Informacje

GDDKiA: niebawem koniec składania ofert na A1

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 listopada 2017, 20:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Na koniec listopada i połowę grudnia wyznaczono obecne terminy składania ofert na budowę brakujących odcinków autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. Pierwotnie GDDKiA chciała zebrać oferty wykonawców na przełomie sierpnia i września br.

Obecnie terminy te przypadają na 18 grudnia br. w oddziale łódzkim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz na 31 listopada - w oddziale katowickim.

Oddziały Dyrekcji w Katowicach oraz Łodzi ogłosiły przetargi na budowę brakujących odcinków A1 30 czerwca br. Liczący 81 km fragment tej autostrady ma być - według założeń Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - gotowy w 2021 r. Na inwestycję zabezpieczono, za zgodą ministra finansów, 4 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

Na początku sierpnia katowicki oddział po raz pierwszy przedłużył przetarg dotyczący jedynego odcinka tej części A1, który będzie realizowany na terenie woj. śląskiego. W opublikowanym wówczas sprostowaniu do dokumentacji przetargowej zmieniono część zapisów. Kolejne sprostowania następowały na początku września, października i listopada (także w części z nich zmieniono elementy tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W ostatnim sprostowaniu katowickiego oddziału GDDKiA termin składania ofert na brakujący odcinek A1 w woj. śląskim został przedłużony z 17 listopada na 31 listopada.

Z kolei łódzki oddział GDDKiA po raz pierwszy przedłużył termin składania ofert w związku z publikacją pod koniec lipca kilkunastostronicowej zmiany treści tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której zmieniono m.in. zasady przyznawania punktów przetargowych. Później jeszcze wprowadzano tam inne zmiany do specyfikacji. W ostatniej, opublikowanej we wtorek, termin składania ofert przesunięto na 18 grudnia br.

Po udostępnieniu 1 lipca ub. roku odcinka Tuszyn-Stryków oraz po otwarciu powstającego już fragmentu A1 Częstochowa-Pyrzowice (planowo w 2019 r.) obecne przetargi powinny doprowadzić do ukończenia pięciu brakujących jeszcze odcinków autostrady A1. Powstaną one w śladzie zbudowanej w latach 80. ub. wieku autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa, a dalej - istniejącej drogi krajowej nr 1. Wszystkie mają być budowane w technologii betonu cementowego.

Odcinki te mają oznaczenia: A, B, C, D w woj. łódzkim oraz E - w woj. śląskim (obecnie w woj. śląskim powstają odcinki F, G, H oraz I - od Częstochowy do Pyrzowic).

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów; z węzłem). Odcinki B to 24,21 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), a odcinek D obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim.

Łódzki oddział GDDKiA objął swoje odcinki jednym, podzielonym na części przetargiem nieograniczonym (każda część przewiduje projektowanie i budowę poszczególnego odcinka). Przyszli wykonawcy otrzymają do informacji przygotowane już wcześniej dokumentacje i programy funkcjonalno-użytkowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dla odcinka E w woj. śląskim (16,8 km od granicy woj. śląskiego do węzła Częstochowa Północ, który w dokumentacji przetargowej nosi dawną nazwę Rząsawa; bez węzła) nie przygotowywano dotąd dokumentacji w takim zakresie, jak dla odcinków łódzkich, stąd wykonawca będzie musiał ją zapewnić wraz z innymi niezbędnymi opracowaniami i decyzjami dla budowy i użytkowania.

Zamawiający w obu przetargach wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca); wlicza się je do czasu objętego projektowaniem. Minimalny dopuszczalny termin realizacji to 32 miesiące od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji.

Według GDDKiA fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Na A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych (Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów).

Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A1 Częstochowa-Tuszyn trwały od lat. Ostatecznie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wiosną br., że odcinek ten będzie realizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

PAP, mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze