Informacje

źródło KGHM: Kopalnia odkrywkowa Carlota w USA
źródło KGHM: Kopalnia odkrywkowa Carlota w USA

KGHM „zamrozi” aktywa w Kolumbii Brytyjskiej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 20 lutego 2018, 15:57

    Aktualizacja · 20 lutego 2018, 16:20

  • 5
  • Tagi: akcje biznes giełda KGHM miedź ruda miedzi Sierra Corda Sumitomo surowce
  • Powiększ tekst

W tym roku KGHM zdecyduje w sprawie przyszłości aktywów zagranicznych – zapowiedział prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki. Dodał, że projekt miedziowo-złotowy - Ajax - w Kolumbii Brytyjskiej może być „trwale zamrożony”.

Zarząd obecnie pracuje nad różnymi wariantami rozwoju projektu Victoria, który jest najbardziej obiecującym projektem w Ameryce Północnej. Tym niemniej, biorąc pod uwagę wielokrotne nieroztropne decyzje podejmowane przez KGHM odnośnie inwestycji zagranicznych, nie ma możliwości, abyśmy podjęli decyzje o jakichkolwiek inwestycjach bez wysokiego uprawdopodobnienia atrakcyjnych zwrotów z zaangażowanego kapitału. Historyczne szacunki nakładów inwestycyjnych oraz kosztów były istotnie niedoszacowane, co doprowadziło zarówno do niskich stóp zwrotu z podejmowanych inwestycji jak i relatywnie wysokiego zadłużenia KGHM w chwili obecnej - powiedział prezes KGHM.

W 2002 r. KGHM International (ówczesna Quadra FNX) nabył prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczął prace poszukiwawcze na tym terenie. Projekt zlokalizowany w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury nadal jest w fazie przedprodukcyjnej.

W 2016 r. zarząd KGHM rozpoczął weryfikację założeń projektu.

Niepewność związana z parametrami techniczno-ekonomicznymi przedsięwzięcia nie pozwoliła na podjęcie decyzji odnośnie dalszej przyszłości projektu Victoria. W tym roku rozważymy wszystkie możliwe scenariusze dalszego rozwoju i podejmiemy decyzje odnośnie jego przyszłości. Zidentyfikowaliśmy już scenariusze, które są atrakcyjne dla KGHM, jednakże wymagają one ostatecznej weryfikacji. Celem jest podjęcie decyzji inwestycyjnej do końca 2018 roku - zapowiedział.

W ramach założeń biznesowych Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040, zapisano przygotowanie optymalnych planów finansowo-operacyjnych realizacji projektów m.in. Victoria. W ramach strategii projekt Victoria będzie realizowany w przypadku generowania przez KGHM odpowiednich nadwyżek finansowych.

Prezes nie wyklucza „trwałego zamrożenia” projektu Ajax.

W grudniu ub.r. władze prowincjonalne kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej zdecydowały o nieprzyznaniu pozwolenia środowiskowego dla projektu miedziowo-złotowego Ajax, którego większościowym (80 proc.) właścicielem jest KGHM Ajax. Spółka zapowiedziała wówczas, że rozważy odwołanie się od tej decyzji.

Parametry budzą poważne wątpliwości. Zamrażamy ten projekt, tak, żeby ponosić minimalne koszty. Oczywiście ścieżka prawna nie jest całkowicie zamknięta. Oczekujemy na decyzję władz federalnych. Wówczas poznamy ostateczną opinię władz kanadyjskich co do realizacji tego projektu w obecnym kształcie. Nie wykluczamy możliwości odwołania się od decyzji poprzez wykorzystanie środka odwoławczego w postaci kontroli sądowej sprawy - powiedział prezes.

Prezes odniósł się także do kontraktu KGHM i Sirius Minerals, zgodnie z którym, spółka zależna KGHM wykona cztery szyby w kopalni polihalitu w Wielkiej Brytanii.

Spółka zależna od KGHM International pozyskała kontrakt o wartości blisko 2 miliardów złotych, który zapewnia jej kilka możliwości rozwoju na poziomie globalnego lidera w branży budowy szybów. Będziemy w stanie angażować polskie firmy w realizację tego projektu. Naturalnym podwykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa z grupy KGHM, ale nie tylko. Jesteśmy przekonani o atrakcyjności tego kontraktu dla KGHM - powiedział prezes.

W ocenie szefa KGHM, „kontrakt ten na trwale pozwoli spółce konkurować na rynkach międzynarodowych”.

W połowie lutego DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Ltd. („DMC”), spółki zależne KGHM Polska Miedź S.A. zawarły umowę z York Potash Ltd., firmą należącą do Sirius Minerals PLC. Kontrakt zakłada realizację przez DMC usług projektowania oraz głębienia czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii.

Prezes pytany o koniunkturę na globalnym rynku miedzi ocenił, że „do szczytowego poziomu cyklu jeszcze nam sporo brakuje”.

Uważam tak z wielu powodów. Przede wszystkim cykl koniunkturalny w Stanach Zjednoczonych jeszcze będzie trochę trwać, to oznacza zwiększone inwestycje. Jeżdżąc do Stanów widać determinację do tego, żeby zwiększać nakłady na infrastrukturę. Ekonomiści podkreślają, że mamy do czynienia z synchronizowanym wzrostem gospodarczym na całym świecie. Praktycznie nie ma obecnie regionu na świecie, który nie zwiększałby poziomu PKB - powiedział prezes.

Jego zdaniem, wygląda na to, że inwestycje będą przyspieszać, nie tylko w Stanach, ale również w Azji.

Z kolei nie widać niczego co mogłoby wyprzeć miedź - ceny aluminium rosną, nie widać obecnie większego zagrożenie ze strony substytucji - dodał.

Zdaniem Domagalskiego-Łabędzkiego, również od strony podażowej nic istotnego nie wydarzy się w najbliższym czasie na rynku miedzi.

Jak wiadomo w sektorze górniczym nowe projekty wydobywcze wymagają wielu lat, a inwestycje w nowe kopanie (zakłady wydobywcze) w ostatnich latach zostały wstrzymane - powiedział.

Prezes ocenił, że po ostatnim zjeździe Komunistycznej Partii Chin sytuacja polityczna w Państwie Środka jest stabilniejsza, co uprawdopodabnia realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych. Chiny odpowiadają za około połowę światowej konsumpcji miedzi.

Ostatni zjazd Partii Komunistycznej potwierdził przywództwo Xi Jinpinga oraz kierunek polityki gospodarczej Chin, która zakłada duże inwestycje infrastrukturalne, szczególnie w środkowej części kraju. Polityka banku centralnego Chin również zaczyna być bardziej konserwatywna, zarówno jeżeli chodzi o kwestie monetarne, jak i dynamikę akcji kredytowej, która jest teraz pod większą kontrolą - powiedział prezes.

Dodał, że „dług jest dziś największym problemem chińskiej gospodarki, szczególnie w sektorze korporacyjnym, gdzie zadłużenie wynosi 250 proc. - to może realnie zagrażać gospodarce. Chiny mają jeszcze istotne rezerwy rozwojowe i nie spodziewałbym się tam dużego kryzysu w najbliższych latach”.

Jak dodał prezes KGHM, w tym roku koncern planuje zwiększyć wielkość dziennego przerobu rudy w chilijskiej kopalnii Sierra Corda. Jak mówił, szacujemy zwiększenie dziennego przerobu rudy o 20-30 procent, z obecnych 110 tys. ton do 130-140 tys. ton na przestrzeni dwóch lat.

Największym wyzwaniem - ze względu na skalę działalności oraz mnogość historycznie popełnionych błędów natury projektowo-wykonawczej - jest cały czas chilijski projekt Sierra Gorda - i to się na pewno nie zmieni w ciągu najbliższych lat. Dokonamy przełomu w tym roku - zapowiedział.

I jak dodaje, „przełom dotyczy możliwości poprawienia procesów przekładających się przede wszystkim na zwiększenie produkcji w kopalni i zakładzie przerobu rudy. Wyższa produkcja Sierra Gorda, przy stosunkowo niskich nakładach CAPEX-owych - a my nie planujemy nowych dużych inwestycji kapitałowych w ten projekt - pozwoli nam maksymalizować zwrot na zainwestowanym kapitale w perspektywie kilku lat”.

Dodał, że na poziomie wyniku operacyjnego Sierra Gorda jest „na plusie”.

Oczywiście dług, który został zaciągnięty na sfinansowanie projektu na skutek istotnie przekroczonych nakładów inwestycyjnych do roku 2014, cały czas obciąża nasze wyniki finansowe i powoduje, że free cash flow jest negatywny - zaznaczył.

Odkrywkowa kopalnia Sierra Gorda w Chile została uruchomiona w czerwcu 2014 r. Kopalnia operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym zarówno siarczkowe rudy miedzi i molibdenu jak i znajdujące się ponad nimi tlenkowe rudy miedzi. Złoża zostały odkryte w 2006 r. Dwa lata później Quadra FNX przejęła projekt, który od września 2011 r. jest wspólnym przedsięwzięciem KGHM Polska Miedź (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.).

Realizujemy z naszymi japońskimi partnerami z Sumitomo projekt usuwania wąskich gardeł tej inwestycji. Konsekwentnie zmierzamy do realizacji wyznaczonego celu tj. dziennego przerobu rudy na Sierra Gorda o 20-30 proc. Wzrost przerobu z ok. 110 tys. w 2017 roku do 130-140 tys. ton rudy dziennie w latach 2019-2020 będzie istotnym postępem. Dodatkowo, dynamicznie poprawiamy efektywność kosztową kopalni i zakładu przeróbczego - zaznaczył prezes.

Jak mówi prezes, „poprawiliśmy znacząco jakość zarządzania tym projektem - i tu też chciałbym podkreślić, iż nasze relacje z Sumitomo są historycznie najlepsze”.

Zdaniem prezesa, rok temu stan projektu Sierra Gorda „był mocno niezadowalający”.

Rok sprawnego zarządzania istotnie przyczynił się do poprawy jego parametrów, na tyle, żeby odnotować to w liczbach i w relacjach z Sumitomo. Po trzech kwartałach 2017 roku produkcja miedzi zwiększyła się o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku, a molibdenu o niemal 80 proc. Można dobrze realizować nawet tak skomplikowany projekt - podkreślił.

Produkcja miedzi za dziewięć miesięcy 2017 roku, proporcjonalnie dla 55 procent udziałów KGHM - wyniosła 40 tys. ton w 2017 r. wobec 38 tys. ton w 2016 roku. Produkcja molibdenu - 16,4 mln funtów w 2017 roku wobec 9,3 mln funtów w 2016 roku.

Przez dwa lata swojej działalności od 2014 do 2016 kopalnia w Chile przynosiła milionowe straty.

Na podst. PAP

Komentarze