Informacje

Fot. FreeImages/Daniel Vazquez
Fot. FreeImages/Daniel Vazquez

GUS: produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 3,3 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2016, 14:47

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkcja przemysłowa w styczniu wyrównana sezonowo wzrosła o 3,3 proc. w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,2 proc. - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał też, że w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,4 proc. w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 1,6 proc., natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 8,6 proc.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli - o 11,4 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 10,8 proc., wyrobów tekstylnych - o 10,4 proc., wyrobów z metali - o 7,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,5 proc., urządzeń elektrycznych - o 5,4 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 4,5 proc.

W porównaniu ze styczniem ub. roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu zanotowano w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 17,7 proc., metali - o 9,9 proc., maszyn i urządzeń - o 8 proc., wyrobów farmaceutycznych - o 5,3 proc. oraz papieru i wyrobów z papieru - o 3,6 proc.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, (w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób), była w styczniu br. niższa o 8,6 proc. niż przed rokiem i o 68,1 proc. w porównaniu grudniem ub. roku.

Po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 7 proc. w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 4,8 proc. w stosunku do grudnia ub. roku. W porównaniu ze styczniem ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 10,5 proc., w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 9,3 proc., a w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 6,7 proc.

GUS podał też, że według wstępnych danych w styczniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,2 proc. w porównaniu ze styczniem 2015 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,7 proc. Według tych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2016 r. były o 0,5 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu.

Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 3,9 proc., w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 5,6 proc. oraz w górnictwie rud metali - o 1,8 proc. Spadły też ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2 proc.).

Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3 proc.), w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,3 proc.). Obniżono również ceny m.in. produkcji metali (o 1,5 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5 proc), produkcji napojów (o 0,2 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 0,1 proc.).

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze