Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

PERSONALIA

Z PGNiG do zarządu PKN ORLEN

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 października 2022, 17:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do składu zarządu prezes PGNiG Iwonę Waksmundzką-Olejniczak oraz wiceprezesa PGNiG Roberta Perkowskiego od dnia 3 listopada 2022 r.

Iwona Waksmundzka–Olejniczak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek. Od 9 kwietnia 2022 roku, prezes zarządu PGNiG SA. Stanowisko objęła w sytuacji gwałtownie zaostrzającego się kryzysu na europejskim rynku gazu.

Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m3 gazu rocznie. Zapewniło to optymalne wykorzystanie zdolności przesyłowych nowego gazociągu Baltic Pipe na potrzeby dostaw surowca do Polski w sezonie grzewczym 2022/2023. Podpisane kontrakty pozwoliły na faktyczne dokończenie procesu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i uniezależnienia kraju od zaopatrzenia z kierunku wschodniego.

Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję prezesa zarządu Energa SA, spółki należącej do Grupy Orlen.

Z PKN Orlen związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN Orlen, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej.

Robert Perkowski to menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Od 18 marca 2019 roku wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych PGNiG. W latach 2019-2020 pełnił funkcję członka zarządu w PGNiG Upstream Norway. W 2019 roku był członkiem rady nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Z kolei w latach 2006-2018 piastował urząd burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko prezesa zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w resorcie sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

PR/RO

Powiązane tematy

Komentarze