Informacje

Fot. Fratria
Fot. Fratria

28 mln zł wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe Taurona

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 kwietnia 2017, 10:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Osiem projektów badawczo-rozwojowych Taurona otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – taki jest wynik zakończonego procesu oceny projektów, zgłoszonych w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Przyznane przez NCBR dofinansowanie na realizację tych projektów to niemal 28 mln zł, a więc prawie jedna trzecia całego budżetu konkursu

Uruchomiony jesienią 2016 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego to efekt ponaddwuletnich przygotowań. Złożone do NCBR w grudniu 2014 r. Studium Wykonalności PBSE powstało we współpracy Tauron z innymi przedsiębiorstwami branży energetycznej, organizacjami branżowymi oraz wiodącymi krajowymi uczelniami. W wyniku wieloetapowego procesu przygotowania i uzgadniania m.in. zakresu, harmonogramu i budżetu PBSE, we wrześniu 2016 r. został uruchomiony przez NCBR I konkurs w ramach tego programu.

Dwuletni okres przygotowań spółek Grupy Tauron zaowocował opracowaniem i złożeniem przez spółki 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z tego programu. Osiem z nich przeszło pozytywnie przez złożony proces oceny projektów, w skład którego wchodziły m.in. ocena formalna, merytoryczna oraz panel ekspertów, i uzyskało pozytywna decyzję NCBR o dofinansowaniu. Aż w siedmiu z tych projektów spółki Grupy Tauron pełnią rolę lidera projektu.

Wyniki pierwszego konkursu PBSE to ogromny sukces Grupy Tauron. Jest to jednocześnie wyzwanie. Jeszcze nigdy w historii Grupy nie uruchamiano w jednym czasie tylu projektów badawczo -rozwojowych. To ważny element budowy ekosystemu innowacyjności w Grupie Tauron, na który składają się projekty badawczo-rozwojowe, rozwój nowych biznesów w spółce Tauron Magenta, współpraca ze startupami - obecnie w ramach programu Scale Up Pilot Maker - oraz planowane powołanie funduszu typu CVC – podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia.

Decyzją NCBR, spośród wszystkich zgłoszonych w ramach I konkursu wniosków o dofinansowanie, wybrano projekty na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 93 mln zł. Projekty, w których uczestniczą spółki Grupy Tauron otrzymały przyznane dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł, co stanowi 31% całego budżetu przeznaczonego na pierwszy konkurs Programu Sektorowego.

Powiązane tematy

Komentarze