Informacje

Adam Glapiński / autor: Fratria
Adam Glapiński / autor: Fratria

Prezes NBP na spotkaniu przedstawicieli środowiska bankowego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 grudnia 2021, 20:40

  • Powiększ tekst

Narodowy Bank Polski poinformował o wystąpieniu prof. Adam Glapińskiego podczas dorocznego spotkania przedstawicieli środowiska bankowego, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Treść wystąpienia Prezesa NBP:

Szanowni Państwo,

Bardzo miło mi się z Państwem ponownie spotkać. Wraz z ożywieniem gospodarczym w bieżącym roku zyski sektora bankowego istotnie wzrosły i zbliżają się do przedpandemicznych poziomów. Perspektywy są również bardzo korzystne, między innymi ze względu na wyższe stopy procentowe, które mocno wspierają wyniki odsetkowe banków. Podwyżki stóp stwarzają również przestrzeń dla odważniejszego, niż do tej pory, zwiększania oprocentowania depozytów, na co zapewne liczą deponenci.

Nie oznacza to jednak końca wyzwań dla sektora bankowego. Wciąż najpoważniejszym ryzykiem dla banków, skupiających znaczną część aktywów sektora, jest ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. W ostatnich dwóch latach coraz więcej klientów kwestionuje zapisy umów, a banki ponoszą coraz wyższe koszty wynikające z tworzenia rezerw na możliwe straty. Ostrożnym optymizmem napawa rozpoczęcie przez kilka banków procesów zawierania ugód z klientami. Cieszy nas fakt, że znaczna część banków jest zdeterminowana do tego, aby powoli, lecz konsekwentnie, zmniejszyć ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych.

Jednocześnie, w celu uniknięcia kolejnych wyzwań związanych z portfelem kredytów hipotecznych, banki powinny teraz uważnie monitorować wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym i zwiększyć czujność w ocenie zdolności kredytowej klientów chcących sfinansować zakup mieszkania. Tym bardziej, że niektóre banki ze szczególną intensywnością koncentrują swoją aktywność właśnie w tym segmencie kredytów. Z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki taka tendencja nie cieszy. Jak często powtarzam, korzystne byłoby, aby akcja kredytowa banków w większym stopniu była kierowana na potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw. Polska wciąż zajmuje przedostatnie miejsce w UE pod względem udziału kredytu dla przedsiębiorstw w portfelu kredytowym banków. Tylko 30 proc. kredytów bankowych w Polsce wędruje do firm wobec np. ponad 50 proc. na Węgrzech i średniej w Unii Europejskiej na poziomie ponad 40 proc. W dobie rosnącej konkurencji ze strony innych instytucji finansowych, w tym fintechów, warto zawalczyć o nowych klientów poprzez bardziej aktywną formę relacji z przedsiębiorstwami.

Oczywiście w średniej perspektywie istotnym wyzwaniem dla banków będą zmiany regulacyjne w ramach następnych wersji pakietu CRD/CRR. Dostosowanie do nich będzie wymagało sporego wysiłku i konceptualnego i finansowego, choć na razie jest za wcześnie, by oceniać jego skalę. W Unii Europejskiej trwa bowiem proces wypracowywania kompromisowych propozycji, w który zresztą NBP się angażuje wspierając polskich przedstawicieli w negocjacjach. Naszym celem jest między innymi to, aby banki w Polsce i w innych tzw. państwach goszczących w Unii, nie były poszkodowane, a regulacje gwarantowały proporcjonalność i pozwalały władzom nadzorczym na odpowiednie i elastyczne działania.

Szanowni Państwo, mamy za sobą dwa lata pełne wyzwań. Wyzwań dla polskiej gospodarki i wyzwań dla systemu bankowego. Możemy w tej chwili odczuwać satysfakcję, bo poradziliśmy sobie z nimi – na ile to było możliwe oczywiście – bardzo dobrze. Nie oznacza to jednak, że możemy teraz ustać w wysiłkach. Powinniśmy wykorzystać najbliższy czas na stopniowe rozwiązywanie problemów odziedziczonych z przeszłości oraz rozwój działalności wspierającej gospodarkę. Wszystko wskazuje na to, że warunki zewnętrzne dla działalności bankowej będą korzystne. Banki wchodzą w nadchodzący okres z perspektywą wyższych wyników odsetkowych i niższych kosztów ryzyka kredytowego. Wysokie wyposażenie sektora bankowego w aktywa płynne w Polsce i kapitały powinno sprzyjać aktywności kredytowej. Dlatego oczekujemy, że ten czas zostanie właściwie wykorzystany na stopniowe rozwiązywanie problemów odziedziczonych z przeszłości oraz rozwój działalności wspierającej naszą gospodarkę. Dzięki temu będziemy bowiem zwiększać odporność na kolejne szoki, które niewątpliwie nadejdą.

Na zakończenie chciałbym zachęcić Państwa do lektury najnowszego „Raportu o stabilności systemu finansowego”, który opublikowaliśmy na początku grudnia. Znajdą tam Państwo m.in. szczegółowe analizy zagadnień, o których wspominałem, a także – co najważniejsze – rekomendacje, które kierujemy do sektora w trosce o utrzymanie stabilności finansowej. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu udanego spotkania oraz bardzo owocnych obrad. Dziękuję bardzo.

Czytaj też: Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0, 50 pkt. proc.

NBP, PAP/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych