Informacje

Marcin Chludzinski - Prezes zarzadu ARP SA / autor: ARP S.A.
Marcin Chludzinski - Prezes zarzadu ARP SA / autor: ARP S.A.

Prezes ARP o rekordowej inwestycji LG w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2017, 18:52

    Aktualizacja: 1 września 2017, 09:45

  • 4
  • Powiększ tekst

Centrala LG chce doinwestować swoją polską spółkę kwotą 1,37 mld zł. Źródła w samym LG twierdzą, że dofinansują znacznie więcej - nawet kwotą 4,2 mld zł). Realizacja inwestycji w LG Chem Wrocław Energy planowana jest od sierpnia 2017 do czerwca 2020 i dotyczy fabryki akumulatorów samochodowych. Cel inwestycji: zabezpieczenie wydajności fabryki. Projekt LG Chem niesie nową jakość w inwestycjach bezpośrednich w Polsce. W Podstrefie Wrocław-Kobierzyce powstaje największy kompleks produkcyjny baterii dla przemysłu samochodowego, stanowi to kamień milowy w rozwoju elektromobilności w Polsce i w Europie.

To dowód na to, że Polska nie jest tylko krajem z tanią siłą roboczą, ale krajem do budowania infrastruktury najnowszych technologii?

Marcin Chludzinski - Prezes zarzadu ARP SA:

Polska to bardzo dobre miejsce do inwestowania. Plany LG Chem dotyczące kolejnej inwestycji w zarządzanej przez ARP S.A. podstrefie Wrocław-Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Dzięki tej inwestycji jest szansa na powstanie w Polsce największej w Europie fabryki produkującej baterie do samochodów elektrycznych. A odbiorcami baterii będą czołowe europejskie koncerny samochodowe. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju prowadzimy zaawansowane prace nad tym projektem. O szczegółach będziemy mogli mówić, kiedy cała procedura związana z wydaniem zezwolenia na inwestycję zostanie zakończona.

Na jakiego rzędu i jakie ulgi może liczyć inwestor przy tak dużej inwestycji?

Każdy inwestor, który otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych może liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego, które stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną. Kwestie pomocy publicznej są szczegółowo regulowane przez właściwe przepisy krajowe, wynikające z przepisów unijnych. Znowelizowane w 2014 roku rozporządzenie Rady Ministrów reguluje zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej i wynika z Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Pomoc publiczna w Polsce, w tym w strefach zarządzanych przez ARP jest udzielana w formie zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z mapą pomocy publicznej. W rezultacie przedsiębiorca uzyskuje pomoc wtedy, kiedy osiągnie zysk. Na największe zwolnienia podatkowe mogą liczyć inwestorzy w województwach takich jak: podkarpackie, lubelskie czy podlaskie, gdzie intensywność pomocy publicznej dla dużych firm wynosi do 50%. W województwie dolnośląskim, gdzie powstaje inwestycja LG Chem maksymalna wartość pomocy publicznej to 25% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo intensywność pomocy podwyższa się odpowiednio o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 dla mikro i małych firm.

W przypadku dużych inwestycji o wartości ponad 50 mln Euro pomoc publiczna jest dodatkowo limitowana, zgodnie z zasadami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej. Pomoc publiczna udzielana dla inwestycji powyżej 100 mln Euro podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej i także od jej decyzji zależy wysokości pomocy, która może być udzielona.

Ilu pozyskano nowych inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w tym roku?

Pierwsze półrocze 2017 roku w zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych – SSE EURO-PARK MIELECTSSE EURO-PARK WISŁOSAN zamknęliśmy z bardzo dobrym, wręcz rekordowym wynikiem. W obu strefach łącznie ARP udzieliła 40 zezwoleń na działalność gospodarczą, w tym 26 udzielono w SSE EURO-PARK MIELEC (dla porównania rok temu było to 19, a w 2015 r. 15 zezwoleń), a kolejne 14 zezwoleń w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN ARP (w 2016 r. było ich 8, a w 2015 r. 9).

Zobowiązania inwestycyjne dla strefy mieleckiej wyniosły 626,4 mln zł, co jest wartością znacznie wyższą w porównaniu do I półrocza w latach ubiegłych (510,7 mln zł w 2016 r. i 227,6 mln zł w 2015 r.). Z kolei w strefie tarnobrzeskiej zobowiązania inwestycyjne wyniosły 357,6 mln zł, istotnie przewyższając wartości z lat ubiegłych (206,9 mln zł w 2016 r. i 235,7 mln zł w 2015 r.).

W obu strefach zarządzanych przez ARP w stosunku do poprzednich lat wzrosła również liczba nowych miejsc pracy. Nadal wśród strefowych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, których w pierwszym półroczu było 70 procent.

Ile podobnych projektów jest obecnie w trakcie negocjacji? Dlaczego inni, jak SK Innovation, mieliby wybrać Polskę? Jakie są przewagi inwestowania w specjalnych strefach u nas w porównaniu do zagranicznych?

W pierwszej kolejności należy wymienić tu zmianę polityki polskiego Rządu, dzięki której inwestorzy z branży motoryzacyjnej, tacy jak Mercedes, Volkswagen czy Toyota coraz chętniej inwestują w naszym kraju, widząc jego potencjał. Warto zwrócić uwagę, że inwestycja LG Chem dotyczy elektromobilności, która wpisuje się w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejne inwestycje w sektorze motoryzacyjnym, w tym w zakresie elektromobilności są potwierdzeniem słusznie obranej drogi. Co więcej, do Polski inwestorów przyciąga atrakcyjna lokalizacja oraz dobre zaplecze naukowe.

ARP S.A. zarządzając strefami mielecką i tarnobrzeską, które już od ponad dwóch dekad swojej działal¬ności przyciągają polskich i zagranicznych przed¬siębiorców, staramy się stwarzać w nich jak najlepsze możliwości inwestycyjne i kooperacyjne dla małego i dużego biznesu. Na terenie naszych stref zwolnienia z podatku dochodowego dla małych i mikro firm sięgają nawet 70%, co stanowi najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej.

Jednak atrakcyjność SSE to nie tylko niższe podatki. Przede wszystkim, i to szczególnie podkreślają inwestorzy, tempo załatwiania spraw proceduralnych i administracyjnych. W zarządzanych przez nas SSE zapewniamy również bardzo dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne z rozbudowaną infrastrukturą techniczną. Dodatkowym atutem jest dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz sie¬ci dostawców i podwykonawców z różnych branż przemysłu.

Jaki wpływ ma taka inwestycja na lokalny rynek pracy? Poza zatrudnionymi przez LG, kto może liczyć na pracę w usługach pośrednio związanych z inwestycją?

Firmy współpracujące z LG Chem rozpoczęły już obecnie budowę fabryk komponentów do produkcji baterii litowo-jonowych. Na przykład na początku września nastąpi wkopanie kamienia węgielnego pod budowę zakładu koreańskiej firmy Starion, która produkować będzie w strefie ARP elementy z tworzyw sztucznych. LG Chem planuje włączenie do łańcucha dostaw również firm polskich, a także udział polskich ośrodków naukowych i uczelni wyższych w pracach badawczo rozwojowych.

Dziękujemy za rozmowę

Powiązane tematy

Komentarze