Informacje

Rząd we wtorek zajmie się kontynuacją projektu dotyczącego e-dowodu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2017, 15:32

  • 1
  • Powiększ tekst

Rząd zajmie się we wtorek kontynuacją koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowodu), która była częścią projektu pl.ID - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zgodnie z założeniami, termin na wprowadzenie e-dowodów mija 31 marca 2019 roku.

We wtorkowym porządku obrad Rady Ministrów jest punkt "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów".

Celem tej koncepcji i tych rozwiązań, które zostaną przedstawione przez panią minister Annę Streżyńską, jest wdrożenie e-Dowodu, ze specjalnym chipem, który nie tylko ułatwi identyfikację osób posługujących się takim dowodem, ale również pozwoli skorzystać użytkownikom dowodów z warstwą elektroniczną z usług elektronicznych w e-administracji - powiedział na briefingu prasowym Bochenek.

Przypomniał, że projekt jest realizowany ze środków unijnych.

Projekt, do którego podchodził kilka razy poprzedni rząd, ale nie mógł sobie z nim poradzić. My ten projekt podjęliśmy. Realizując tę "koncepcję od 2019 roku, chcemy zapobiec zwrotowi prawie 150 mln zł do Unii Europejskiej. Gdybyśmy tego projektu nie zrealizowali, tym właśnie mogłoby grozić i tym mogłoby się to skończyć – dodał Bochenek.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, w 26 europejskich krajach funkcjonują już rozwiązania cyfrowej identyfikacji obywateli. W Polsce implementacja dowodu z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) była częścią projektu pl.ID, ale nie została ona zrealizowana w uzgodnionym z Komisją Europejską (KE) terminie. Dlatego projekt pl.ID otrzymał status projektu niefunkcjonującego i aby uniknąć konieczności oddania 85 proc. już poniesionych kosztów kwalifikowanych (czyli 148 mln złotych), musi dostarczyć rezultaty - czyli umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów - do końca marca 2019.

W październiku ub.r. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji "Koncepcję wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną"- dokument był efektem prac ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia realizowanych na podstawie podpisanego 27 czerwca 2016 r. porozumienia w sprawie wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

W wyniku konsultacji do przygotowanego dokumentu powstała druga wersja +Koncepcji +, zgodnie z którą nowy elektroniczny dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Oprócz tego będzie posiadał aplikację ICAO, czyli dokument podróży z cechą biometryczną +zdjęcie twarzy+ i pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia. Jednocześnie, z racji ograniczonego zasięgu do jednej grupy zawodowej i chęci szybkiej dystrybucji tych kart, planowana jest do wydania osobna Karta Specjalisty Medycznego (KSM) - czytamy.

Projekt swoim zakresem dotyczy wymiany dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli tych dowodów osobistych, jakie będą w obiegu do końca 2028 roku (ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów; dokumenty wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek osoby). Ta wymiana oznacza olbrzymie wyzwanie organizacyjne, pociągające za sobą znaczące koszty. Z tego też powodu zdecydowano się na wariant naturalnej wymiany dowodów w okresie 10 lat, względem pierwotnie planowanej skróconej wymiany w okresie 5-letnim.

Jak czytamy na stronach resortu, obecnie, Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu z warstwą elektroniczną.

Kontakt z e-administracją jest możliwy w Polsce za pomocą Profilu Zaufanego i podpisu kwalifikowanego - czytamy.

Projekt pl. ID (wcześniej znany jako projekt "pl.ID - polska ID karta") był realizowany w latach 2008-2015. Jego pierwotnym celem było wdrożenie wielofunkcyjnego elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelniania, zgodną z wytycznymi i wymogami ustanowionymi w tym zakresie na poziomie UE. Elektroniczny dowód miał być wykorzystywany do uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych administracji publicznej i służby zdrowia. Zakres projektu obejmował ponadto uporządkowanie rejestrów państwowych (w szczególności rejestru PESEL) oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury centralnej i gminnej do obsługi procesu wydawania dowodów osobistych, jak również informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego.

W 2012 r. na wniosek ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rekomendował przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznej warstwy dowodu osobistego do czasu zakończenia prac nad modernizacją i uporządkowaniem rejestrów państwowych, wdrożenia elektronicznych usług publicznych oraz zakończenia prac na poziomie UE nad rozporządzeniem eIDAS. W związku ze stanowiskiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji na mocy ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw uchylono przepisy dotyczące dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Mając na uwadze stanowisko Komisji Europejskiej, jak również jej wytyczne dotyczące zamykania programów operacyjnych z perspektywy 2007-2013, pod koniec 2015 r. Ministerstwo Rozwoju (w uzgodnieniu z MSW) poinformowało KE o planowanej kontynuacji projektu pl.ID w formule tzw. projektu niefunkcjonującego aż do czasu rozpoczęcia wdrażania dowodów elektronicznych.

Zgodnie z wytycznymi, ostateczny termin zakończenia projektów realizowanych w tej formule to 31 marca 2019 r. KE podkreśla, że do tego czasu Polska powinna rozpocząć wydawanie elektronicznych dowodów osobistych. W przypadku niezakończenia projektu w wyznaczonym czasie bądź odstąpienia od jego realizacji beneficjent będzie zobligowany do zwrotu 85 proc. kwoty wydatków uznanych dotychczas za kwalifikowane wraz z odsetkami.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze