Informacje

MSWiA / autor: Fratria
MSWiA / autor: Fratria

E-dowody do konsultacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2018, 15:30

  • 1
  • Powiększ tekst

MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie w sprawie wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - poinformował w piątek wydział prasowy resortu.

Resort w przesłanym komunikacie poinformował, że na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza, a także numer dowodu osobistego, termin jego ważności i numer CAN. Ten ostatni - jak wskazano w komunikacie - zapewnia nawiązanie za pośrednictwem czytnika kart bezpiecznego połączenia między warstwą elektroniczną dowodu a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym.

Rewers dokumentu będzie zawierał z kolei numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza oraz imiona jego rodziców. Znajdzie się tam również data wydania, organ wydający i numer e-dowodu.

Rozporządzenie jest ściśle związane z nowelizowaną ustawą o dowodach osobistych. Przepisy ustawy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawni też komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi - pozwoli m.in. na korzystanie z usług online - wskazano w komunikacie.

Resort poinformował ponadto, że zmiana rozmieszczenia „pól stałych w warstwie graficznej ma na celu dostosowanie dokumentu do norm określonych w dokumencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) nr 9303”.

Zalecenia ICAO - jak zaznaczono - określają m.in. zasady rozmieszczenia na dokumentach danych osobowych i danych dokumentu.

Co istotne, obecnie trwają prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE - ustala ono, że dokumenty będą musiały być zgodne właśnie z zaleceniami ICAO. Oznacza to, że polskie dowody osobiste będą w tym zakresie dostosowane do przyszłego prawa unijnego - podkreśliło MSWiA.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany dotyczące dowodów osobistych wydawanych dzieciom. Według tej propozycji dzieci do piątego roku życia na zdjęciach w dowodzie „będą mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta. Dowód dzieci będzie mógł odebrać każdy z rodziców. Obecnie może zrobić to tylko ten, który wnioskował o wydanie dokumentu.

Projekt rozporządzenia wprowadza też zmiany w formularzach wniosku o dowód, a także reguluje techniczne kwestie dostarczania kodu odblokowującego certyfikat identyfikacji lub certyfikat podpisu osobistego. Ponadto dostosowuje do nowych regulacji ustawowych przepisy dotyczące zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - poinformowano.

MSWiA zapewniło, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 roku, oraz że nie będzie obowiązku wymiany dotychczasowych dokumentów, które zachowają ważność do upływu terminów ich ważności.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu wejdzie w życie w marcu 2019 r. wraz z nowelizowaną ustawa o dowodach osobistych.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, na Litwie, Węgrzech i we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze