reklamuje promocyjne oprocentowanie nowych środków. Dla wieloletnich klientów skorzystanie z takiej promocji jest praktycznie niemożliwe, bo prawie wszystkie wpłaty traktowane są jako "stare pieniądze". W moim przypadku każdorazowej wpłacie towarzyszy podniesienie granicy, od której liczone są nowe środki, a więc wszystko wpłacam w "starych pieniądzach".

Od sierpnia 2013 usiłuję uzyskać w Banku Millennium odpowiedź na pytanie „Jaką kwotę bank uznał za nowe środki?” W tym okresie wpłacałem kilkukrotnie nowe środki przekraczające regularne wpływy na konto. Ostania taka wpłata została dokonana we wrześniu.

Pomimo wielokrotnie składanych zapytań nie otrzymałem precyzyjnej odpowiedzi. Prowadząca sprawę Magdalena Szamańska każdorazowo udziela odpowiedzi typu: „informacje dotyczące obowiązujących w banku promocji na koncie oszczędnościowym zostały przekazane w poprzednich pismach”. Ale w poprzednich pismach udzielano identycznej odpowiedzi. Co bardziej zdumiewające, reguły tak szeroko reklamowanej promocji są niejasne i nieprecyzyjne nie tylko dla szeregowych pracowników banku (myślę tu o pracownikach placówki w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 469), ale także dla doradców „prestige” z placówki 467 (Sopot, Pl. Konstytucji). Dotyczy to zarówno „mojego” doradcy, którym jest p. Piotr Brzeziński, jak i pani (jest tylko jedna) doradzającej klientom „prestige”, z którą rozmawiałem w dniu 13.09.2013. Każda z tych osób ograniczyła się do odesłania mnie do regulaminu, z którego nic nie wynika. Pan Piotr Brzeziński przez 40 minut próbował dociec jak obliczone są odsetki i poddał się stwierdzając, że jest to „Bardzo skomplikowane”. A więc nie uzyskałem jasnej informacji. Nie tylko w formie ustnej, ale i w formie pisemnej, gdyż Magdalena Szamańska stwierdza za każdym razem, że już to wyjaśniono. Przypominam:  na konto oszczędnościowe wpłacałem pieniądze trzykrotnie!!!

W ostatniej korespondencji z dn. 28.10.2013 p. Małgorzata Skora-Fathalla pisze: „(…) część Pana środków została zakwalifikowana do kolejnej promocji”. To ostatnie stwierdzenie wskazuje na szczególny stopień bezczelności i poczucia bezkarności Banku w stosunku do klienta. Moje pytanie brzmiało i brzmi: „Jaką kwotę bank uznał za nowe środki?” W odpowiedzi dowiaduję się, że CZĘŚĆ moich środków uznano za nowe. Jak pracownica banku może posługiwać się opisowymi terminami. Jak bank, który podobno tak troszczy się o klienta, na pytanie „Ile …” może odpowiedzieć „Część…”?!!! Rodzi to pole do różnorodnych manipulacji zyskami z oszczędności. Klient nie ma możliwości dowiedzenia się jaką kwotę rzeczywiście objęto promocyjnym oprocentowaniem. Zapewne takie postępowanie tłumaczy milionowe pensje kierowniczej kadry banków.”

 

Nazwisko do wiadomości redakcji

 

Po opublikowaniu wczoraj powyższego listu, dzisiaj do redakcji nadeszła odpowiedź Wojciecha S. Kaczorowskiego, rzecznika Banku Millennium. Oto ona:

"Szanowny Panie Redaktorze,

Poniżej przedstawiamy informacje na temat promocji “Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym”. W związku z tym, iż Państwa czytelnik a nasz klient zastrzegł sobie anonimowość ,nie możemy ustosunkować się do tego konkretnego, poruszonego w liście przypadku.

  1. 1. Odnośnie jasności reguł objęcia danej kwoty środków oprocentowaniem promocyjnym.

Zasady promocji opisuje Regulamin Promocji „Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym”. Wskazane tam są warunki jakie należy spełnić aby skorzystać z promocji.

Podstawowe zasady Promocji są następujące:

Na koniec dnia wskazanego w Regulaminie, Bank wylicza Łączne zaangażowanie Klientów Banku Millennium S.A. i ustala Saldo progowe łącznego zaangażowania oraz Saldo progowe Konta Oszczędnościowego każdego Klienta. Jeżeli w okresie wskazanym w regulaminie Klient będący posiadaczem Konta Oszczędnościowego zasili to konto Nowymi Środkami, stanie się Uczestnikiem Promocji. Przez Nowe środki rozumiane są środki przekazane na Konto Oszczędnościowe w okresie wskazanym w regulaminie, które stanowią nadwyżkę nad Saldem progowym Konta Oszczędnościowego oraz jednocześnie nadwyżkę nad Saldem progowym łącznego zaangażowania. Ustalenie wysokości salda łącznego zaangażowania i salda na Koncie Oszczędnościowym i porównanie ich z wartościami progowymi prowadzące do ustalenia wysokości nowych środków odbywa się codziennie w Okresie Promocji oraz w okresie obowiązywania Oprocentowania promocyjnego. Nowe środki otrzymują oprocentowanie promocyjne zgodne z Cennikiem stóp procentowych obowiązującym dla danej Promocji.

W opinii Banku regulamin spełnia standardy jasnego informowania o zasadach promocji. Jest także zgodny ze standardem stosowanym na rynku przez inne instytucje finansowe w zakresie tego typu promocji.

  1. 2. Odnośnie możliwości uzyskania informacji o saldzie promocyjnym.

Posiadacz rachunku oszczędnościowego może w dowolnej chwili uzyskać informacje odnośnie aktualnego salda promocyjnie oprocentowanych środków poprzez kontakt z Departamentem Bankowości Elektronicznej (opcja Kontakt w systemie Millenet), poprzez kontakt telefoniczny z Konsultantem TeleMillennium (Linia Prestige: 801 12 70 00/+48 22 598 41 33) lub w najbliższej placówce Banku (jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty).

  1. 3. Reklamacje

W przypadku reklamacji, Klient jest ponownie informowany o regulaminie oraz zasadach naliczania oprocentowania Promocyjnego, ze wskazaniem na definicję i sposób wyliczania nowych środków, wraz z  podaniem wartości salda progowego  Konta Oszczędnościowego, oraz salda progowego łącznego zaangażowania, i wyjaśnieniem przyczyn ewentualnego niezakwalifikowania do Promocji."

 

 

 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Kup książkę wSklepiku.pl!

"Złoto banki ludzie Krótka historia pieniądza"

Złoto banki ludzie Krótka historia pieniądza

 

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze