Informacje

Granica polsko-białoruska. / autor: Straż Graniczna
Granica polsko-białoruska. / autor: Straż Graniczna

Ważne uchwały dot. bezpieczeństwa granicy z Białorusią

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 czerwca 2024, 20:04

  • Powiększ tekst

Rada Ministrów zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, żeby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. W tym celu ustanowiony został specjalny program o wartości około 10 mld zł, który realizowany będzie w latach 2024-2028.

Rząd przyjął dziś uchwałę powołującą Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód oraz uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP. Jak poinformowała KPRM, program obejmie budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, utworzenie wysuniętych baz operacyjnych oraz sieci bunkrów i ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych.

Kluczowa jest mobilność wojsk

Powstaną także rowy przeciwczołgowe, tzw. kamuflety, czyli podziemne miny do wysadzania dróg i mostów. Pogłębione zostaną rowy melioracyjne. Planowane jest też wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu, które mają ograniczyć mobilność przeciwnika.

Oprócz tego, nowy program ma zagwarantować lepszą mobilność naszego wojska. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne będzie gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych, przygotowanie przyczółków z dojazdami oraz osi przepraw drogowych (umacnianie brzegów, wzmacnianie dróg dojazdowych) i dostosowanie nośności wybranych obiektów inżynieryjnych do potrzeb. Rada Ministrów zadecydowała także o rozbudowie podziemnych magazynów na środki bojowe i „wysokowartościowy sprzęt wojskowy”.

Powstanie specjalna strefa

Rządzący przyjęli także uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP. Zakłada ona utworzenie specjalnej strefy przy granicy z Białorusią. „Rząd i poszczególni ministrowie podejmują i będą podejmować (…) niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek, szanując jednocześnie wiążące nasz kraj zobowiązania do udzielania ochrony osobom, które w sposób uprawniony i uzasadniony tej ochrony poszukują” – czytamy w komunikacie KPRM.

Rada Ministrów zauważyła, że polscy funkcjonariusze i żołnierze strzegą nienaruszalności granicy państwowej i stawiają czoła próbom destabilizacji sytuacji na terytorium RP oraz całej UE. W komunikacie przekazano „wdzięczność i uznanie” wszystkim, którzy pełnią służbę przy granicy. „Rada Ministrów docenia także postawę mieszkańców, wspólnot lokalnych i samorządów w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli” – podano w komunikacie.

Źródło: PAP, KPRM

Oprac. GS

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych