Informacje

SAP inwestuje w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 grudnia 2016, 08:48

  • 2
  • Powiększ tekst

Polska wciąż jest atrakcyjnym miejscem lokowania kapitału przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Pomimo wyhamowania trendu inwestycyjnego w połowie 2016 roku, działania rządu oraz prywatnych firm mają na celu przywrócenie korzystnej koniunktury. Sprzyjać mają temu również nowe środki unijne oraz ulgi prawne, ułatwiające inwestycje – szczególnie w obszarach technologii oraz innowacji. Zgodnie z agendą działań rządowych, prym mają odgrywać inwestycje zagraniczne wspierające rozwój gospodarki cyfrowej. Według analiz firmy SAP Polska, ten kierunek rozwoju pozwoli Polsce gromadzić kapitał wiedzy, kluczowy w budowie innowacyjnego państwa.

Dane zebrane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) pokazują, że na koniec 2015 roku wartość inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 766,9 mln euro Pod względem sektorów wciąż dominowały nowoczesne usługi dla biznesu i motoryzacja, sektor IT i badawczo-rozwojowy. W tym roku ma być podobnie. Duża w tym zasługa firm, które traktują swoje zaangażowanie długofalowo, przyczyniając się tym samym do ustawicznego rozwoju rodzimej gospodarki.

Boom na inwestycje w Polsce, który obserwujemy w ostatnich latach, to w dużym stopniu wynik dobrych doświadczeń i zaangażowania zagranicznych firm obecnych nad Wisłą od dawna. Tak było w przypadku SAP. Jesteśmy jedną z największych firm technologicznych na świecie i jednym z najdłużej obecnych w Polsce inwestorów. Działamy w kraju już od 1995 roku. Ponad dwadzieścia lat doświadczeń sprawiło, że firma nie tylko zwiększa nakłady inwestycyjne w Polsce, ale też inspiruje się polskimi standardami pracy z kluczowymi klientami np. z polskiego sektora publicznego czy energetycznego, przenosząc je na międzynarodowy grunt. Obecnie jesteśmy istotną lokalizacją SAP w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Te wszystkie elementy sprawiają, że czujemy się również ważnym beneficjentem zmian gospodarczych w Polsce – komentuje Kinga Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska.

Przyczyną sukcesu Polski jest wdrożona przez rząd strategia wzrostu kapitału oraz potencjału polskiej gospodarki. Sam wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas listopadowej konferencji Bloomberga w Londynie nakłaniał zagranicznych inwestorów do otwierania nowych miejsc pracy oraz przenoszenia skomplikowanych usług do Polski. Mowa przede wszystkim o zaawansowanych procesach informatycznych, zarządzaniu ryzykiem czy kadrami. Zwiększający się popyt wewnętrzny na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą wraz z rosnącym znaczeniem miast i rynków jest obecnie jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych Polski.

Tak wysoki odsetek inwestycji w Polsce jest odpowiedzią na potrzeby i dynamikę rynku nie tylko lokalnego, ale przede wszystkim regionalnego. W przypadku SAP szczególnie ważnym miejscem w globalnej strategii rozwoju oprogramowania jest Górny Śląsk, który w ostatnich latach stał się liderem atrakcyjności inwestycyjnej w skali całego kraju. Prowadzone przez nas w tym regionie gliwickie centrum SAP Hybris dołączyło niedawno do prestiżowego grona SAP Labs Network. To globalna sieć łącząca najlepsze centra rozwoju oprogramowania firmy SAP. Ta decyzja otwiera przed górnośląskimi specjalistami możliwości zdobywania jeszcze szerszego know-how technologicznego, które zostaje na Śląsku i będzie przynosić korzyści nie tylko dla naszego biznesu, ale całej branży technologicznej w tej części Polski – podsumowuje Kinga Piecuch.

Zaangażowanie zewnętrznego kapitału pozwoliło nie tylko na stworzenie pojedynczych centrów, ale wręcz całych segmentów rynku. Przykładem jest sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz IT, który stał się znaczącym pracodawcą na rynku oraz jedną z najszybciej rosnących branż gospodarki w Polsce. Według szacunków ABSL na 593 firm posiadających swoje centra usług w Polsce aż 461 przedsiębiorstw to inwestorzy zagraniczni. W samych centrach prowadzonych przez zagraniczne firmy pracuje 177 tys. osób. W ostatnich trzech latach (I kw. 2013 – I kw. 2016) firmy te wygenerowały 77 tys. nowych miejsc pracy w sektorze. Jednak potrzeby wciąż są duże. W samym tylko sektorze IT brakuje ok. 50 tys. wykwalifikowanych pracowników.

Doskonale znamy wysokie kompetencje polskich specjalistów, które są cenione przez coraz większą liczbę prestiżowych pracodawców, otwierających swoje jednostki informatyczne w Polsce. Również my, wraz ze wzrostem znaczenia naszego centrum, sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie. Co ważne, stanowiska pracy w centrach IT czy usług biznesowych są zaliczane do grona wysoce specjalistycznych. Młodzi absolwenci polskich szkół wyższych nie muszą wyjeżdżać zatem z kraju, by móc należycie wykorzystać swoje umiejętności już od początku kariery. Z doświadczenia wiem też, że wielu pracowników rozwijających się na początku w zagranicznych korporacjach buduje później silne, innowacyjne polskie firmy. Tym samym w sektorze IT tworzy się ciekawy ekosystem, pozytywnie wpływający na całą polską gospodarkę – dodaje Kinga Piecuch.

Szereg inwestycji w kluczowe procesy usługowe, biznesowe czy technologiczne stymuluje znacząco rozwój pozostałych gałęzi polskiego przemysłu. Zgodnie ze słowami Minister Anny Streżyńskiej, to właśnie cyfryzacja jest fundamentem planu rozwoju gospodarki, który przedstawił polski rząd. Dodatkowo wszystkie programy Ministerstwa Rozwoju dotyczące reindustrializacji gospodarki czy inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji powinny umożliwić realną współpracę między państwem a dostawcami innowacji. Budowa gospodarki innowacyjnej jest szansą przede wszystkim dla sektorów wysoce rozwiniętych, które opierają swoją działalność właśnie na technologii takich, jak branże finansowa, usług publicznych czy FMCG.

Transformacja cyfrowa znacząco wpływa na polski rynek. Rosnąca digitalizacja - w połączeniu ze zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów – zmienia również funkcjonowanie największych krajowych przedsiębiorstw. Inwestycje w innowacje stają się wymogiem biznesowym a kwestie finansowania podejmowane są na szczeblu strategicznym. Dlatego tak istotną rolę w budowaniu cyfrowej gospodarki odgrywają firmy, które łączą globalne know-how z dobrą znajomością lokalnego rynku. W takim wypadku mamy pewność, że wdrożone przez nas rozwiązania będą nie tylko nowoczesne i konkurencyjne, ale odpowiedzą na potrzeby naszych rodzimych klientów – komentuje Krzysztof Zajda, Dyrektor IT w firmie Maspex.

Powiązane tematy

Komentarze