Informacje

ZPP: 92 proc. przedsiębiorców uważa, że obecny system podatkowy powinien zostać uproszczony

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 maja 2017, 13:48

  • 1
  • Powiększ tekst

92 proc. przedsiębiorców uważa, że obecny system podatkowy powinien zostać uproszczony - wynika z przedstawionego w środę badania "Przedsiębiorcy o podatkach" przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

Badani przedsiębiorcy ocenili, że lepszym rozwiązaniem byłby podatek wyliczany jako procent od sprzedaży firm lub wprowadzenie stałej wartości procentowej podatku od funduszu płac - wprowadzenie takiego systemu proponuje ZPP.

Badanie przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pokazuje, że zdecydowana większość respondentów (92 proc.) jest za uproszczeniem dotychczasowego systemu podatkowego, który - jak podkreśliła w środę Maison - postrzegany jest jako "nieprzyjazny, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały". Jak wskazała autorka badania, blisko połowa badanych przedsiębiorców (41 proc.), głównie najdłużej funkcjonujących na rynku oraz z sektora usług, opowiada się za liniowym systemem podatkowym. Podatek progresywny popiera ponad dwukrotnie mniej osób (17 proc.), są to najczęściej przedsiębiorcy z sektora produkcji.

Ocena istniejącego systemu podatkowego przez przedsiębiorców jest negatywna. Są oni mocno zagubieni w tym, jak w tej chwili system wygląda - powiedziała podczas prezentacji badań prof. Maison.

Jak podkreślił natomiast obecny na spotkaniu prezes Instytutu WEI Tomasz Wróblewski, "Polska jest na siódmym miejscu na świecie jeśli idzie o nieprzejrzystość podatków i na pierwszym w Europie".

Badana grupa przedsiębiorców została również zapytana o ocenę propozycji nowych rozwiązań systemów podatkowych, zaproponowanych przez ZPP.

Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia nowego systemu podatkowego wyliczanego jako procent od sprzedaży firm. Jak wynika z zaprezentowanych w środę danych, blisko 90 proc. badanej grupy uważa, że taki system byłby lepszy od obecnego, a w przypadku gdyby wprowadzono go w Polsce 80 proc. deklaruje poparcie dla takiej decyzji. Są to przedsiębiorcy z każdego sektora rynku, jednak częściej przedsiębiorcy działający w usługach (86 proc.) i produkcji (76 proc.), rzadziej zaś z branży handlu (70 proc.).

Opinie przedsiębiorców na temat obecnie panującego systemu podatkowego są zbliżone do tego, co sądzą o nim zwykli obywatele. Jest to przede wszystkim system zbyt skomplikowany, często niesprawiedliwy i dlatego wymagający zmian. Przedstawione propozycje nowych rozwiązań systemu podatkowego w Polsce są zarówno przez przedsiębiorców, jak i wszystkich Polaków, postrzegane jako zdecydowanie lepsze od dotychczasowych, a przede wszystkim jako takie, które przyniosą korzyść wszystkim: każdemu obywatelowi, państwu i samym przedsiębiorcom - wskazała prof. Dominika Maison.

Druga oceniona przez badaną grupę przedsiębiorców propozycja dotyczyła wprowadzenia takiego systemu podatkowego, który byłby wyliczany jako stała wartość procentowa podatku od funduszu płac (w wysokości 25 proc.). 89 proc. ankietowanych wyraziło opinię, że taki system powinien zostać wprowadzony w Polsce. Popierany jest on w badanej grupie przedsiębiorców niezależnie od sektora, w jakim działa firma i stażu na rynku pracy.

Obie propozycje nowych systemów podatkowych (procent od sprzedaży firm oraz 25 proc. z funduszu płac) są postrzegane, jako przynoszące korzyści państwu, przedsiębiorcom i obywatelom (ponad 50 proc. przedsiębiorców ma taką opinię w przypadku obu systemów). Systemy te są również podobnie oceniane, jako przynoszące korzyści dla samego państwa (12 proc. w przypadku procentu od sprzedaży firm i 13 proc. w przypadku "25 proc. z funduszu płac").

Propozycja nowego ładu podatkowego oparta jest na tym, żeby podatek był sprawiedliwy, akceptowalny przez wszystkich, nie do uniknięcia i powszechny. Dzisiaj mamy swego rodzaju grę operacyjną między podatnikiem a Urzędem Skarbowym co jest kosztem uzyskania przychodu, bo od tego zależy podstawa, od której wyliczamy podatek. My proponujemy, żeby była to jedna stawka od przychodów, którą płaciliby przedsiębiorcy. Taki podatek jest bardzo łatwy w poborze i nie wymaga skomplikowanej rachunkowości, drugiej rachunkowości podatkowej oprócz rachunkowości zarządczej - powiedział główny ekonomista ZPP Mariusz Pawlak.

Wyjaśnił, że stawka 1,5 proc. miałaby obejmować podmioty prawne, natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miałyby płacić od 1,5 do 15 proc. w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

"Drugim elementem tego systemu jest zmniejszenie kosztów pracy, czyli ogromnego, 40-proc. klinu. Chodzi o opodatkowanie całego funduszu pracy na poziomie pracodawcy stawką 28 proc. Czyli pracodawca płaci do budżetu centralnego jedną stawkę zamiast dzisiaj płaconych zaliczek, płatności na ZUS, na NFZ, fundusz świadczeń pracowniczych. W efekcie pracownik miałby ok. 22 proc. netto więcej dochodu do rozporządzenia" - wyjaśnił Pawlak. Doprecyzował, że gdyby były nadwyżki w tym systemie, to byłaby możliwość obniżania funduszu płac do ok. 25 proc.

"Ten system zachęca przedsiębiorców do normalnej działalności, czyli do podnoszenia marży i cięcia kosztów. Będą dzięki niemu chętniej wprowadzać innowacje, by zwiększać swoją marżę" - przekonywał prezes Wróblewski. Dodał, że jest duża grupa korporacji - ok. 60 proc. - które nie płacą podatków. "Dla nich ten system nie będzie dobry" - podkreślił.

Jak wskazała prof. Maison, różnicę w postrzeganiu obu systemów można dostrzec we wskazaniu korzyści dla samych obywateli i przedsiębiorców. System podatkowy oparty na procencie od sprzedaży firm wydaje się badanym przedsiębiorcom nieco bardziej korzystny dla obywateli (odpowiednio 24 proc. i 12 proc.), natomiast oparty na "25 proc. od funduszu płac" jako bardziej korzystny dla nich samych, niż dla obywateli (odpowiednio 17 proc. i 8 proc.).

Prof. Maison zwróciła w środę uwagę, że w badaniu opinii ogółu Polaków, przeprowadzonym w lutym 2017 r. na zlecenie ZPP, zdecydowana większość (70 proc.) chciałaby, by ich podatki były rozliczane przez pracodawcę. Opinia ta pojawia się też w grupie osób, które rozliczają się samodzielnie - ponad połowa z nich chętnie przerzuciłaby ten obowiązek na swoich pracodawców. "Tymczasem, jak pokazuje najnowsze badanie, opinie przedsiębiorców na temat rozliczania podatków swoich pracowników są podzielone - blisko połowa (45 proc.) zgadza się, aby ten obowiązek leżał po ich stronie, jednak 55 proc. nie chciałaby, aby taka zmiana została wprowadzona" - .

Badanie "Przedsiębiorcy o podatkach" zostało zrealizowane na przełomie marca i kwietnia 2017 roku na próbie 464 przedsiębiorców z sektora MSP. (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze