Informacje

Minister Elżbieta Rafalska / autor: By Fot. P. Tracz Kancelaria Premiera - Konferencja prasowa minister Elżbiety Rafalskiej, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56705484
Minister Elżbieta Rafalska / autor: By Fot. P. Tracz Kancelaria Premiera - Konferencja prasowa minister Elżbiety Rafalskiej, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56705484

Minister Elżbieta Rafalska z nagrodą za 500+

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 października 2017, 16:59

  • 1
  • Powiększ tekst

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska otrzymała nagrodę im. Grzegorza Palki za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, „strategicznego dla Polski ze względów demograficznych” - programu Rodzina 500+. Nagrodę w jej imieniu odebrał wiceminister Stanisław Szwed.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Rafalska otrzymała nagrodę im. Grzegorza Palki w dziedzinie ogólnopaństwowej.

Ta nagroda jest przede wszystkim za bardzo dobre wdrożenie programu 500+. Oczywiście głównym wprowadzającym było ministerstwo rodziny, ale bez samorządów, które realizowały to bezpośrednio - nie byłoby takiego sukcesu. To jest duży sukces nas wspólny” - powiedział wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, który odebrał laur w imieniu minister Rafalskiej.

Wiceminister przypomniał, że z programu korzysta ponad 4 mln dzieci. „To jest też ponad 40 mld zł, które bezpośrednio trafiły do polskich rodzin - to jest pierwszy transfer w ogóle w historii naszego kraju, który trafia bezpośrednio do rodzin” - podkreślił Szwed. Dodał, że w wyniku wdrożenia programu 500+ gwałtowanie spadł wskaźnik ubóstwa wśród dzieci i rodzin wielodzietnych. Wskazał też na podniesie się wskaźników dzietności.

Myśmy założyli w programie (500+ - PAP) od samego początku, że muszą być też odpowiednie środki na wdrożenie programu, stąd te środku, które w postaci 2 proc. wartości, ponad 300 mln trafiło do samorządów na realizację były wystarczającymi środkami, żeby samorządy nie miały problemów z wdrażaniem programu” - dodał pytany o to, jak wyglądała współpraca kierowanego przez niego resortu z samorządami w kwestii wdrażania programu 500+.

Nagrodę przyznawaną za wybitne zasługi dla samorządności terytorialnej ustanowiła Liga Krajowa - stowarzyszenie samorządowców promujące działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w Polsce. W 2017 roku kapituła przyznała 8 nagród i 9 wyróżnień. W tym roku zgłoszono 24 kandydatury.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym kapituła przyznała nagrody: skarbnikowi miasta Katowice Danucie Kamińskiej, staroście Strzeleckiemu Józefowi Swaczynie, wójtowi gminy Miedźna Bogdanowi Taranowskiemu i prezydentowi Świnoujścia - Januszowi Żmurkiewiczowi.

Powiaty stoją (…) na czterech filarach: zdrowie, drogi, opieka społeczna i oświata. Za te wszystkie lata oprócz dróg z wszystkim się powiaty uporały. Dzisiaj możemy powiedzieć, że bez dodatkowych środków problemów dróg lokalnych nie rozwiążemy. Wszystkim rządzącym brakuje tej odwagi żeby wesprzeć samorząd lokalny jeśli chodzi o budowę dróg lokalnych” - mówił starosta Józef Swaczyna odbierając nagrodę.

Nagroda im. Grzegorza Palki przyznawana jest również w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym. W tej kategorii w tym roku laur otrzymał m.in. burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP. „Służba w samorządzie, która trwa w moim przypadku od ponad 27 lat (…) jest moją pasją. Samorządowcy to moja druga rodzina, a być może niekiedy pierwsza” - podkreślił odbierając nagrodę. Wtórowali mu inni laureaci, który mówili, że aktywność w samorządzie to coś więcej niż tylko praca - to też zajęcie, które pochłania dużo czasu. Dlatego laureaci dziękowali również za wyrozumiałość swoim bliskim i rodzinom.

W tej samej kategorii nagrodę otrzymał prezydent Stalowej Woli, Lucjan Nadbereżny za skuteczną realizację programu Rodzina - Praca - Rozwój oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP.

Trzecim laureatem tej nagrody został wiceprezes Zarządu Związku Województw RP i marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski za zwiększenie potencjału gospodarczego woj. lubelskiego oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach komisji ZWRP.

Kapituła nagrody im. Grzegorza Palki przyznała też 9 wyróżnień. Otrzymali je: przewodniczący rady powiatu Łukowskiego Tadeusz Brzozowski, wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta w Lublinie Ewa Dumkiewicz-Sprawka, wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk, starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma oraz burmistrz miasta i gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.

Nagrodę imienia Grzegorza Palki, tragicznie zmarłego pierwszego prezydenta miasta Łodzi w III RP, od 1998 r. przyznaje Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Nagroda ma postać srebrnego medalu z wizerunkiem Palki oraz dyplomu. O przyznanie nagrody mogą wnioskować posłowie i senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia samorządowe.

Wśród członków kapituły nagrody jest m.in. wdowa po Palce - Jadwiga oraz Przewodniczący Ligi Krajowej Tadeusz Wrona. Laureatami nagrody w poprzednich latach byli m.in. Jerzy Buzek (1998 r.), Lech Kaczyński (2004), Danuta Huebner (2007) czy Elżbieta Bieńkowska (2011 r.). W tym roku uroczystość odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

Szymon Zdziebłowski (PAP), sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze