Informacje

Grupa Azoty / autor: mat. pras. Grupa Azoty
Grupa Azoty / autor: mat. pras. Grupa Azoty

Zakłady Azotowe Police notują stratę 39 mln zł w III kw.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 października 2022, 11:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 39 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2022 r. wobec 14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka na podstawie danych szacunkowych

Strata operacyjna wyniosła 5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej zysk Azotów Police wyniósł 36 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł w III kw. br. 28 mln zł wobec 69 mln zł zysku rok wcześniej, zaś marża EBITDA wyniosła odpowiednio: 2,1 proc. wobec 8,5 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 379 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 813 mln zł rok wcześniej.

Powyższe wyniki zostały wypracowane w warunkach dużej niepewności spowodowanej gwałtownym wzrostem poziomu cen oraz zmiennością giełdowych notowań surowców, w szczególności gazu ziemnego” - podała spółka.

W okresie 9 miesięcy 2022 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 4 042 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 370 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 9,1 proc. (porównywalną z osiągniętą w analogicznym okresie poprzedniego roku). Skutki zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowy wzrost cen surowców determinowały działalność emitenta w raportowanym okresie - czytamy w komunikacie.

Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto spółki III kw. i za 9 miesięcy 2022 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (w wysokości odpowiednio 35 mln zł i 89 mln zł), dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins, podano także.

Spółka zrealizowała za 9 miesięcy 2022 roku dodatni wynik z działalności finansowej w wysokości 34 mln zł, na który wpłynęła przede wszystkim aktualizacja wyceny instrumentów pochodnych wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej emitenta - Grupa Azoty Polyolefins - w wysokości 37 mln zł (w tym 6 mln zł w III kwartale 2022 roku), podano także.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2022 roku, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

Czytaj też: Polsko – koreański projekt jądrowy dla Pątnowa

isbnews.pl/mt

Powiązane tematy

Komentarze