Informacje

Narodowy Bank Polski / autor: Fratria
Narodowy Bank Polski / autor: Fratria

NBP prostuje nieprawdziwe informacje w "Newsweek Polska"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 lipca 2022, 20:32

  • 4
  • Powiększ tekst

W związku z artykułem pt. „Adam Glapiński Klapa Glapy” („Newsweek Temat z okładki”, s. 9 – 12) autorstwa Pani Renaty Grochal i Pana Radosława Omachel, opublikowanym w Newsweek Polska, nr 30/2022 (25-31-07.2022 r.), a także na stronie internetowej tego tygodnia w dniu 24 lipca 2022 r., NBP informuje, że w szczególności następujące informacje odnoszące się do wykonywania konstytucyjnych i ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego oraz organów banku centralnego i jego pracowników, nie są prawdziwe:

  • część analiz dla zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej została okrojona do samych liczb, bez opisu sytuacji” – bowiem analizy ekonomiczne służą badaniu zjawisk i procesów gospodarczych, a ich wyniki zawsze są przedstawiane opisowo, w przeciwnym razie analizy te nie mogłyby realizować swoich podstawowych funkcji; materiały przygotowywane na posiedzenia RPP standardowo składają się zarówno z obszernych części analityczno-opisowych oraz danych statystycznych i nie zostały w żaden sposób „okrojone”;

  • jeśli pracownik NBP chce jechać na zagraniczną konferencję, musi wziąć urlop i pojechać za własne pieniądze. By wziąć udział w konferencjach zagranicznych online, trzeba mieć zgodę specjalnego departamentu” – bowiem udział pracowników w konferencjach zagranicznych finansowany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dot. podróży służbowych; pracodawca pokrywa wszelkie koszty podróży i podnoszenia kwalifikacji, jeśli uzna za zasadny – ze względu na potrzeby pracodawcy – udział pracownika w danym wydarzeniu, uczestnictwo pracowników w konferencjach zagranicznych online wymaga zgody pracodawcy, gdyż wiąże się ze zwolnieniem ze świadczenia pracy na czas udziału w tym wydarzeniu, oraz koniecznością poniesienia przez pracodawcę wymaganych opłat , np. koszt udziału, licencji;

  • Glapiński (…) profesurę zrobił przed 1989 rokiem” – bowiem Pan prof. Adam Glapiński uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w dniu 6 grudnia 2013 r. a habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych – w dniu 31 maja 2004 r.;

  • Glapiński kazał przywieźć je [złoto] do Polski, bo ktoś mu powiedział, że Brytyjczycy podmieniają nasze sztabki na mniejsze.” – bowiem złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane w postaci sztab London Good Delivery na tzw. allocated account, co oznacza, że każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera; najwyższa jakość złota NBP oraz wysokie standardy jego przechowywania zostały dodatkowo potwierdzone podczas inspekcji przeprowadzonej przez pracowników NBP w Bank of England w czerwcu 2019 r.; decyzja o przeniesieniu blisko połowy rezerw złota NBP do Polski była powiązana z wcześniejszymi decyzjami Zarządu NBP, dotyczącymi zwiększenia zasobu złota NBP łącznie o 125,7 ton w latach 2018-2019 oraz wynikającej z tego potrzeby dywersyfikacji miejsc przechowywania kruszcu, zgodnie z praktyką stosowaną przez banki centralne.

  • Pytany, dlaczego nie możemy trzymać złota w Bundesbanku, powiedział, że u Żyda złota trzymać nie będzie – twierdzi jeden z dobrze zorientowanych rozmówców” – bowiem NBP posiada wieloletnią bardzo dobrą współpracę z Bundesbankiem, w szczególności w zakresie bankowości korespondenckiej, jednak możliwość przechowywania złota w jego skarbach nie była brana pod uwagę, gdyż niemiecki bank centralny nigdy nie oferował takiej usługi NBP;

  • Szpunar od lat pracuje w NBP, za poprzednich prezesów Sławomira Skrzypka i Marka Belki nie mógł zrobić jednak kariery” – bowiem Pan dr Piotr Szpunar w 2002 r. został zastępcą dyrektora Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, w 2007 r. został dyrektorem Departamentu Systemu Finansowego, a w 2014 r. doradcą Prezesa NBP.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze