Informacje

Szczecin: Są pieniądze na modernizację dostępu kolejowego do portów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2017, 16:09

  • 0
  • Powiększ tekst

Modernizację kolejowego dostępu do morskich portów w Szczecinie i Świnoujściu zakłada podpisana we wtorek w Szczecinie umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia środkami unijnymi. Inwestycja warta około 592 mln zł podniesie konkurencyjność obu portów

Przebudowana infrastruktura kolejowa pozwoli m.in. zwiększyć przepustowość linii kolejowych w portach Szczecin i Świnoujście, skrócić czas dowozu ładunków, a także poprawić punktualność kolejowych połączeń towarowych. Modernizacja oznacza dla portów wzrost jakości oferowanych usług oraz większą konkurencyjność na rynku usług morskich.

Umowę na dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi podpisali w szczecińskim porcie p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel i Włodzimierz Żmuda z zarządu PKP PLK.

Niemożliwe jest obecnie, żeby port dobrze funkcjonował bez dobrej dostępności drogowej i kolejowej, a co jeszcze ważniejsze w przypadku Świnoujścia i Szczecina dostępności wodnej, bo razem z ministerstwem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chcemy wreszcie w Polsce udrożnić szlaki wodne - powiedział dziennikarzom jeszcze przed podpisaniem umowy wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Dzięki inwestycji do portów będą mogły dojeżdżać pełne transporty kolejowe, czyli składy o długości do 740 metrów. To w tej chwili staje się standardem w UE i my chcemy już dostosować tę infrastrukturę transportową do takich przewozów - dodał Kwieciński.

W ostatnich latach w Polsce dużo inwestowano w modernizację tzw. równoleżnikowych szlaków transportowych biegnących do centrum UE wzdłuż osi wschód-zachód - powiedział Kwieciński.

Według niego, Polsce potrzebne są także tzw. południkowe szlaki transportowe, z których jeden wiedzie wzdłuż drogi S3 ze Świnoujścia do czeskiej Lubawki.

Chcemy zapewnić pełną możliwość przewozów kolejowych od Szczecina i Świnoujścia na południe i dalej aż na same południe Europy - dodał.

Mówiliśmy, będąc w opozycji i powtarzamy to, będąc dziś u władzy, że zrównoważony rozwój musi oznaczać przede wszystkim otwarcie możliwości potencjału ekonomicznego i gospodarczego Pomorza Zachodniego na południe Europy - podkreślał wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

Kwieciński powiedział także, że Pomorze Zachodnie było zapomniane przez ostatnie lata, jeśli chodzi o inwestycje. "W tej chwili naprawiamy te zapóźnienia" - dodał wiceminister.

Modernizacja obejmie w Szczecinie m.in. budowę wiaduktu nad ul. Gdańską, przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Parnicą, elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego i modernizację układu kolejowego w jego rejonie i okolicach terminala kontenerowego.

W Świnoujściu w ramach modernizacji zaplanowano m.in. dobudowę drugiego toru szlakowego między stacjami Świnoujście SiA - Świnoujście SiB.

Koszt inwestycji to około 592 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Funduszy Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF) to około 504 mln zł.

Jak zapewniał dziennikarzy Merchel, inwestycja ma być gotowa do końca 2020 r.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze