Informacje

Szpital Brudnowski, Warszawa / autor: Fotoweb Fratria
Szpital Brudnowski, Warszawa / autor: Fotoweb Fratria

MZ: Na modernizację polskich szpitali rząd wyda 7 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2021, 18:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) poprawi jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia – podaje Ministerstwo Zdrowia. Na modernizację polskich szpitali do 2029 r. ma trafić ok. 7 mld zł

O uruchomieniu w ramach Funduszu Medycznego subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek w Szczecinie.

W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono cztery subfundusze, w których ramach powstają i będą powstawały programy i działania służące realizacji celów Funduszu Medycznego. Są to: subfundusz infrastruktury strategicznej, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych, subfundusz rozwoju profilaktyki i subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie wdrażany przez ustanowienie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi minister zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej między podmiotem leczniczym a MZ. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Subfundusz obejmuje działania w następujących obszarach: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych; wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego oraz wymiana łóżek szpitalnych. Pierwsze nabory wniosków zaplanowane są na ostatni kwartał 2021 r.

MZ zapowiada, że wówczas przeznaczone zostanie m.in. 698 mln zł na rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych – przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej, 126 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego – budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i 129 mln zł na wymianę łóżek szpitalnych.

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach. W razie zidentyfikowania większych potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych kwota alokowana na Program Inwestycyjny Modernizacji Podmiotów Leczniczych może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym.

MZ przekazało, że cele inwestycyjne zaplanowane w ramach SMPL to m.in. 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej, 60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii, 15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej i 1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii.

Cele te to również m.in. 90 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej, 387 zmodernizowanych doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 422 zakupionych ambulansów i 22 doposażonych baz LPR.

PAP/mt

Czytaj też: Minister Adamczyk: Chcemy stworzyć Pętlę Mazurską

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze