Informacje

Od niedzieli, 7 stycznia br., zaczną obowiązywać dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową / autor: Fratria / AS
Od niedzieli, 7 stycznia br., zaczną obowiązywać dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową / autor: Fratria / AS

Lombard bez rejestracji zapłaci pół miliona grzywny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 stycznia 2024, 13:24

  • Powiększ tekst

Od niedzieli, 7 stycznia br., zaczną obowiązywać dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową; będą oni zobowiązani uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego - podało w piątek KNF. Za brak wpisu grozi kara do 500 tys. zł.

Jak podała w piątkowym komunikacie KNF, obowiązki te zostały wprowadzone ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej. „Od 7 stycznia 2024 roku obowiązują dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową„. Chodzi o przepis stanowiący, że przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Grzywna do pół miliona

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru stanowi czyn zabroniony zagrożony karą grzywny w wysokości do 500 000 zł” - podało KNF.

Jak wskazała KNF, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową w dniu wejścia w życie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej może wykonywać dalej tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto, przedsiębiorca, który złoży wniosek o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, może po upływie tego terminu wykonywać dalej działalność, bez wpisu do rejestru do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku.

KNF ma obowiązek wpisania do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową, jeżeli zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku o wpis, przedsiębiorca spełnia określone wymagania” - podkreślono.

Jak dodano, jeżeli którekolwiek z wymagań nie jest spełnione albo wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w terminie wyznaczonym przez KNF lub dane zawarte w tym wniosku nie są zgodne ze stanem faktycznym, KNF ma obowiązek odmówić wpisu.

Rejestrują, ale nie nadzorują

KNF podkreśliła, że ustawa o działalności lombardowej nie przewiduje nadzoru KNF nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność lombardową. „Oznacza to w szczególności brak uprawnień KNF do żądania od tych podmiotów informacji i wyjaśnień oraz do kontrolowania ich działalności w zakresie zgodności z prawem, jak również przeprowadzania oceny spełniania przez nie wymagań przewidzianych prawem” - tłumaczy Komisja.

Jak dodała, w konsekwencji wpis danego podmiotu do rejestru „nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek forma zabezpieczenia przez KNF prawidłowości prowadzonej przez ten podmiot działalności, a w szczególności przestrzegania przez niego ustawy o działalności lombardowej„.

Wpis taki może być traktowany jedynie jako stwierdzenie spełniania przez dany podmiot określonych wymogów według stanu na dzień wprowadzenia wpisu” - podkreśliła w informacji prasowej.

Wniosek tylko elektroniczny

Kontrolę przestrzegania ustawy o działalności lombardowej przeprowadza Inspekcja Handlowa.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przy użyciu profilu Login.gov.pl. Można go złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez przeznaczony do tego system dostępny na stronie https://rdl.knf.gov.pl/wnioski. Wniosek przekazany do KNF w formie papierowej lub na platformie ePUAP zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

»» O podatkach dla biznesu w Polsce czytaj tutaj:

Wraca koszmar przedsiębiorców. To „podatek minimalny”

Ten podatek wzrośnie o 21 proc.

Aneta Oksiuta (PAP), sek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych