Informacje

Senacka komisja: przyjąć nowelę budżetu bez poprawek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 listopada 2017, 21:28

  • 0
  • Powiększ tekst

Poprawki do nowelizacji budżetu na 2017 r. zakładające przekazanie 850 mln zł na potrzeby lekarzy rezydentów oraz zmniejszenie deficytu budżetowego o ok. 4 mld zł zaproponowali we wtorek senatorowie PO. Komisja rekomenduje izbie przyjęcie noweli bez poprawek

Nowela budżetu na 2017 rok wraz z nowelą ustawy okołobudżetowej, o których debatował we wtorek Senat, zostały uchwalone przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Mają umożliwić m.in. wypłatę 2,3 mld zł rekompensat dla górników oraz 980 mln zł dla publicznych TV i radia.

Nowele przedstawił senatorom sprawozdawca komisji Grzegorz Bierecki, na temat ustawy wypowiadali się także wiceminister finansów Teresa Czerwińska i wiceminister kultury Paweł Lewandowski.

Senator Bierecki zwracał uwagę, że nowela budżetu nie prowadzi, jak to w przeszłości nie raz bywało, do zwiększenia deficytu budżetowego. O tym samym mówiła wiceminister finansów Teresa Czerwińska, przekonując, że „nowela nie wiąże się z rewizją strony dochodowej”.

Korzystamy po prostu z dobrej koniunktury i załatwiamy stare długi - podkreślał Bierecki.

Jednym z tych starych długów jest, jak dodał, przeznaczenie zaoszczędzonych środków na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób. Ma na to trafić ok. 2,3 mld zł, natomiast generalnie sektor górniczy ma dostać 3,2 mld zł (ok. 1 mld zł ma trafić na restrukturyzację kopalń).

Najwięcej pytań senatorów, zwłaszcza opozycji, wywołało przewidziane w noweli przekazanie 980 mln zł Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na zrekompensowanie ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski wyjaśniał, że pieniądze te mają trafić do publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej. Chodzi o to, jak mówił, by misja publiczna mediów publicznych mogła być finansowana z pieniędzy budżetowych, a nie w sposób komercyjny.

Przekonywał, że media publiczne w ostatnich latach uzyskały mniej pieniędzy z abonamentu niż powinny, m.in. w wyniku wezwań byłego premiera Donalda Tuska, by nie płacić abonamentu. Na ten sam fakt powoływał się sprawozdawca komisji Grzegorz Bierecki. Ta luka w finansach jest wywołana jego działaniami - mówił Bierecki.

Senatorowie opozycji krytykowali przede wszystkim poprawkę, dotyczącą mediów.

Barbara Zdrojewska (PO) przekonywała, że 900 mln zł to mniej więcej tyle, ile telewizja w ciągu roku zarabia z reklam. Ta kwota budzi zdziwienie, bo niedawno TVP zaciągnęła dodatkowo kredyt na 800 mln zł - mówiła. Co się stało, że aż tyle pieniędzy telewizja potrzebuje - pytała.

Z kolei, Kazimierz Kleina (PO) zgłosił do noweli kilka poprawek. Zakładają one zmniejszenie deficytu budżetowego o ok. 4 mld zł oraz przekazanie dodatkowej kwoty - 850 mln zł - na rzecz lekarzy rezydentów.

Powinniśmy pamiętać, że cały czas żyjemy na kredyt - uzasadniał Kleina, dodając, że poprawka przeznacza na obniżenie deficytu całą kwotę wpisanej do noweli nadwyżki, z wyjątkiem pieniędzy na rekompensaty dla górników. Zaakceptowanie tych poprawek jest jednak mało prawdopodobne - komisja rekomenduje senatorom przyjęcie obu ustaw - noweli budżetu i ustawy okołobudżetowej - bez poprawek.

W nowelizacji budżetu przewidziano również utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł m.in. na program Rodzina 500 plus. Utworzona ma być także rezerwa celowa na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych (podstawowych i średnich), zapewniających uczniom poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną). Będzie to ok. 88 mln zł.

Ponadto, zgodnie z nowelą, minister rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (w sumie 1,9 mld zł). Dokapitalizowany ma być także Bank Gospodarstwa Krajowego (1,5 mld zł).

Decyzją Sejmu do noweli budżetu wprowadzono kilka poprawek, w stosunku do przedłożenia rządowego.

Jedna zakłada przesunięcie 140 mln zł z wydatków na sądy - w tym ponad 112 mln zł z wydatków majątkowych i bieżących resortu sprawiedliwości na sądownictwo powszechne oraz na sądy apelacyjne. Pieniądze mają pochodzić z oszczędności zgłoszonych przez resort sprawiedliwości i sądy apelacyjne.

Z kolei, 723 tys. zł z części budżetu poświęconej gospodarce morskiej na żeglugę śródlądową ma zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie nowo utworzonego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zestaw pływający „Westerplatte II”.

Natomiast 75 mln zł na kulturę ma zostać przeznaczona m.in. na regulację kwestii związanych z przejęciem zbiorów byłego Muzeum Techniki NOT w Warszawie przez Narodowe Muzeum Techniki, zakup Folwarku Wschodniego przy Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, zakup historycznego szpitala przy ul. Siennej w Warszawie na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego, a także zakup Pałacu Lubomirskich w Lublinie na Muzeum Kresów.

Część pieniędzy objętych tą poprawką zostanie wydana na potrzeby dofinansowania inwestycji instytucji kultury działających w obszarze filmu podległych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z rozwojem polskiego rynku filmowego i kultury filmowej. Dofinansowane mają też zostać inwestycje uczelni artystycznych działających w obszarze filmu i kultury filmowej.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze