Analizy

Polki przyciągają zagranicznych specjalistów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 października 2017, 18:24

  • 3
  • Powiększ tekst

Coraz więcej obcokrajowców pracuje w Polsce, także w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – obecnie to 9% zatrudnionych w tym sektorze. Według opinii specjalistów odsetek ten będzie tylko wzrastał.

Monster Talent Sourcing Services przeprowadził ankietę wśród obcokrajowców i spytał dlaczego decydują się oni na Polskę, co im się u nas podoba, co im przeszkadza, a wyniki przedstawił w raporcie „Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe”.

W badaniu wzięli udział obcokrajowcy z 20 europejskich krajów m.in. z Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz przedstawiciele działów HR firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy na co dzień zajmują się rekrutacjami językowymi.

Dlaczego Polska? „Lepiej być pierwszym na prowincji, niż ostatnim w Rzymie” oraz „serce nie sługa”

Polska przyciąga cudzoziemców głównie z dwóch powodów. Aż 40 proc. badanych wybrało Polskę właśnie ze względu na możliwość znalezienia tutaj atrakcyjnej pracy, a 38 proc. z powodów uczuciowych – przeprowadziło się, by zamieszkać w kraju swojego partnera lub swojej partnerki.

Ci, którzy decydowali się na Polskę ze względów zawodowych, często wskazywali, że sytuacja na polskim rynku pracy daje większe możliwości rozwoju niż w kraju ojczystym. Takie odpowiedzi nie dziwią, gdy przyjrzymy się, jak wysoki poziom bezrobocia dotyka mieszkańców Grecji (21,7 proc.), Hiszpanii (17,1 proc.) Włoch (11,1 proc.), Francji (9,6 proc.) czy Portugalii (9 proc.) Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce staje się wtedy zachęcającą alternatywą – oferuje stabilne zatrudnienie i dynamiczną ścieżkę rozwoju.

Okazuje się, że studia w Polsce przyciągają niewielu cudzoziemców, bo tylko 9 proc. badanych przyjechało do kraju nad Wisłą w celach edukacyjnych. Tyle samo osób wybrało nasz kraj ze względu na zainteresowanie polską kulturą.

Co ciekawe aż 50 proc. cudzoziemców, którzy finalnie wybrali Polskę, przed przyjazdem rozważało również inny kraj. Na liście znalazły się m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Niemcy.

Niskie koszty życia i dobra lokalizacja

Jako główną zaletę życia w Polsce obcokrajowcy wskazali niskie koszty życia. Ten czynnik, jako najważniejszy wybrało aż 68 proc. badanych. Polska wciąż postrzegana jest jako kraj tani, gdyż ceny wielu usług i produktów są zdecydowanie niższe niż w Europie Zachodniej. Obcokrajowcy doceniają również atrakcyjną lokalizację Polski w centrum Europy – 43 proc. odpowiedzi.

Na kolejnych miejscach znalazły się także możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku – 42 proc., okazja do poznania polskiej kultury i obyczajów – 41 proc. oraz bogate życie kulturalne i towarzyskie – 36 proc. Fakt, że obcokrajowcy są ciekawi polskiej kultury i chcą ją poznawać, na pewno cieszy, gdyż zwiększa to zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości i sprzyja integracji.

Problemy z komunikacją

Z drugiej strony cudzoziemcy widzą też wady mieszkania w Polsce. Dużym minusem jest bariera językowa, która ogranicza zdolność integracji przyjezdnych z Polakami. Brak znajomości języka polskiego za trudność w codziennym życiu uznało aż 55 proc. badanych. Niestety obcokrajowcy dostrzegają także brak otwartości Polaków – poskarżyło się na nią 31 proc. ankietowanych. Narzekają również na trudność w nawiązywaniu kontaktów z Polakami – to kłopot dla 26 proc. respondentów.

Ponadto cudzoziemcy wskazują na niższy standard życia w porównaniu z krajem ojczystym – 25 proc. oraz trudności związane z organizacją życia – 23 proc. Kłopotliwy i utrudniający integrację jest również brak oferty kulturalno-rozrywkowej w języku angielskim. Na ten aspekt zwróciło uwagę aż 21 proc. badanych. Tyle samo osób wskazało na niską znajomość angielskiego wśród Polaków.

Obcokrajowcy zadowoleni z pracy w Polsce

Pozytywnym wnioskiem z badań jest dobry obraz rynku pracy w oczach cudzoziemców. Poziom satysfakcji z pracy w Polsce oraz pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu jest zbliżony i wysoki. Wynosi odpowiednio 7,75 punktów dla kraju i 7,39 – dla biznesu (w skali od 1 do 10).

Aż 75 proc. badanych docenia fakt, że praca w Polsce to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Jako ważne atuty zatrudnienia w Polsce w sektorze nowoczesnych usług biznesowych obcokrajowcy wymienili również – możliwość podniesienia kwalifikacji językowych oraz atrakcyjną ścieżkę rozwoju i kariery (po 46 proc. odpowiedzi). Z kolei 43 proc. doceniło atrakcyjne warunki pracy, pakiety relokacyjne i dodatkowe benefity, które stały się już normą w branży.

Polska i co dalej? Plany na przyszłość

Obcokrajowcy mają zarówno dobry obraz Polski, jak i polskiego rynku pracy. W większości planują pozostanie w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat. W skali od 1 (niezdecydowany) do 10 (zdecydowany) cudzoziemcy, którzy chcą pozostać w Polsce, osiągnęli 6,9 punktów. Jednocześnie – pytani o dalszą przyszłość zawodową i prywatną – nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Takie rezultaty mogą być wynikiem kilku czynników: młodego wieku, braku konkretnego planu kariery, a jednocześnie sporych wymagań finansowych i rozwojowych. Ponieważ młodzi zdają sobie sprawę z tego, jak dynamicznie zmienia się globalny rynek pracy, są otwarci na migracje zawodowe.

Ważne, że Polska coraz częściej staje się celem tych migracji i pozwala obcokrajowcom realizować się zawodowo w sektorze nowoczesnych usług biznesowych - podsumowują autorzy raportu.

MW

Powiązane tematy

Komentarze