Informacje

PZU / autor: fot. Fratria
PZU / autor: fot. Fratria

Grupa PZU z solidnym zyskiem: Ponad 600 mln złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 listopada 2022, 08:31

    Aktualizacja: 24 listopada 2022, 08:37

  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy PZU przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł, to spadek o 9,8 proc. r/r, a w samym III kwartale br. było to 660 mln zł, co oznacza spadek o 10,7 proc. r/r - podała w czwartek spółka.

Jak poinformowała w czwartkowej informacji prasowej spółka, „po trzech kwartałach 2022 r. wartość składek ubezpieczeniowych zebranych przez Grupę PZU przekroczyła 19 mld zł”. W samym III kwartale dynamika przypisu była największa od roku, dzięki rosnącej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

Zwrot na kapitale (ROE) po trzech kwartałach osiągnął poziom 17,5 proc. W III kwartale 2022 r. było to 17,3 proc.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł (-9,8 proc. r/r), a w samym III. kw. 660 mln zł (-10,7 proc. r/r). - podała spółka.

Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła 19 mld zł; w samym III kwartale br. było to 6,4 mld zł.

W III kw. br. zwiększyliśmy przypis składki brutto w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce do 3,5 mld zł, czyli o 12,1 proc. rok do roku. Wartość sprzedaży w tym obszarze sięgnęła po trzech kwartałach narastająco 10,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. r/r.” - powiedziała cytowana w informacji prasowej prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Szefowa PZU podkreśliła, że osiągnięto wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, korporacyjnych, a w przypadku komunikacyjnych w segmencie autocasco.

Jednocześnie w III kw. br. istotnie poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, pomimo wyższej częstości szkód i rosnącej ich wartości. Dzięki wynikom wypracowanym w obszarze majątkowym, całkowity przypis składki Grupy PZU po trzech kwartałach przekroczył 19 mld zł, rosnąc o 4,3 proc. r/r. Co ważne, ten wzrost sprzedaży został zrealizowany w warunkach spadku popytu na polisy inwestycyjne, będącego skutkiem regulacji produktowych obowiązujących od początku 2022 r. i silnej presji inflacyjnej, ograniczającej dochody rozporządzalne klientów” - wskazała Kozłowska-Chyła.

Członek zarządu i CFO Grupy PZU Tomasz Kulik cytowany w komunikacie podkreślił, że wynik na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej w III kw. był wyższy o 39,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r., ale na całkowitym wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Jak dodał, ich negatywny wpływ wyniósł w III kw. 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł.

W przypadku banków Pekao i Alior, należących do Grupy PZU, dodatkowe koszty wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych złotowych (tzw. wakacje kredytowe) to, odpowiednio, 2,43 mld zł i 502 mln zł. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu regulacji dotyczących sektora bankowego, zysk Grupy PZU w ujęciu narastającym po trzecim kwartale tego roku wyniósłby blisko 2,9 mld zł” - wskazał Kulik.

Spółka podała, że w III kwartale br. całkowity przypis składki Grupy PZU wyniósł 6,4 mld zł (+ 8,2 r/r), a wypłacone odszkodowania i świadczenia netto blisko 3,93 mld zł (+0,9 proc.).

Dynamika wzrostu sprzedaży ubezpieczeń była najwyższa od roku. Napędzała ją przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w III kw. wzrosła o 12,1 proc. r/r, do 3,5 mld zł), zwłaszcza w segmencie korporacyjnym.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych przypis składki wzrósł w III kwartale o 8,6 proc. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki rosnącej – w III kw. o 18,7 proc. r/r - sprzedaży ubezpieczeń AC, zarówno za sprawą wysokiego współczynnika wznowień, rosnącej liczby nowych umów, jak i wyższej wartości ubezpieczanych pojazdów.

W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych wzrost przypisu w III kw. wyniósł 18,1 proc., w tym w segmencie korporacyjnym 56,3 proc. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, dla małych i średnich firm, dotowanych ubezpieczeń rolnych, ubezpieczeń utraty zysku (w tym w następstwie uszkodzeń maszyn), ubezpieczeń casco statków oraz casco pojazdów szynowych w segmencie korporacyjnym.

Wskaźnik mieszany (COR) wyniósł w III kw. br. 89,9 proc. wobec 92,6 proc. rok wcześniej.

Spółka podała, że przychody w filarze zdrowia po trzech kwartałach br. wzrosły o 17 proc. rok do roku – do 937 mln zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez wciąż powiększaną sieć placówek (o 17,5 proc. r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16,6 proc. r/r). Liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,17 mln, to o 8,9 proc. r/r, głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i dodatków do produktów ochronnych.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU; spółka od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 mln klientów w pięciu krajach. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19 proc. akcji.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych