Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Co to jest e-recepta i jak wpływa na nasze życie?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 13 września 2022, 17:21

  • 1
  • Powiększ tekst

E-recepta, czyli elektroniczna recepta to krok milowy we wprowadzaniu w Polsce systemu e-zdrowia i doskonaleniu IKO, czyli Internetowego Konta Pacjenta. W zamyśle powinno to być rozwiązanie poprawiające komfort chorych, którzy dzięki temu rozwiązaniu będą mieć ułatwiony dostęp do potrzebnych leków. E-recepta ogranicza błędy przy wypisywaniu danych pacjenta, jak również zapobiega ich fałszowaniu.

Czym jest e-recepta, jak działa?

E-recepta to cyfrowa odmiana tradycyjnej recepty wystawiana np. w przychodni przez lekarza. Dostęp do e-recepty mamy tylko przez aplikację Internetowego Konta Pacjenta. Konfigurując konto w IKO mamy dostęp do naszych wszystkich danych medycznych, historii badań laboratoryjnych, wcześniejszych e- skierowań i informacje o udzielonych świadczeniach.

Jaka elektroniczna recepta to nie tylko postęp technologiczny, ale i wygoda. Pomysł ujednolicenia formatu zaproponowała Unia Europejska, więc docelowo każdy pacjent z e-receptą będzie miał możliwość zakup leku tam, gdzie mu wygodnie, w kraju, w którym dany lek jest np. tańszy itp.

W Polsce standard e-recepty został wdrożony pod koniec 2019 roku wszystkie placówki w kraju zostały wdrożone do tego systemu. Tak więc obecnie lekarz wystawia na komputerze receptę, korzystając z dostępnej bazy danych wpisuje on potrzebne lekarstwa wraz z zaleceniami dawkowania czy stosowania, e-recepta zwieńczona jest elektronicznym podpisem medyka.

Elektroniczna recepta wydawana jest pacjentowi w jeden z trzech możliwych sposobów:

● W formie tradycyjnego wydruku,

● Jako wiadomość e-mail,

● Poprzez SMSa jako unikalny czterocyfrowy kod PIN, który przekazujemy farmaceucie.

Te trzy sposoby realizacji recepty możliwe są do wydania w aptekach oznaczonych specjalną niebieską naklejką, w której znajduje się logo Ministerstwa Zdrowia.

Zrealizowanie recepty jest bardzo proste, wystarczy, że podamy farmaceucie kod, który następnie pracownik apteki wprowadza do systemu odblokowując dostęp do leków, które lekarz przypisał pacjentowi.

W jaki sposób otrzymać elektroniczną receptę?

Dostęp do e-recepty ma ustawowo każdy obywatel Polski. Wystarczy jedynie utworzyć internetowy Profil Zaufany. Jest to podpis elektroniczny którym potwierdzamy wszelkie ważne dokumenty w internecie i załatwiamy sprawy urzędowe drogą internetowa. Profil Zaufany zakładamy albo przez internet albo w punktach potwierdzających jakimi są urzędy oraz banki.

Posiadając Profil Zaufany, z jego pomocą możemy zalogować się do naszego Internetowego Konta Pacjenta. Podczas próby logowania musimy zweryfikować i potwierdzić nasz numer telefonu, a także adres e-mail. Gdy wszystko przebiegło pomyślnie mamy pełny dostęp, możliwe staje się otrzymywanie elektronicznej recepty po każdej wizycie u lekarza, a także jej zrealizowanie w dowolnej aptece Od tego momentu możliwe jest otrzymywanie e-recepty podczas każdej wizyty u lekarza.

Zalety e-recepty

E-recepta z natury jest dużo bardziej bezpiecznym i wygodniejszym rozwiązaniem niż jej tradycyjny, papierowy odpowiednik. Korzyści są po stronie pacjentów jak i personelu medycznego. Jej głównymi celami przyświecającymi powstanie elektronicznej recepty były:

● Ułatwienie procesu realizacji recept,

● ograniczenie do minimum błędów,

● zapobieganie próbom fałszerstwa,

● skrócenie czasu do wypełniania dokumentacji medycznej podczas wizyty pacjenta u lekarza.

Taki dokument jesteśmy w stanie uzyskać drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem strony E-recepta.net.

Ograniczenie możliwości popełnienia błędu

W przypadku komputerowej recepty wszelkie dane pobierane są i uzupełniane prosto z systemu, nie ma więc możliwość wpisania w jednej z rubryk innych danych niż te w systemie. Mowa tu o imieniu, nazwisko, numerze PESEL czy adresie zamieszkania pacjenta, a także wyszczególnionych zniżkach przypisanych do poszczególnych grup lekarstw. E-recepta eliminuje również proste błędy jak brak pieczątki czy podpisu lekarza, które dyskredytowały tradycyjną receptę.

Brak problemu z czytelnością recepty

Tradycyjne recepty były wypełniane przez lekarzy podczas wizyty pacjenta, szybkość i niechlujstwo prowadziły do błędów w receptach i ich nieczytelnym wypełnianiu. To z kolei prowadziło do trudności ze zrealizowaniem recepty przez farmaceutę w aptece. Recepta cyfrowa eliminuje ten problem w 100 proc.

Dostęp do historii recept i dawkowania

Posiadając dostęp do Internetowego Konta Pacjenta mamy podgląd naszych wcześniejszych recepty, informacji o zalecanym dawkowaniu konkretnego leku, który został nam już kiedyś przypisany. Taki przegląd pobieranych leków wraz z dawkowaniem pomaga osobom w podeszłym wieku.

Koniec problemu ze zgubioną receptą

Dostęp do recepty za pomocą Internetowego Konta Pacjenta mamy nielimitowany, kod do jej aktywowania mamy na mailu albo w SMSie. Mając ze sobą telefon z dostępem do internetu nie mamy problemu ze zrealizowaniem recepty. Znikają obawy, że receptę mogliśmy gdzieś zgubić lub że ktoś nam ją ukradł.

Możliwość realizacji w każdej aptece

E-receptę możemy zrealizować w praktycznie każdej aptece na terenie kraju a docelowo również na terenie Unii Europejskiej. Wystarczy tylko, że na drzwiach apteki znajduje się znak “Tu zrealizujesz e receptę”.

Możliwość zrealizowania niepełnej recepty

Są sytuacje, kiedy to pacjenta nie ma możliwości zrealizowania pełnej recepty. Stoją za tym chociażby powody materialne lub inne niezależnie. Gdy było to realizowane z pomocą tradycyjnej recepty konieczny był wtedy odpis, co jedynie wprowadzało niepotrzebną biurokrację i wydłużało w aptekach kolejki. Elektroniczna recepta oferuje bezproblemowe możliwości wykupienia części leków bez jakichkolwiek dodatkowych czynności. Informacje o zrealizowanej recepcie lub o niewykupionych lekarstwach widnieją w naszym Internetowym Koncie Pacjenta.

Łatwy i nielimitowany dostęp do własnych danych

Za pomocą Internetowego Konta Pacjenta mamy pełny dostęp do wystawionych e-recept. Możemy to podglądać na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Możemy zrobić to o dowolnej porze w dowolnym miejscu na ziemi.

Wykluczona możliwość sfałszowania recepty

Cyfrową Receptę wystawia tylko osoba do tego upoważniona, która potwierdza ją własnoręcznym podpisem elektronicznym (potrzebna jest weryfikacja poprzez zalogowanie się w systemie). Nie ma więc szans na jej podrobienie.

Powiązane tematy

Komentarze