Informacje

dane / autor: Pixabay
dane / autor: Pixabay

Powstaje jeden standard dla chmury

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 grudnia 2021, 12:30

  • 0
  • Powiększ tekst

EDM Council ogłasza inauguracyjną grupę autoryzowanych partnerów ram standardów branżowych zarządzania danymi w chmurze: Cloud Data Management Capabilities (CDMC)

EDM Council, międzynarodowe międzybranżowe stowarzyszenie na rzecz zarządzania danymi i analityki, uruchomiło Program Autoryzowanych Partnerów (CAP) w ramach Cloud Data Management Capabilities (CDMC). CAP jest programem wsparcia dla firm, które chcą wziąć udział w niezależnej ocenie lub certyfikacji ich możliwości w zakresie zarządzania danymi w chmurze. Specjaliści z firm partnerskich CAP uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez EDM Council i otrzymują stosowne certyfikaty, stanowiące uprawnienia do prowadzenia ocen i certyfikacji opartej na standardach CDMC.

Standardy CDMC zostały udostępnione przedstawicielom wszystkich sektorów 28 września, jako kompleksowe ramy oceny możliwości zarządzania danymi w chmurze, w celu wzbudzenia większego zaufania i przyspieszenia wdrażania technologii chmury. CDMC składa się z sześciu modułów, 14 kategorii umiejętności i 37 podkategorii umiejętności, które pozwalają firmom na skuteczne zarządzanie ich środowiskami chmury, środowiskami obejmującymi kilka chmur obliczeniowych (multi cloud) i środowiskami chmur hybrydowych. Sześć modułów obejmuje zarządzanie danymi i zakres odpowiedzialności, katalogowanie i klasyfikowanie, dostępność i wykorzystanie danych, ochronę i prywatność danych, cykl życia danych i architekturę techniczną. Ponadto CDMC obejmuje 14 kluczowych mechanizmów kontrolnych związanych z zarządzaniem wrażliwymi danymi w chmurze.

Następujące spółki członkowskie są autoryzowanymi partnerami CDMC, uprawnionymi do stosowania ram standardów CDMC w działalności konsultingowej i doradczej:

Aegis Data Management, Areus, Arrayo, BigID, Capco, Credera, DTSQUARED, Element 22, EY, First Derivative, FIT Strategy, Google, IBM, Informatica, Infornite, KPMG, LSEG, Microsoft, Oliver Wyman, Ortecha, Quaylogic, SAIC, SmartStreams, TietoEVRY, Treliant, Transform Digital Technology, UST.

Ramy standardów CDMC zostały opracowane prze Grupę Roboczą CDMC w EDM Council w okresie osiemnastu miesięcy, przy udziale ponad 100 firm i 300 ekspertów odpowiedzialnych za wkład merytoryczny, w tym czołowych firm z sektora finansowego, doradztwa i technologii, m.in. Amazon Web Service (AWS), Google Cloud, IBM i Microsoft. Pracom grupy roboczej przewodniczą Morgan Stanley i LSEG, a zadania zarządzania projektem powierzono firmie Capco.

Wprowadzenie ram CDMC było przełomowym momentem dla obszaru zarządzania danymi w chmurze, ponieważ dotąd nie było żadnych międzybranżowych standardów dla firm w zakresie analizy i pomiaru tych kluczowych możliwości zarządzania danymi, które zaczynają odgrywać decydującą rolę ze względu na coraz bardziej zaawansowaną technologię chmury i jej szerokie zastosowanie - powiedział Mike Meriton, dyrektor ds. operacyjnych i współzałożyciel EDM Council. - Nasz Program Autoryzowanych Partnerów CDMC pomaga firmom przeprowadzić niezależną ocenę ich inicjatyw obejmujących technologię chmury i dają możliwość przyspieszenia ich podróży ku wdrożeniu tej technologii z zaufaniem i pewnością”.

Dodatkowe informacje na temat Programu Autoryzowanych Partnerów CDMC i przystąpienia do programu znajdują się na stronie https://edmcouncil.org/page/cap-partner. Ramy standardów CDMC są dostępne na podstawie nieodpłatnej licencji dla członków EDM Council i podmiotów niezrzeszonych. Na stronie https://edmcouncil.org można zasięgnąć szczegółowych informacji i pobrać egzemplarz nieodpłatnej licencji CDMC.

EDM Council

EDM Council jest międzynarodowym stowarzyszeniem, którego celem jest poprawa praktyk zarządzania danymi i analityki, stanowiąca priorytet biznesowy i operacyjny. EDM Council jest czołowym globalnym orędownikiem na rzecz opracowania i wdrożenia norm regulujących obieg danych, najlepszych praktyk oraz kompleksowych programów szkoleniowych i certyfikacyjnych. Zrzeszając ponad 250 globalnych organizacji członkowskich z Ameryki Północnej i Południowej, regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz z Azji, jak również ponad 10000 specjalistów zarządzania danymi, EDM Council jest platformą interakcji, komunikacji i współpracy pomiędzy specjalistami ds. danych zajmującymi się wyzwaniami i postępami w obszarze zarządzania danymi i analityki, które odgrywają kluczową rolę w organizacjach. Więcej informacji na stronie https://edmcouncil.org oraz na portalach LinkedIn i Twitter.

Powiązane tematy

Komentarze