Informacje

Resort finansów wprowadzi poprawki do ordynacji podatkowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 listopada 2017, 19:19

    Aktualizacja: 30 listopada 2017, 20:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić do projektu Ordynacji podatkowej poprawki, które uzgodni z Komisją Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, nie chodzi przy tym o wzmocnienie pozycji fiskusa - poinformował resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Nowa Ordynacja podatkowa to bardzo dobry projekt zawierający ciekawe i odważne rozwiązania oraz porządkujący dotychczasowe przepisy. Ministerstwo Finansów chce jednak szczegółowo go przeanalizować i wprowadzić do niego poprawki, które uzgodni z Komisją Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego - wyjaśnił resort finansów.

Nie chodzi o rozwiązania wzmacniające pozycję fiskusa, lecz o rozwiązania dobre dla podatników. Wiemy, że Komisja Kodyfikacyjna jest otwarta na propozycje MF - zapewniono.

W niedawnej rozmowie z PAP dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych z SGH prof. Dominik Gajewski ocenił, że projekt Ordynacji podatkowej jest wynikiem konsensusu, uwzględnia interesy podatnika i fiskusa, dlatego nie powinny być do niego wprowadzane zmiany bez konsultacji z jego autorami.

Proponowany projekt Ordynacji podatkowej to wyraz sensownego i przemyślanego konsensusu między interesem skarbu państwa, patrząc z punktu widzenia procedury, a zabezpieczeniem pozycji podatnika - mówił Gajewski.

Jego zdaniem zawarte w projekcie regulacje zabezpieczają prawa podatnika, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to też dlatego istotne, projekt powinien uzyskać bowiem akceptację potencjalnych zainteresowanych, czyli podatników.

Profesor zwrócił uwagę, że cele komisji kodyfikacyjnej oraz sam projekt uzyskały akceptację resortu finansów. Poza tym projekt jest wynikiem konsultacji, które odbywały się z szerokim gronem specjalistów, zarówno ze świata doradców podatkowych jak i różnego rodzaju organizacji zajmujących się tą problematyką.

Gajewski obawia się jednak, czy podczas prac legislacyjnych nad projektem nie zostaną wprowadzone do niego zmiany, które osłabią pozycję podatnika, kosztem wzmocnienia pozycji aparatu skarbowego.

Z resortu finansów płyną bowiem sygnały, że należy wzmocnić pozycję fiskusa i przyznać mu dodatkowe instrumenty wpisujące się w praktykę uszczelniania systemu podatkowego. Może to skutkować tym, że konsensus wypracowany między interesem skarbu państwa a bezpieczną pozycją podatnika nie zostanie zachowany - powiedział Gajewski.

Profesor obawia się ponadto, że wprowadzanie zmian, które nie byłyby konsultowane z komisją kodyfikacyjną, autorką regulacji, mogłoby też spowodować, że projekt, który jest szczelny, będzie miał luki.

Niewątpliwie byłaby to zmiana na niekorzyść - ocenił.

Na początku listopada resort finansów wyjaśnił PAP, że projekt Ordynacji podatkowej, projekt ustawy wprowadzającej Ordynację podatkową oraz projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla tych regulacji w pierwszej kolejności zostaną poddane uzgodnieniom wewnątrzresortowym - w ramach służb administracji podatkowej oraz na poziomie centralnym w Krajowej Administracji Skarbowej i w Ministerstwie Finansów. Uzgodnienia zewnętrzne i konsultacje publiczne będą mogły nastąpić - zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów - po zakończeniu konsultacji wewnątrzresortowych.

Ze względu na wagę treści zawartej w projektach aktów normatywnych, a w szczególności na proponowane nowe rozwiązania w ogólnych przepisach prawa podatkowego, konsultacje wewnątrzresortowe będą musiały potrwać kilka miesięcy. Komisja będzie uczestniczyła w każdym etapie prac legislacyjnych, a przede wszystkim będzie wyjaśniała z MF zasadność poszczególnych rozwiązań - zapewniono.

Pod koniec października br. resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej projekt nowej Ordynacji podatkowej, ustawy ją wprowadzającej, oraz projekty 42 rozporządzeń do nich. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel mówił PAP, że nowej Ordynacji podatkowej przyświecają dwa zasadnicze cele. Pierwszy, to przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników. Współautor projektu wyjaśnił, że chodzi o to, by w poczuciu podatników stosunki te nie przypominały relacji kata i ofiary, a w przypadku urzędników - policjanta i złodzieja.

Brak zaufania między podatnikami i urzędnikami to obecnie jeden z najważniejszych problemów. Chcemy umożliwić im rozmowę, przywrócić zaufanie w relacjach urzędnik-podatnik - podkreślił Etel.

Dodał, że drugi cel to zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. Jego zdaniem w wielu przypadkach pobór podatków jest za drogi - czasami dochodzi do takich paradoksów, że dochód z podatku jest niższy od kosztów ponoszonych w związku z jego ściągnięciem.

Zgodnie z harmonogramem prac komisja miała dwa lata na przygotowanie zmian, licząc od 13 października 2015 r., czyli przyjęcia przez rząd Ewy Kopacz (PO) kierunkowych założeń. Prace nad założeniami trwały prawie rok.

Jak tłumaczono wówczas, zmianom powinny przyświecać dwa cele. Pierwszy, to zmiana społecznego przekonania, że „organy podatkowe są złe” - dlatego w założeniach zadbano o prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Drugi - to zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze