Informacje

PKN Orlen stawia na inwestycje i kapitał ludzki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 grudnia 2016, 09:12

    Aktualizacja: 21 grudnia 2016, 11:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Doskonałość operacyjna, wzrost udziałów w rynku paliw, bogata oferta na stacjach paliw, tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych i stały wzrost satysfakcji klientów, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz zaawansowaną analityką danych, a także ostrożna kontynuacja rozwoju obecnych aktywów w Polsce i Kanadzie, która pozwoli na elastyczne reagowanie w zależności od sytuacji na rynku ropy i gazu – to najważniejsze strategiczne założenia płockiego koncernu na lata 2017-2021.

Nasza strategia pozostaje niezmiennie oparta na trzech strategicznych filarach: Budowa Wartości, Ludzie i Siła finansowa. Priorytetem w nadchodzących latach będzie wzmocnienie pozycji rynkowej i realizacja najważniejszych inwestycji rozwojowych. Kluczowym elementem naszej strategii pozostają oczywiście Ludzie. Wierzymy, że dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, możliwa będzie dalsza budowa wartości Koncernu. W naszej strategii stawiamy też na innowacje tworzące wartość. W duchu patriotyzmu gospodarczego będziemy również współpracować z polską nauką oraz innymi spółkami Skarbu Państwa – zapowiedział Wojciech Jasiński, prezes PKN ORLEN.

tytuł

Istotnym elementem strategii będzie utrzymanie solidnych fundamentów finansowych tzn., zabezpieczenia finansowania i utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. PKN ORLEN będzie też dążyć do dalszego zwiększania wypłacanej dywidendy dla akcjonariuszy. Utrzymanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie umożliwi wykorzystywanie potencjalnych opcji w zakresie rozwoju nieorganicznego.

W latach 2017-2018 na inwestycje PKN Orlen planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł z czego: 3,7 mld zł na segment downstream, 0,6 mld zł na segment detalu oraz 0,8 mld zł na wydobycie. W tym okresie średnioroczna wartość EBITDA wg LIFO wyniesie 8,8 mld zł.

tytuł

Z zapowiadanych inwestycji realizowane będą projekty budowy polietylenu w Czechach, Metatezy w Polsce. Prowadzone będą prace koncepcyjne związane z przygotowaniem dalszego rozwoju w zakresie petrochemii przyszłości. W zakresie kogeneracji przemysłowej w energetyce, koncern zamierza oddać do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownie we Włocławku i Płocku. Zamierza także sprzedawać część nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. W segmencie detalu planowane jest otwarcie 100 nowych stacji paliw na rynkach macierzystych, wykorzystanie potencjału programu lojalnościowego oraz wprowadzenie nowych produktów i usług, w tym, w zakresie usług finansowych. W Polsce i Kanadzie planowane jest kontynuowanie prace zwiększających wydobycie poziomu produkcji i wielkości zasobów 2P.

Niezmiennie ważne pozostaje dla nas utrzymanie solidnych fundamentów finansowych, które będą wspierać dalszy rozwój i zabezpieczać koncern przed ewentualnymi ryzykami zewnętrznymi. Chcemy utrzymać rating na poziomie inwestycyjnym, co sprawi, że będziemy posiadać dostęp do różnorodnych źródeł finansowania. Zakładamy też, że realizowana strategia umożliwi dalszy wzrost wypłaty dywidendy dla naszych akcjonariuszy, której poziom będzie uzależniony od sytuacji finansowej – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.

Z zapowiedzi spółki , w nowej strategii, istotna będzie dalsza koncentracja na bezpieczeństwie surowcowym. Dzięki zawartej we wrześniu nowej umowie z PGNiG, Koncern posiada zabezpieczone dostawy gazu ziemnego na kolejnych 5 lat. Jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, planowane jest dalsze umacnianie dotychczasowych i budowanie nowych relacji handlowych z największymi producentami na świecie. Obecnie zaopatrzenie rafinerii koncernu odbywa się na bazie umów długoterminowych z producentami – Rosneft, Tatneft oraz Saudi Aramco, uzupełnianych zakupami typu spot. PKN ORLEN jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy z całego świata.

Orlen stawia na kapitał ludzki

Koncern zdecydował o dalszym wzmacnianiu posiadanego kapitału ludzkiego, jako czynnika będącego filarem dalszego, stabilnego rozwoju. W tym obszarze kluczowa pozostanie dbałość w Orlenie o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków, ale też zwiększanie kompetencji pracowników, między innymi poprzez konsekwentne powiększanie oferty rozwojowej i wzrost dostępności szkoleń. Realizacja celów strategicznych będą realizowane z ważnym założeniem: poszanowania dla środowiska naturalnego.

Mając świadomość zachodzących zmian, PKN ORLEN, największa polska firma, szukając nowych szans rozwojowych, będzie aktywnie angażować się w projekty innowacyjne. W celu znalezienia innowacji tworzących wartość, płocki koncern chce skoncentrować się zarówno na podstawowej działalności Grupy ORLEN, jak również nowych, ale komplementarnych do obecnej działalności spółki, kierunkach rozwoju.

Rynek energii zmienia się, jednak w przewidywalnej perspektywie ropa naftowa pozostanie podstawowym surowcem do produkcji paliw i produktów petrochemicznych. Wyzwaniem jest dynamika otoczenia biznesowego i przygotowanie Koncernu do zmian, które przyniesie przyszłość. Dlatego w nowej strategii stawiamy na innowacje i promowanie inicjatywy pracowników oraz rozwijanie organizacji opartej na wiedzy – ocenił prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński.

Najbardziej wartościowa spółka na giełdzie

W ostatnich trzech latach PKN ORLEN konsekwentnie realizował cele strategiczne. Przekroczony został zakładany poziom średniorocznego zysku EBITDA wg LIFO, który w latach 2014-2016 wyniósł średniorocznie 7,4 mld zł i był wyższy o 2,3 mld zł. w porównaniu z założeniami na lata 2014-2017. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła realizować kluczowe inwestycje rozwojowe, konsekwentnie zwiększano też wysokość dywidendy. Łącznie w okresie 2014-2016 akcjonariuszom wypłacono 2,2 mld zł. Jednocześnie utrzymane zostały bezpieczne wskaźniki finansowe - przewidywany poziom dźwigni finansowej na koniec 2016 roku kształtuje się na poziomie 18 proc. Osiągane wyniki finansowe zostały docenione przez rynek – 21 listopada br., po raz pierwszy w historii, PKN ORLEN stał się najbardziej wartościową spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a kapitalizacja Koncernu od daty ogłoszenia strategii (23 lipca 2014 r.) do tego dnia wzrosła o 13,8 mld zł. Notowania firmy z Płocka 19 grudnia br. osiągnęły wzrost o ok. 2 proc. do 87 zł za akcję. To najlepszy wynik w historii spółki. Od połowy września wartość PKN Orlen wzrosła już o ok. 30 proc. Wzrost wartości akcji z pewnością pomagają rosnące ceny ropy oraz konsekwentna i dobrze prowadzona polityka dywidendowa.

tytuł

Pozycja PKN ORLEN jest bardzo dobra i umożliwia dalszy rozwój. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a także własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2016 szacuje się na ponad 100 mln boe. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 60 krajach. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci stacji paliw, każdego dnia odnotowującej 1,4 mln transakcji, a ORLEN pozostaje najcenniejszą polską marką.

Powiązane tematy

Komentarze