Informacje

Wręczenie nagród Defender na Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, fot.materiały prasowe PGZ (5)
Wręczenie nagród Defender na Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, fot.materiały prasowe PGZ (5)

Cztery nagrody DEFENDER dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

---

  • Opublikowano: 16 września 2016, 11:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Tradycyjnie ostatniego dnia XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowych nagród DEFENDER za najbardziej innowacyjne i perspektywiczne produkty zwiększające bezpieczeństwo państwa. Aż 4 z 10 przyznanych nagród otrzymały spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach pokazał, że do Polskiej Grupy Zbrojeniowej należą spółki, które zaliczają się do ścisłej czołówki przemysłu obronnego w swoich dziedzinach i tym samym są zdolne do zabezpieczenia dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Znalazło to swoje odzwierciedlenie podczas ceremonii wręczenia nagród DEFENDER, która była ostatnim punktem programu tegorocznego MSPO.

Nagrodą DEFENDER został wyróżniony wchodzący w skład Grupy PGZ warszawski PIT-Radwar S.A. za zdolną do przerzutu stację radiolokacyjną „Bystra”. To wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne sprzęt radiolokacyjny (radar), dysponujący anteną aktywną z półprzewodnikowymi modułami nadawczymi chłodzonymi przy użyciu cieczy.

tytuł

Wyróżniona nagrodą DEFENDER „Bystra” jest zdolna do kodowania i filtracji dopasowanej sygnałów, cyfrowego formowania wiązek odbiorczych oraz cyfrowej syntezy. Innowacyjny radar produkowany przez PIT-Radwar S.A. został wyposażony w specjalny podsystem przeznaczony do wykrywania śmigłowców w zawisie. To tylko kilka spośród wielu możliwości stacji „Bystra”, która została zaprojektowana z myślą o wykrywaniu i śledzeniu celów powietrznych dla zestawów obrony przeciwlotniczej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. Istotną cechą zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej „Bystra” jest pełna mobilność. Wszystkie jej podzespoły, czyli dwa stanowiska operatorskie, urządzenia łączności, układy nawigacji, podsystem zasilania wraz z agregatem prądotwórczym, a także elementy pomocnicze, zostały ulokowane na samochodzie lekko opancerzonym AMZ Żubr/P.

Drugą spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która została wyróżniona nagrodą DEFENDER podczas tegorocznego MSPO, jest PCO S.A. Komisja konkursowa przyznała ją przedsiębiorstwu za kamerę termowizyjną KLW-1R „Asteria”.

tytuł

To innowacyjne urządzenie optoelektroniczne, które może zostać zaimplementowane do systemów kierowania ogniem różnych platform, np. do Kołowego Transportera Opancerzonego „Rosomak” czy czołgów T-72, T-74 i PT-91 „Twardy”. Kamera KLW-1R „Asteria” może być używana w różnorodnych systemach obserwacyjno-rozpoznawczych. Cechy wyróżniające ten produkt spośród innych propozycji optoelektronicznych to wysoka jakość chłodzenia, którą zapewnia detektor III generacji, oraz wybór pola analizy układów automatyki obrazu. KLW-1R „Asteria” wykorzystuje matrycę o rozdzielczości 640 x 512 pikseli. Istotne funkcje, w które wyposażyli kamerę inżynierowie PCO S.A., to również zmiana polaryzacji i orientacji obrazu, znaki celownicze, zoom cyfrowy x2 i x4 oraz automatyczna i ręczna regulacja kontrastu i jasności. Zasięg KLW-1R „Asteria” dla wąskiego pola widzenia wynosi ponad 12 tys. m przy detekcji, 5 tys. m przy identyfikacji oraz ponad 2,5 tys. m przy rozpoznaniu. Z kolei dla szerokiego pola widzenia zasięg ten wynosi ponad 4,6 tys. m przy detekcji, ponad 1,5 tys. m przy identyfikacji oraz ponad 750 m przy rozpoznaniu. Ponadto kamera została wyposażona w specjalne pakiety elektroniczne oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania i filtracji obrazu termowizyjnego. Wszystko to sprawia, że KLW-1R „Asteria” jest jedną z najlepszych kamer tego typu na świecie.

Z kolei Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. otrzymał nagrodę DEFENDER za podwodną stabilizowaną platformę sensoryczną do działań OPM. To sprzęt wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, służący do podwieszania specjalnych urządzeń rozpoznawczych, przede wszystkim sonarów. Platforma zawiera również zabudowane urządzenia detekcji magnetycznej i elektromagnetycznej, które są w stanie wykryć miny denne i zagrzebane poprzez odbiór i analizę wtórnego pola.

tytuł

Właśnie ten aspekt stanowi wyróżniającą cechę produktu gdyńskiego CTM, ponieważ miny denne i zagrzebane są zasadniczo niemożliwe do zlokalizowania przez sonary. Podwodna stabilizowana platforma sensoryczna do działań OPM należy tym samym do jednych z pierwszych na świecie urządzeń zdolnych do określania pozycji zagrzebanym min o korpusach ferromagnetycznych.

Czwartą ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które podczas XXIV MSPO otrzymały nagrodę DEFENDER, są Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. – Zielonka. Zostały one wyróżnione za zestaw urządzeń instruktorskich TR-I. To produkt, który umożliwia tworzenie scenariuszy nalotów lotniczych i rakietowych, a następnie przeprowadzenie treningów pracy bojowej dla załóg dywizjonów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu.

tytuł

TR-I umożliwia jednoczesne ćwiczenie 4 załogom zestawów rakietowych bezpośrednio podłączonym do trenażera. Jednak możliwe jest także wykorzystanie centrali dowodzenia, a wówczas mogą kooperować załogi nawet 12 zestawów rakietowych. Dzięki temu zestaw urządzeń instruktorskich TR-I pozwala na integrację wszystkich poziomów dowodzenia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Trenażer został opracowany na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, jednakże może stać się jednym z polskim produktów ekspertowych.

4 nagrody DEFENDER otrzymane przez spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej podczas XXIV MSPO w Kielcach świadczą o wysokim potencjalne technologicznym i kompetencyjnym PGZ. Nagrodzone produkty to sprzęt o światowym poziomie w ofercie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stanowią one przykłady innowacyjności i wysokiego zaawansowania technologicznego zakładów przemysłu obronnego. Trzeba jednak pamiętać, że PGZ skupia ponad 60 podmiotów, które stanowią bazę możliwości produkcyjnych, modernizacyjnych oraz badawczo-rozwojowych Grupy i które dostarczają Siłom Zbrojnym RP uzbrojenie i sprzęt spełniające najwyższe wymagania. Spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej stale rozwijają swój potencjał technologiczny i produkcyjny, a dzięki budowaniu przez Zarząd PGZ sieci partnerstw strategicznych ze światowymi liderami przemysłu obronnego otrzymują możliwość implementacji najnowocześniejszych technologii. To wszystko sprawia, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest głównym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022.

Już teraz PGZ bezpośrednio jako lider lub poprzez spółki zależne bierze udział w postępowaniach dotyczących ponad stu projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych PMT. W efekcie toczących się postępowań zostało podpisanych 13 umów na dostawę uzbrojenia i sprzętu lub ich modernizację. Realizowane są już m.in.: „DAGLEZJA-G most gąsienicowy”, „Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bardzo krótkiego zasięgu PILICA”, „System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) – kryptonim ROSOMAK BMS”, „Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza TYTAN, „Okręty patrolowe z funkcją zwalczania min typu CZAPLA”, „Okręty obrony wybrzeża typu MIECZNIK”. PGZ odbyła również dialog techniczny z Inspektoratem Uzbrojenia MON odnośnie do projektu „System rozpoznania obrazowego szczebla operacyjnego ZEFIR”, który dotyczy dostarczenia Siłom Zbrojnym RP bezzałogowego systemu latającego. Polska Grupa Zbrojeniowa została także zaproszona przez Inspektorat Uzbrojenia MON do udziału w postępowaniach dotyczących m.in. projektów „System rozpoznania obrazowego szczebla dywizji GRYF”, „Dywizjonowy moduł ogniowy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR” oraz „Samobieżna haubica kołowa 155 mm KRYL”. Zarząd PGZ przygotowuje Spółkę do realizacji projektów „Przeciwlotniczy system rakietowy krótkiego zasięgu nowej generacji NAREW” oraz „Przeciwlotniczy system rakietowy średniego zasięgu nowej generacji WISŁA”.

Spółki zależne PGZ już podpisały umowy z Inspektoratem Uzbrojenia na dostarczenie uzbrojenia i sprzętu w ramach programów „Modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych”, „Symulatory i trenażery”, „Modernizacja wojsk rakietowych i artylerii” oraz „System obrony powietrznej”.

Rosomak S.A. jest liderem konsorcjum na dostarczenie polskiemu wojsku symulatora/trenażera dla kierowcy Kołowego Transportera Opancerzonego „Rosomak”. Huta Stalowa Wola S.A. w tym roku podpisała umowy z Inspektoratem Uzbrojenia MON na wyprodukowanie 64 sztuk 120 mm moździerzy samobieżnych „RAK” oraz 32 artyleryjskich wozów dowodzenia systemu „RAK”. W projekcie oprócz HSW S.A. uczestniczą również inne spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Jelcz Sp. z o.o., Rosomak S.A., PCO S.A., Zakład Mechaniczne „Tarnów” S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. Podkarpacka spółka realizuje także zamówienie na wyprodukowanie i dostarczenie 155 mm armatohaubicy „KRAB”. Ponadto Huta Stalowa Wola S.A. wspólnie z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 S.A. uczestniczy w projekcie „Zautomatyzowany System Dowodzenia i Kierowania Ogniem Dywizjonowego Modułu Ogniowego 155 mm Lekkich Armatohaubic KRYL”. Podpisała również umowy z Inspektoratem Uzbrojenia MON w ramach projektów „Radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego LIWIEC” oraz „Zdalnie Sterowany System Wieżowy z wyrzutnią PPK SPIKE zintegrowany z KTO ROSOMAK”.

Powiązane tematy

Komentarze