Informacje

chmura / autor: The Telegraph/Fb
chmura / autor: The Telegraph/Fb

Chmura pomoże wytworzyć 27 mld euro wartości dodanej do 2030 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 października 2021, 14:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Upowszechnienie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może wytworzyć do 2030 r. wartość dodaną w wysokości 27 mld euro - wskazano w opublikowanym we wtorek raporcie McKinsey. Wartość dodana miałaby pochodzić z nowo zakładanych firm oraz nowych produktów cyfrowych

Autorzy publikacji pt.: Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowej i przyśpieszyć wzrost w Polsce napisali, że 82 proc. z wartości dodanej wytworzonej w wyniku upowszechnienia się tzw. chmury (27 mld euro), pochodziłoby z nowo powstałych przedsiębiorstw i innowacyjnych produktów cyfrowych. Natomiast pozostałe 18 proc. - z korzyści, które odniesie bardziej tradycyjny biznes. Chodzi - jak napisano - np. o obniżenie kosztów IT, mniejsze przestoje w pracy z powodu awarii oraz automatyzację pracy.

Według obliczeń ekspertów, największe korzyści wynikające z upowszechnienia chmury może odnieść handel detaliczny, sektor produktów szybko zbywalnych (FMCG) oraz transport i logistyka. Wskazali, że udział tych branż w generowaniu wartości dodanej może wynieść 28 proc., a kolejne 15 proc. przyniosłaby branża budowlana, przemysł motoryzacyjny oraz montażowy. W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacji stanów magazynowych, wsparte dzięki technologiom chmurowym, mogą przynieść 2,7 mld euro - czytamy.

Wskazano, że aby przyspieszyć proces wdrożenia technologii chmurowych należałoby wyeliminować pięć czynników ograniczających ich rozwój takich jak: brak odpowiedniej wiedzy na temat tych technologii, niepewność regulacyjną, obawy o bezpieczeństwo danych, deficyt kompetencji IT oraz obciążenia finansowe.

Napisano np. że jedna trzecia polskich firm podkreśla swoje obawy związane z bezpieczeństwem usług chmurowych, a także z brakiem fachowców z branży IT. Przypomnieli, że już w 2019 r. aż 44 proc. polskich firm miało problemy związane z zatrudnianiem na stanowiska IT i ta luka - jak podkreślili - będzie się powiększać, jeśli nie zostaną podjęte takie działania jak np. szkolenia w miejscach pracy. Zauważyli też, że istotną barierą w upowszechnianiu się technologii chmurowych wskazywaną przez firmy, są koszty związane z przestawieniem się na nowy system.

Według autorów, kluczowe znaczenie w przyspieszeniu transformacji ma sektor publiczny. Chodzi o wsparcie finansowe oraz przegląd prawa i tego, jak jest interpretowane. Sektor publiczny mógłby również dawać przykład, wykorzystując potencjał chmury w instytucjach publicznych - napisano. Ponadto, zdaniem ekspertów z McKinsey, firmy już teraz powinny przygotować strategię przejścia do chmury (obejmującą także tworzenie odpowiednich kompetencji), a następnie konsekwentnie wprowadzać ją w życie.

Jak wynika z raportu, poziom wdrożenia rozwiązań chmurowych jest w Polsce 14-krotnie niższy niż w najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarkach Europy Północnej zwanych Europejskimi Liderami Chmury, takich jak Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Irlandia, Norwegia i Szwecja. Największe różnice występują w takich branżach jak nieruchomości (21 proc. firm w Polsce wdrożyło rozwiązania chmurowe w porównaniu do aż 77 proc. firm działających na rynkach Europejskich Liderów Chmury), sektorze energetycznym (26 proc. i 72 proc.) oraz w przemyśle wytwórczym (23 proc., 63 proc.). Najwyższe wydatki na chmurę publiczną zanotowano w przemyśle wytwórczym (około 18 proc. wszystkich wydatków w 2019 r.), usługach profesjonalnych (16 proc.) oraz w handlu detalicznym i hurtowym (15 proc.)

PAP/mt

Czytaj też: Tesla przekroczyła barierę 1 bln dol. kapitalizacji

Powiązane tematy

Komentarze