Informacje

CEPIK to informacje o zarejestrowanych pojazdach i kierowcach posiadających uprawnienia. / autor: Ministerstwo Cyfryzacji
CEPIK to informacje o zarejestrowanych pojazdach i kierowcach posiadających uprawnienia. / autor: Ministerstwo Cyfryzacji

NIK: system CEPiK kosztowny i wciąż w budowie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 maja 2024, 22:55

  • Powiększ tekst

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) od ponad 10 lat wciąż jest w budowie. W okresie objętym kontrolą NIK, Minister Cyfryzacji wprawdzie zapewnił utrzymanie i rozwój systemu, jednak nie zawarto umowy na realizację kluczowego elementu projektu „Modernizacja CEPiK” – wskazała Najwyższa Izba Kontroli.

Modernizacja CEPiK ma rozszerzyć i scentralizować źródła danych, a także poprawić funkcjonalność systemu, umożliwiając np. elektroniczne złożenie wniosku o uzyskanie prawa jazdy, rejestrację pojazdu czy zawarcie umowy dotyczącej jego sprzedaży.

NIK przeprowadził kontrolę, która objęła okres od 1 stycznia 2018 roku do 22 września 2023 roku. We wnioskach pokontrolnych czytamy, że zmian wymagają również usługi, z których już można korzystać. Użytkownicy narzekają bowiem m.in. na czasochłonność wprowadzania danych i wyszukiwania informacji czy też na niezgodność między informacjami, które ich dotyczą, a tymi które znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Opóźnienia w ściąganiu opłat

Budowa, utrzymanie i modernizacja CEPiK 2.0 jest finansowana z Funduszu CEPiK, na konto którego wpływają specjalne opłaty wnoszone przez kierowców przy okazji rejestracji samochodu, zakupu ubezpieczenia OC czy w związku z przeglądem auta przeprowadzanym w stacji kontroli pojazdów.

Tymczasem, jak ustalili kontrolerzy NIK, Ministerstwo Cyfryzacji nie tylko z opóźnieniem ściągało te należności (zaległości zarówno w 2021, jak i w 2022 roku przekroczyły milion złotych), ale przede wszystkim z Funduszu CEPiK resort ponosił wysokie wydatki na różnego rodzaju zadania, które nie dotyczyły systemu , a były związane głównie z informatyzacją państwa.

Pieniądze z Funduszu CEPIK wyłącznie na CEPIK 2.0

Izba zaznaczyła, że choć działo się tak w zgodzie z przepisami, to od stycznia 2019 roku do końca czerwca 2023 roku wydatki niezwiązane z systemem CEPiK 2.0 stanowiły od 36 do 77,5 proc. ogółu kosztów poniesionych przez Fundusz. Jedynie w 2018 roku całość tych wydatków przeznaczono na funkcjonowanie i rozwój CEPiK 2.0. NIK wystosowała wniosek do premiera o podjęcie działań, które zapewnią finansowanie z Funduszu CEPiK wyłącznie zadań związanych z systemem informatycznym CEPiK, zgodnie z pierwotnym celem ustanowienia Funduszu.

Apel o szybkie dokończenie budowy systemu

Izba zwróciła się ponadto do Ministra Cyfryzacji m.in. o podjęcie skutecznych działań mających na celu dokończenie budowy systemu CEPiK 2.0 w celu centralizacji ewidencji źródłowych CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów) i CEK(Centralna Ewidencja Kierowców) oraz udostępnienia kolejnych e-usług, a także o bieżące dochodzenie przeterminowanych należności Funduszu CEPiK.

Źródło: PAP

Oprac. GS

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych