Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Facebook pod lupą! Naruszył przepisy?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 grudnia 2022, 17:44

  • Powiększ tekst

Komisja Europejska poinformowała firmę Meta, która jest właścicielem Facebooka, że według wstępnej oceny naruszyła ona unijne przepisy antymonopolowe, zakłócając konkurencję na rynkach ogłoszeń drobnych online. Jeśli zarzuty potwierdzą się w toku dochodzenia, to KE może nałożyć na firmę kary finansowe.

KE nie zgadza się z tym, że Meta powiązała swoją internetową usługę ogłoszeń drobnych, Facebook Marketplace, z jej osobistą siecią społecznościową Facebook. Organ unijny jest również zaniepokojony tym, że Meta narzuca nieuczciwe warunki handlowe konkurentom Facebook Marketplace dla własnej korzyści.

Meta to amerykańska międzynarodowa firma technologiczna. Jej sztandarowym produktem jest sieć społecznościowa Facebook, która umożliwia zarejestrowanym użytkownikom tworzenie profili, przesyłanie zdjęć i filmów, wysyłanie wiadomości i łączenie się z innymi ludźmi. Meta oferuje również usługę ogłoszeń drobnych online, zwaną Facebook Marketplace, w której użytkownicy mogą kupować i sprzedawać towary.

KE wstępnie stwierdza, że Meta dominuje na rynku osobistych sieci społecznościowych, który obejmuje całą Europę, jak również na krajowych rynkach internetowych reklam displayowych w mediach społecznościowych.

Wstępnie stwierdzono, że Meta nadużyła swojej pozycji dominującej na dwa sposoby.

Po pierwsze, Meta łączy swoją internetową usługę ogłoszeń drobnych Facebook Marketplace z siecią społecznościową Facebook. Oznacza to, że użytkownicy Facebooka automatycznie uzyskują dostęp do Facebook Marketplace, czy tego chcą, czy nie. KE obawia się, że konkurenci Facebook Marketplace mogą zostać wykluczeni, ponieważ takie rozwiązanie daje Facebook Marketplace znaczną przewagę w zakresie dystrybucji.

Po drugie, Meta jednostronnie narzuca nieuczciwe warunki handlowe konkurencyjnym internetowym serwisom ogłoszeń drobnych, które reklamują się na Facebooku lub Instagramie. KE jest zaniepokojona, że warunki, które upoważniają firmę Meta do wykorzystywania danych dotyczących reklam pochodzących od konkurentów na rzecz Facebook Marketplace, są nieuzasadnione, nieproporcjonalne i niepotrzebne do świadczenia usług wyświetlania reklam online na platformach Meta. Takie warunki stanowią obciążenie dla konkurentów i przynoszą korzyści wyłącznie Facebook Marketplace.

W przypadku potwierdzenia praktyki te stanowiłyby naruszenie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który zakazuje nadużywania dominującej pozycji rynkowej.

PAP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych