Informacje

fot. Wikimedia Commons
fot. Wikimedia Commons

10 mln złotych strat Agory: Konanie "Gazety Wyborczej"?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 maja 2014, 13:36

  • 3
  • Powiększ tekst

Po I kwartale Agora zanotowała ogromne straty, dużo wyższe od spodziewanych. była 9,6 mln zł zarówno operacyjnie, jak i netto na minusie - informuje „Rzeczpospolita”.

Przychody mediowo-rozrywkowej grupy wyniosły w I kwartale 254 mln zł i były o 3 proc. niższe niż przed rokiem, EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) wynosiła 14,2 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 43 proc., wynik operacyjny był ujemny i sięgał - 9,6 mln zł (przy 0,3 mln zł zysku przed rokiem), strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej także wynosiła 9,6 mln zł (przy 1,5 mln zł straty rok wcześniej)

— podaje kwartalne wyniki gazeta.

To wyniki gorsze od spodziewanych przez analityków. Konsensus PAP zakładał wprawdzie nieco niższe przychody - na poziomie 252 mln zł, ale wyższą EBITDA i płytsze straty: EBITDA według oczekiwań analityków miała wynosić 15 mln zł, zysk wynik operacyjny: -9 mln zł, a strata netto: 8,7 mln zł.

A to oznacza, że prawdopodobnie drugi rok z rzędu akcjonariuszom Agory nie będzie wypłacana dywidenda - taką decyzję zarząd Agory zarekomendował jej WZA

Prawnicy, po rozważeniu poglądów i argumentów w kwestii możliwości wypłaty dywidendy za rok obrotowy, który spółka zamknęła stratą netto, wskazali na zarówno dużą niepewność stanu prawnego, jak i osobistą odpowiedzialność członków władz spółki za bezprawną wypłatę dywidendy w takiej sytuacji. Rekomendacja doradcy prawnego jest taka, aby dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych nie była wypłacona za rok, w którym spółka poniosła stratę

Wniosek zarządu został już pozytywnie zarekomendowany przez radę nadzorczą.

Przypomnijmy, że coraz gorzej wygląda także sytuacja „Gazety Wyborczej”. Dziennik traci konsekwentnie swoich czytelników - nakład spadł już poniżej 200 tys. egzemplarzy, rok do roku odnotowując kilkunastoprocentowy spadek.

Czytaj też: http://wgospodarce.pl/informacje/12693-spolka-agora-moze-odnotowac-najgorszy-wynik-od-lat-zamkna-gazete-wyborcza

kim, rp.pl

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze