Informacje

fot. www.freeimages.com
fot. www.freeimages.com

Choć ceny ropy są rekordowo niskie, PKN Orlen inwestuje w poszukiwanie złóż w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 lutego 2016, 16:18

    Aktualizacja: 7 lutego 2016, 19:39

  • 1
  • Powiększ tekst

PKN Orlen kontynuuje poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce, poszerzając ich zakres o nabyte w 2015 roku aktywa węglowodorowe – zapowiada spółka paliwowa w komunikacie. W 2016 roku PKN Orlen planuje kontynuację prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych, prowadzonych obecnie w Polsce na obszarze 29 koncesji, położonych w obrębie ośmiu województw.

1 lutego rozpoczęto wiercenie otworu poszukiwawczego Bajerze-1K w gminie Kijewo Królewskie. Jest on lokalizowany na koncesji Unisław-Gronowo, znajdującej się w obrębie powiatu chełmińskiego (województwo kujawsko-pomorskie), a wchodzącej w skład wspólnego, dla czterech koncesji, obszaru „Edge”.

W przypadku odwiertu Bajerze-1K planowana całkowita długość otworu, wraz z odcinkiem kierunkowym o długości około 1350 m, to 4077 m.

Decyzja o lokalizacji odwiertu została podjęta na podstawie analizy danych z wcześniej odwierconych otworów oraz wykonanych zdjęć 2D i 3D W obszarze koncesji Chojnice-Wilcze, położonej w pobliżu koncesji na której zaplanowano w tym roku wiercenie, odkryto w 2013 r. złoże Tuchola. Analiza laboratoryjna próbek rdzenia, uzyskanych z perspektywicznych warstw skalnych, pozwoli na podjęcie decyzji o ewentualnych dalszych pracach w ramach badanego obszaru.

PKN Orlen kontynuuje także poszukiwania złóż węglowodorów na Lubelszczyźnie.

Do końca kwietnia, na terenie części powiatów lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego (obszary w większości w obrębie koncesji Lublin), planowane jest wykonanie badań sejsmicznych 3D, obejmujących obszar około 450 km2. Zdjęcie sejsmiczne zostanie wykonane łącznie na terenie 14 gmin. Na podstawie otrzymanych i przetworzonych danych zostanie podjęta decyzja o kontynuacji poszukiwań w tym rejonie.

W 2016 roku PKN Orlen planuje kontynuację prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych, prowadzonych obecnie w Polsce na obszarze 29 koncesji, położonych w obrębie 8 województw.

Spółka tak komentuje obecne działania: „Od początku roku trwa integracja nabytych, w ostatnim czasie, aktywów z dotychczasowym portfelem projektów Orlen Upstream. Sytuacja na globalnym rynku ropy i gazu wpływa na działalność segmentu upstream w koncernie, który w odpowiedzi na niskie ceny ropy naftowej systematycznie dywersyfikuje i optymalizuje portfolio projektów poszukiwawczo-wydobywczych”.

Oprac. Sek

Powiązane tematy

Komentarze